Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zarządzanie

Counseling - Styl kierowania stosowany najczęściej w przypadku problemów pracowników, które mają charakter osobisty, psychologiczny. ...)


4 funkcje zarządzania - Funkcje zarządzania to: 1. planowanie 2. organizowanie 3. motywowanie...)

Kontrolowanie jako funkcja zarządzania - Kontrolowanie jako funkcja zarządzania polega na porównaniu osiągniętych wyników działań z określonym wzorcem, ustaleniem odchyleń...)

Motywowanie jako funkcja zarządzania - Motywowanie jako funkcja zarządzania jest funkcją szczególną, bo odnosi się do pożądanych postaw i zachowań...)

Organizowanie jako funkcja zarządzania - Organizowanie jako funkcja zarządzania polega generalnie na kształtowaniu szeroko rozumianej struktury organizacyjnej firmy z uwzględnieniem...)


Planowanie jako funkcja zarządzania - Planowanie jako funkcja zarządzania ukierunkowane jest na określanie celów firmy w różnych przedziałach czasowych (cele...)

Przedmiot Organizacji i Zarządzania - Przedmiot Organizacji i Zarządzania (OiZ) obejmuje kategorie, zasady, zalecenia, narzędzia i działania ludzi we wszelkich...)

Funkcje organizacji i zarządzania jako dyscypliny naukowej - • Funkcja opisowa - wypracowanie oraz przybliżenie systemu kategorii i pojęć umożliwiających...)

Cechy dobrego kierownika - Cech tych jest bardzo wiele, ale do podstawowych cech dobrego kierownika zaliczyć możemy: ...)


Kilka definicji przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa - Definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa jest wiele. Poniżej znajdziesz te, które najtrafniej i najbardziej szczegółowo zobrazują...)

Cechy antyprzywódcze - to: 1. Brak wrażliwości w stosunku do innych: szorstkość, obcesowość, odpychający styl życia....)

Liderzy przyszłości wg Edgara Scheina - Według  liderzy przyszłości będą musieli wykazać się w coraz większym stopniu następującymi charakterystycznymi cechami....)

Menedżer przywódca jutra wg Stephena Coreya - Menedżer, przywódca jutra wg Stephena Corey’a powinien spełniać trzy podstawowe role: ...)

17 kompetencji przywództwa - Przywództwo można zdefiniować w ramach 17tu kompetencji. Podczas analizowania i grupowania 1871 zdarzeń, badacze utworzyli...)

Model menedżera 3K i 3W - Od sposobu, w jaki sobie razie z rozwojem ludzi, zależy czy ludziom będzie łatwiej czy...)

Problemy w organizacji - Na wszystkich szczeblach organizacji ludzie muszą podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Szczególnie...)

Rodzaje i funkcje celów w organizacji - Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności organizacji i spełniają szereg zadań (funkcji). Organizacje mogą mieć...)

Definicja i etapy planowania - Planowanie jest pierwszą funkcją kierowniczą, którą musi wykonywać organizacja. Jest to działalność uniwersalna, charakterystyczna dla...)

Typy menedżerów - Menedżer to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania. To ktoś kto planuje i...)

Definicja zarządzania wg Taylora - Zarządzanie to bardzo rozległe zagadnienie i ciężko zdecydować, która definicja zarządzania jest najtrafniejsza. ...)

Strona 1 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 27 Nowy | Artykuł 74 Tylko do końca tygodnia | żyrandole kryształowe