Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Strategia przedsiębiorstwa i jej cechy

Strategia przedsiębiorstwa doczekała się mnóstwa definicji. Przybliżmy te najpopularniejsze i naszym zdaniem najbardziej trafne. A więc jaka jest definicja strategii przedsiębiorstwa?

Strategia przedsiębiorstwa to:
- określenie długofalowych celów i zadań, wybór kierunków działania oraz alokacja środków niezbędnych do realizacji tych celów
- system pewnych wartości, przy pomocy których przedsiębiorstwo rozpoznaje i ocenia pojawiające się dla niego szanse i zagrożenia oraz zgodnie z którymi wybiera i podejmuje określone działania mające na celu zapewnienie mu długotrwałej egzystencji
- przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia mu przewagę na rynku mimo inteligentnego przeciwdziałania konkurencji
- wyprowadzony z przyjętej koncepcji biznesu (misji) sposób postępowania; umożliwia przedsiębiorstwu zachowanie korzystnej – przy danych kryteriach (systemie wartości) – stabilności przedsiębiorstwa względem otoczenia

Po zdefiniowaniu strategii przedsiębiorstwa warto przypomnieć jakie są jej najważniejsze cechy. Jakie są więc najistotniejsze cechy strategii przedsiębiorstwa?

Cechy strategii:
- ustala pole działalności przedsiębiorstwa
- jest skorelowana z działaniami konkurentów
- nawiązuje do sytuacji i rozwoju otoczenia (szanse i zagrożenia)
- jest zorientowana na zasoby przedsiębiorstwa (mocne i słabe strony)
- odzwierciedla system wartości i postawy kierownictwa
- uruchamia ważne decyzje inwestycyjne
- jest zorientowana przyszłościowo
- może być wynikiem systematycznego planowania lub ewolucyjnego dostosowywania

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Budowanie marki produktu 21
- Idea przedsiębiorczości - referat 7
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca 6
- Projekt strategii marketingowej firmy 13
- Strategie rozwoju firmy 17
- Ściąga z marketingu 2

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Strategia przedsiębiorstwa i jej cechy

Strategia przedsiębiorstwa i jej cechy
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 11 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 70 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 81 na studia | żyrandole kryształowe