Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ilościowa teoria pieniądza | działalność kredytowa | piramida potrzeb Maslowa | historia myśli gospodarczej | metody walki z inflacją | 4P | etapy analizy strategicznej | historia gospodarcza | hierarchia potrzeb Maslowa | prawa Gossena | dochody JST | elastyczność popytu |

Teoria wzmocnienia

Teoria wzmocnienia bazuje na poglądzie, że zachowanie jest powodowane przez środowisko. Innymi słowy zachowanie jest wyznaczane przez czynniki wzmacniające.

Istnieją trzy typy wzmocnień: wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie negatywne oraz wzmocnienie powstałe w wyniku ignorowania niewłaściwego zachowania.

Celem pozytywnego wzmocnienia (nagrody) jest zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia akceptowanych zachowań.

Natomiast negatywne wzmocnienie (kara) zmierza do tłumienia określonych nieakceptowanych zachowań lub obniżenia częstości ich występowania.

Trzeci typ wzmocnień powinien być stosowany, kiedy dane niewłaściwe zachowanie pojawia się sporadycznie, kiedy jest nietypowe dla konkretnej osoby. Ignorowanie niewłaściwego zachowania może prowadzić do jego wzmocnienia lub wytłumienia.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 5
- Teorie motywacji 15
- Teorie motywacji - opracowanie 19
- Program skutecznego motywowania 26
- Motywacja do pracy 11
- Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca 26
- Definicje z psychologii 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Teoria wzmocnienia

Teoria wzmocnienia
Ocena: 8.2 / 10
Liczba głosów: 16 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 11 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 19 dla przyszłych biznesmenów