Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

funkcja użyteczności | spedycja | model Kurta Lewina | rynek dóbr i usług | konflikt | marketing w Internecie | zachowania konsumenta | walka z bezrobociem | gospodarka magazynowa | zarządzanie zapasami | marketing sportowy | elastyczność |

Wewnętrzna struktura organizacji

Każda organizacja ma swoją wewnętrzną strukturę, składa się z różnych elementów oraz powiązań i zależności łączących je:
- więź służbowa, łączy kierowników różnych szczebli zarządzania z ich podwładnymi (instytucje administracyjne)
- więź technologiczna, łączy stanowiska pracy uczestniczące w jakimiś procesie wytwarzania i realizujące poszczególne jego fazy (małe przedsiębiorstwa produkcyjne np. huta)
- więź funkcjonalna, łączy stanowiska i grupy stanowisk realizujące równolegle różne funkcje niezbędne do sprawnego działania całej organizacji np. funkcja produkcyjna, handlowa, finansowa, personalna (duża fabryka odzieżowa)
- więź informacyjna, polega na przekazywaniu sobie informacji niezbędnych do realizacji zadań i podejmowania decyzji (biuro prawne)

Rodzaje struktur:
- Jednolita – typu U, żadna z nich nie może funkcjonować bez powiązań z innymi, nie może się usamodzielnić.
- Dywizjonalna – typu M, są to najczęściej związki wielu przedsiębiorstw
(zakładów), posiadających znaczną samodzielność. Takie struktury dominują w organizacjach bardzo dużych i złożonych (korporacjach).

Struktury dywizjonalne powstają w wyniku:
- podziału rozrastającej się organizacji typu U
- w efekcie uruchomienia lub przejmowania przez przedsiębiorstwo nowych zakładów, filii czy samodzielnych firm
- w wyniku łączenia się przedsiębiorstw (koncerny)

W skład koncernów wchodzi nawet po kilkadziesiąt większych lub mniejszych przedsiębiorstw. Wiele takich związków ma charakter międzynarodowy.

Rodzaje koncernów:
- Branżowe - poziome
- Technologiczne - pionowe (wielcy producenci samochodów, samolotów, sprzętu gospodarstwa domowego)
- Konglomeraty - potężne organizacje, grupujące przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu (produkują samochody i żywność, gazety – filmy)

Oprócz koncernów istnieją inne związki przedsiębiorstw, luźniejsze i mające charakter głównie kapitałowy:
- Holdingi (to związek spółek – córek kontrolowanych przez spółkę – matkę)
- Spółki joint ventures (organizacyjna współpraca dwóch lub więcej przedsiębiorstw, które wspólnie inwestują w nowe przedsiębiorstwo, zostając jej udziałowcami)
- Konsorcja (najbardziej luźny związek kapitałowy, zawiązywany najczęściej przez banki ale nie tylko)

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - rodzaje struktur oraz ich wady i zalety 12
Zarządzanie marketingowe - zagadnienia 19
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady 31
Organizacja wirtualna i fraktalna - referat 12
Plan marketingowy restauracji 10
Struktura organizacyjna firmy 17
Kultura organizacji w USA 8

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Wewnętrzna struktura organizacji

Wewnętrzna struktura organizacji
Ocena: 9.8 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 61 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 93 na topie