Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kluczowe czynniki sukcesu | system motywacyjny | ocena projektów inwestycyjnych | weryfikacja istotności parametrów modelu | zarządzanie zapasami | kultura organizacyjna | dwuczynnikowa teoria motywacji | teoria XY |

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji, dystrybucji towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Jest to marketing jako rynkowo zorientowana koncepcja zarządzania przedsiębiorstwa. Całość zagadnień merytorycznych wiążących się z wyznaczaniem celów rynkowych przedsiębiorstwa oraz sposobami ich realizacji. Zarządzanie marketingowe integruje procesy produkcji z przygotowaniem i organizacją zbytu.

Zarządzanie marketingowe to też złożony system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które pozwala na identyfikację, zaspokojenie i wykorzystanie potrzeb i pragnień potencjalnych i obecnych klientów, a także zapewnienie sukcesu firmy na rynku. Jego podstawowym celem jest zarządzanie relacjami firmy z klientami, tworzenie i utrzymywanie marki, wzmacnianie wizerunku firmy wśród konsumentów, przyciąganie i utrzymywanie lojalnych klientów, wspieranie wzrostu przychodów i sprzedaży produktów oraz usług.

Zarządzanie marketingowe obejmuje szeroki zakres działań, które muszą być wykonywane w celu realizacji celów przedsiębiorstwa. W centrum tego zarządzania znajduje się produkt, usługa lub marka, wokół których skupia się cały system. Oznacza to, że wszystkie pozostałe elementy marketingu, takie jak strategia, komunikacja i promocja, są zarządzane wokół produktu, usługi lub marki.

Zarządzanie marketingowe aby było skuteczne wymaga wielu etapów, z których każdy musi być wykonany prawidłowo:

1) W pierwszej kolejności firma musi przeprowadzić analizę swojego otoczenia i określić, jakie potrzeby mają klienci, aby móc skutecznie odpowiedzieć na ich potrzeby.

2) Następnie należy określić jakie są cele firmy i jakie działania marketingowe muszą być wykonane, aby je osiągnąć. Na tym etapie konieczne jest również stworzenie strategii marketingowej, która będzie służyć jako kompas dla wszystkich działań marketingowych.

3) Kolejnym krokiem jest opracowanie planu działań marketingowych, w którym uwzględnia się takie czynniki jak: budżet, działania promocyjne, reklama, public relations i inne działania marketingowe. Ważne jest również, aby uwzględnić budżet na badanie rynku, co pozwoli na zdobycie wiedzy na temat tego czego klienci potrzebują i oczekują od produktu lub usługi. Dzięki temu firma będzie w stanie lepiej dostosować swoje działania do potrzeb klientów.

4) Kolejnym ważnym etapem jest wdrożenie planu. W tym czasie wszystkie działania marketingowe, które zostały ustalone w planie muszą być wdrożone i monitorowane, aby mieć pewność, że są skuteczne. Może to być wszystko: od promocji przez reklamy po public relations.

5) Na koniec wszystkie wyniki działań marketingowych muszą zostać zmierzone i ocenione, aby sprawdzić czy udało się osiągnąć założone cele. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala firmie na określenie czy działania marketingowe były skuteczne i w jaki sposób można je poprawić.

Reasumując: zarządzanie marketingowe to skomplikowany system zarządzania, który pozwala firmom na identyfikację, zaspokojenie i wykorzystanie potrzeb i pragnień klientów, a także zapewnienie sukcesu firmy na rynku. Jego celem jest zarządzanie relacjami z klientami, tworzenie i utrzymywanie marki, przyciąganie i utrzymywanie lojalnych klientów, wspieranie wzrostu przychodów i sprzedaży produktów oraz usług. Aby zarządzanie marketingowe było skuteczne wymaga wielu etapów, z których każdy musi być wykonany prawidłowo. W tym procesie ważne jest, aby dokładnie określić cele i opracować strategię marketingową, a także wdrożyć i mierzyć wszystkie działania.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (⭐bibliografia)
30 stron(-y)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości
16 stron(-y)
Badania marketingowe - Lotto (projekt)
18 stron(-y)
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych
28 stron(-y)
Zarządzanie marketingowe - opracowanie
20 stron(-y)
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca (⭐bibliografia ⭐przypisy)
12 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe
Ocena: 9.6 / 10
Liczba głosów: 222 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii