Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

spółki osobowe | ocenianie pracowników | hierarchia potrzeb Maslowa | corporate identity | mikrootoczenie | home banking | obligacje skarbowe | finansowanie przedsiębiorstwa | elastyczność krzyżowa | wahania koniunkturalne | analiza pionowa bilansu | integracja europejska |

Teoria potrzeb Davida McClellanda

Bardzo ważne ze względu na temat niniejszej pracy, są teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu, gdyż pomagają one uzyskać odpowiedź na pytanie o to, jakie czynniki wpływają na zachowanie człowieka w organizacji.

David McClelland wraz ze swoimi współpracownikami wyróżnił trzy główne potrzeby występujące w miejscu pracy, są to: potrzeba osiągnięć, potrzeba władzy i potrzeba przynależności.

Na podstawie badań przeprowadzonych nad potrzebą osiągnięć stwierdzono, że ludzie o silnej potrzebie osiągnięć różnią się od innych swoim pragnieniem by coś robić lepiej. Dążą do tego, aby ich umiejętności były dostatecznie wykorzystywane. Świadomość osiągnięcia uzyskują tylko wtedy, kiedy sukces zawdzięczają swoim umiejętnościom a nie przypadkowi. W sytuacji, kiedy występuje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia, nie lubią ryzykować.

Natomiast dla ludzi o silnej potrzebie władzy efektywność działania nie jest ważna. Motywuje ich wizja zdobycia prestiżu i możliwości wywierania wpływu na innych, sprawowania nad nimi kontroli.

Sytuację współdziałania cenią sobie ludzie o silnej potrzebie przynależności. Dążą oni do przyjaźni, chcą aby ich relacje z innymi opierały się na wzajemnym zrozumieniu.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Teorie motywacji - opracowanie 19
- Człowiek w procesie pracy 21
- Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat 10
- Istota motywacji 10
- Człowiek przedsiębiorczy 11
- Motywacja do pracy - referat 6
- Teorie motywacji 15

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Teoria potrzeb Davida McClellanda

Teoria potrzeb Davida McClellanda
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 16 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 0 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 36 na topie