Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Teoria sprawiedliwości

Teoria sprawiedliwości wychodzi z założenia, że pracownicy mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady), i to, co z niej uzyskują (wyniki), a następnie kalkulują.

Ponieważ ludzie dążą do tego, aby w pracy byli traktowani sprawiedliwie, oceniają własny wkład i wysiłek włożony w wykonanie określonej pracy pod kątem uzyskanych w zamian efektów. Człowiek jest istotą racjonalną dlatego stara się maksymalizować swoje możliwości do osiągnięcia korzyści.

Teoria sprawiedliwości obrazuje, że ludzie troszczą się nie tylko o bezwzględny poziom nagród, otrzymywanych za ich wysiłek, ale także o stosunek wielkości tych nagród do rozmiarów nagród otrzymywanych przez innych. Kiedy postrzegane są nierówności w stosunku nakładów do wyników w porównaniu z innymi, pojawia się napięcie. Takie właśnie napięcie staje się podstawą motywacji, gdyż ludzie dążą do tego, co postrzegane jest jako sprawiedliwe i słuszne.

Kiedy pracownicy dostrzegają niesłuszność, podejmują działania zmierzające do poprawy sytuacji. Skutkiem mogą być zachowania powodujące wyższą lub niższą wydajność, lepszą lub gorszą jakość, zwiększenie wskaźnika nieobecności a nawet dobrowolne odejście z pracy.

Każdy z twórców teorii sugeruje, że jego teoria jest najbliższa rzeczywistości, najbardziej godna uwagi. Pomijając fakt, że każda ma pewne braki i niedociągnięcia, zawiera jednak wskazówki umożliwiające przewidywanie ludzkich zachowań i właściwe ich ukierunkowywanie. Trzeba pamiętać, że motywacja pracowników wywiera wpływ na realizowane w ramach organizacji zadania, w przypadku działalności produkcyjnej wpływa na efekty produkcyjne.

Teorie nie dostarczają gotowych kwestionariuszy osobowościowych czy też kodeksów postępowania, lecz inspirują osoby do obserwacji oraz interpretacji indywidualnych zachowań pracowników.

W kolejnym rozdziale niniejszej pracy zaprezentowane zostały sposoby stymulowania motywacji pracowników, przy czym najwięcej uwagi poświęcono wynagradzaniu jako formie motywowania.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Teorie motywacji 15
- Program skutecznego motywowania 26
- Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 5
- Definicje z psychologii 14
- Teoria racjonalnego wyboru konsumenta 7
- Pieniądz i polityka monetarna 12
- Motywacja do pracy - referat 6

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Teoria sprawiedliwości

Teoria sprawiedliwości
Ocena: 8.1 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 31 Nowy | Artykuł 73 dla studentów | żyrandole kryształowe