Top strony
Wyszukiwarka serwisu
macierz McKinseya | wzory z matematyki finansowej | podstawy mikroekonomii | magazyn | test Jarque-Bera | analiza portfelowa | analiza XYZ | zysk netto | badania marketingowe | rodzaje spółek | biznesplan | marketing wyborczy |

Strategie dystrybucji

Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich zbycia.

Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między strefą produkcji i strefą konsumpcji.

Przedsiębiorstwa tworząc system dystrybucji muszą zdecydować czy będą korzystać z pośredników czy sprzedawać oferowany produkt bezpośrednio ostatecznemu nabywcy. Jej celem jest zarządzanie łańcuchami dostaw czyli przepływami wartości od dostawców do ostatecznych użytkowników.

Rozróżniamy następujące strategie dystrybucji:
- strategia dystrybucji intensywnej
- strategia dystrybucji selektywnej
- strategia dystrybucji wyłączonej

1. Strategia dystrybucji intensywnej – dystrybucja ta polega na oferowaniu produktu w jak największej liczbie punktów sprzedaży. Ta strategia dystrybucji stosowana jest w przypadku produktów często kupowanych przez klientów (np. pieczywo), którym zależy na tym, aby ograniczyć czas przeznaczony na te zakupy. Punkty sprzedaży oferujące te produkty powinny być zawsze 'pod ręką'.

2. Strategia dystrybucji selektywnej – ten rodzaj dystrybucji występuje wówczas, gdy określony produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie miejsc. Dotyczy ona produktów, do których sprzedaży muszą być stworzone odpowiednie warunki (np. zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego). Nabywca w związku z zakupem produktów, których dotyczy dystrybucja selektywna jest gotów poświęcić większą ilość czasu, aby dokonać satysfakcjonującego go wyboru.

3. Strategia dystrybucji wyłączonej – dystrybucja ta ma miejsce wówczas, gdy na określonym terytorium sprzedaż jest prowadzona tylko przez jednego sprzedawcę. Jest stosowana w odniesieniu do tych produktów, które są rzadko nabywane przez klientów. Dystrybucję tą charakteryzuje bardzo ścisła współpraca pomiędzy uczestnikami kanału dystrybucji.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Proces dystrybucji
15 stron(-y)
Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5 stron(-y)
Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec
9 stron(-y)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości
16 stron(-y)
Ściąga z marketingu
2 stron(-y)
Ściąga z marketingu 2
2 stron(-y)
Zarządzanie logistyką - wykłady
22 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Strategie dystrybucji

Strategie dystrybucji
Ocena: 9.9 / 10
Liczba głosów: 159 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować