Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

harmonogram spłaty kredytu | deficyt budżetowy | rentowność kapitału własnego | makroekonomia | GPW | podejmowanie decyzji | zarządzanie kapitałem obrotowym | komunikacja interpersonalna | ISO | teoria procesu | leasing | wskaźniki analizy finansowej |

Teoria oczekiwań

Teoria motywacji oparta na koncepcji oczekiwań jest znana w wielu różnych formach i pod różnymi szyldami.

W zasadzie teoria oczekiwań sugeruje, że motywacja zależy od dwóch czynników - od tego, jak silnie czegoś pragniemy, oraz od oczekiwanego prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia.

Teoria oczekiwań sugeruje, że motywacja zależy od siły naszego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia. Formalne ramy teorii oczekiwań opracował Victor Vroom.

Teoria oczekiwań opiera się właściwie na jego podstawowych przestankach. Przyjmuje się, że zachowanie jest określane przez połączenie sił tkwiących w jednostce i otoczeniu.

Ponadto, ludzie maja różne rodzaje potrzeb, pragnień i celów. Wreszcie, zakłada się również, że ludzie dokonują wyboru spośród alternatywnych planów zachowania, opierając się na postrzeganiu zakresu, w jakim dane zachowanie będzie prowadziło do pożądanych rezultatów.

Teoria oczekiwań opiera się na następującym stwierdzeniu - siła skłonności do działania, w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek. Nie bez znaczenia jest tutaj atrakcyjność tego skutku dla danej osoby.

Innymi słowy zachowanie motywowane, prowadzące do określonego celu jest regulowane przez mechanizmy poznawcze, ukształtowane w minionym doświadczeniu; modyfikowane przez teraźniejszość i zawierające elementy przewidywania.
Należy przy tym uwzględnić następujące zmienne: atrakcyjność nagrody, związek między efektywnością a nagrodą oraz związek między wysiłkiem a efektywnością.

Przez atrakcyjność nagrody rozumiemy subiektywne znaczenie otrzymanej nagrody dla danej osoby. Z reguły wartość ta ma związek z niezrealizowanymi potrzebami.

Zależność między efektywnością a nagrodą opiera się na stopniu przekonania danej jednostki o tym, że określony poziom efektywności doprowadzi do uzyskania pożądanego wyniku.

Natomiast związek między wysiłkiem a efektywnością polega na ocenie poziomu wysiłku włożonego w realizację celu (uzyskanie nagrody) i prawdopodobieństwa osiągnięcia tego celu.

Teoria ta opiera się na interesie własnym, każda jednostka dąży bowiem do maksymalizacji swojego oczekiwanego zadowolenia. Poziom wysiłków danej jednostki wyznaczany jest przez jej subiektywne przewidywania wyników efektywności, zaspokajania celów i nagród, a nie tylko przez obiektywne wyniki.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Motywacja do pracy - referat 6
- Motywacja do pracy 11
- Teorie motywacji - opracowanie 19
- Komunikacja społeczna i jej uwarunkowania 20
- Teorie motywacji 15
- Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 5
- Definicje z psychologii 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Teoria oczekiwań

Teoria oczekiwań
Ocena: 8.9 / 10
Liczba głosów: 71 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 0 Nowy | Zobacz też: Artykuł 8 Tylko do końca tygodnia