Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy analizy finansowej | marketing miasta | estymacja przedziałowa | niezależność banku centralnego | neurolingwistyka | zarządzanie zmianami | funkcje organizacji | zabezpieczenia kredytu | teoria Herzberga | wariancja | leasing | handel zagraniczny |

Rodzaje reklamy

Podziałów jest wiele, jednak ten najbardziej znany wyróżnia 6 rodzajów reklamy:

1. reklama pionierska (informująca) - tworzy ona popyt pierwotny na produkty, które nie były dotąd wytwarzane, a dopiero później na produkty, które już istnieją. Początkowo nabywcy są informowani, jakie reklamowany produkt może przynieść korzyści i zaspokoić potrzeby, a następnie co to jest za produkt, w jaki sposób może być użyty oraz gdzie go można kupić. Reklama pionierska odgrywa znaczną rolę podczas wprowadzania produktu na rynek i gdy nie ma jeszcze na nim substytutów.

2. reklama wspierająca (nakłaniająca) - jej głównym celem jest wspomaganie akwizycji. Informuje nas ona o cechach, zastosowaniu oraz korzyściach płynących z posiadania produktu, zachęca do kontaktowania się z biurami przedsiębiorstwa oraz zapowiada wizytę akwizytora. Stosowanie reklamy wspomagającej zwiększa liczbę nabywców zainteresowanych wypróbowaniem produktu, rozszerzając tym samym rynek zbytu.

3. reklama przypominająca - służy ona do podtrzymania korzystnego wizerunku produktów w pamięci nabywców poprzez zwracanie uwagi na markę, cechy oraz korzyści, które wynikają z zastosowania produktu. Ogłoszenie reklamowe może potwierdzić dokonanie dobrego wyboru przez aktualnych użytkowników produktu i zasugerować, w jaki sposób można uzyskać więcej zadowolenia z jego używania. Z reklamy tej warto też skorzystać, gdy produkt może liczyć na stałych, wiernych nabywców. Przypominając im o marce używa się zwykle 'łagodnego' ogłoszenia, np. wzmianki w prasie o tym, że produkt jest doskonały i nadal dostępny na rynku.

4. reklama produktów sezonowych - stosowana jest, gdy chcemy obniżyć wahania ze sprzedaży i jest ona związana z bodźcami, które utrzymują równomierny poziom sprzedaży na przestrzeni jednego roku. Sezonowe obniżki cen, np. wyprzedaże sprzętu ogrodniczego, czy letnich ubrań mogą zwiększyć sprzedaż tych produktów na jesieni i w zimie. Reklama taka może też informować o bezpłatnych lub dodatkowych usługach wtedy, gdy został zauważony najmniejszy popyt na produkt (może to być konkretny dzień, np. poniedziałek).

5. reklama konkurencyjna - jest ona wykorzystywana, gdy produkt wkracza w kolejne etapy życia, a producent stara się o utrzymanie go na rynku. Reklama konkurencyjna ma na celu pobudzenie popytu wybiórczego, czyli popytu na określoną markę i może oddziaływać pośrednio lub bezpośrednio na nabywców. Celem reklamy bezpośredniej jest natychmiastowe mobilizowanie nabywców do działania, a pośredniej - ukazanie zalet produktu, które mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje nabywców.

6. reklama porównawcza - oznacza ona przeciwstawienie dwóch lub więcej produktów ze względu na ich cechy i zalety. W reklamach takich zazwyczaj tylko ten reklamowany produkt wyróżniony jest marką, a jego wyższość opierana jest na jakimś wiarygodnym dowodzie. Myśl przewodnia takiej reklamy jest z reguły niejasna, a jej stosowanie powoduje zaciemnianie kryteriów wartości wyznawanych przez nabywców lub nawet oburzenie związane z ukazywaniem lubianego przez nich produktu w złym świetle. Agencje reklamowe unikają więc stosowania tego typu reklam, ale warto zwrócić uwagę na to, że ma ona też swoje zalety, m.in. nadanie rozgłosu marce reklamowanego produktu.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Proces tworzenia reklamy
21 stron(-y)
Cele i przekonania konsumenta
5 stron(-y)
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta
16 stron(-y)
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie
12 stron(-y)
Reklama - referat
14 stron(-y)
Psychologia reklamy - opracowanie
14 stron(-y)
Psychologia reklamy - referat
30 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Rodzaje reklamy

Rodzaje reklamy
Ocena: 9.3 / 10
Liczba głosów: 143 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować