Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Stymulacja motywacji

Stymulacja, to pobudzanie do działania, zachęcanie, dawanie bodźca. Natomiast stymulacja motywacji, to nic innego jak pobudzanie do działania za pomocą motywów. Ze względu na wieloaspektowość tego procesu jest on zawiły i złożony.
Motywacja aktywności ludzkiej opiera się na potrzebach i na zadaniach, a wszystkie czynności związane z zaspokajaniem potrzeb i realizacją zadań, zmierzają do określonego celu. Jeżeli rozpatrzymy to z punktu widzenia zarządzania, ważne jest, aby cel ten był wspólny zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla pracownika.

Proces motywowania jest skuteczny tylko wtedy, gdy obejmuje cały kompleks oddziaływań dostosowanych do systemu wartości i oczekiwań pracowników. Dlatego też przedsiębiorstwo powinno tworzyć własny system motywacji, będący kombinacją różnych narzędzi stymulacji. Przy konstruowaniu takiego układu należy ponadto uwzględnić fakt, że zadaniem tego systemu jest rozbudzanie i utrwalanie motywacji pozytywnej, a także zachęcanie do kreatywnych działań.

Z punktu widzenia praktyki zarządzania skuteczność systemu zależna jest od komponentów, ich zawartości oraz dostosowania w obecnej sytuacji do wewnętrznej motywacji danego pracownika, która zależy od: percepcji, poglądów, wartości, zainteresowań, osobowości. Istnieje wiele możliwości pobudzania motywacji, tym samym wykorzystywania różnych narzędzi motywacji.

Wg S. Borkowskiej wszystkie motywatory dzieli się na trzy podstawowe grupy: środki przymusu, środki zachęty oraz środki perswazji. W niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na środki zachęty, w kolejnym podrozdziale ukazano motywacyjną funkcję wynagradzania.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Motywacja do pracy 11
- Motywacja jako funkcja zarządzania 10
- Proces motywowania - referat 12
- Teorie motywacji 15
- Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 5
- Istota motywacji 10
- Motywacja do pracy - referat 6

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Stymulacja motywacji

Stymulacja motywacji
Ocena: 8.3 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 49 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 85 na studia | żyrandole kryształowe