Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zarządzanie strategiczne

Strategia przedsiębiorstwa i jej cechy - Strategia przedsiębiorstwa doczekała się mnóstwa definicji. Przybliżmy te najpopularniejsze i naszym zdaniem najbardziej trafne. A...)


Składowe strategii przedsiębiorstwa - Każde dobrze zarządzane przedsiębiorstwo działa wg ściśle określonej strategii. Każda strategia składa się z kilku...)

Etapy procesu controllingu operacyjnego - Najważniejsze etapy procesu controllingu operacyjnego to: - Ustalenie celów działania organizacji w sposób...)

Value Based Management czyli Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Aby drożyć ten model zarządzania należy cały proces podzielić na konkretne etapy. ...)

Definicja i kryteria segmentacji rynku - Segmentacja rynku jest to podział rynku na jednorodne grupy nabywców, z których każda charakteryzuje się...)


Funkcje dobrze sformułowanej misji przedsiębiorstwa - Dobrze sformułowana misja powinna spełniać :   - funkcję ukierunkowującą, czyli winna...)

Cele i misje przykładowych firm - Oto kilka przykładów, jakie cele i misje mogą mieć przedsiębiorstwa: ...)

Controlling operacyjny - Można określić jako sterowanie zyskiem w krótkim czasie. W...)

Controlling strategiczny w zarządzaniu - Ma na celu zapewnienie kierownictwu przedsiębiorstwa pomocy w wyborze i realizacji długookresowych zamierzeń. ...)


Klasyfikacja controllingu - Wyróżnić możemy m.in. controlling: - logistyki - marketingu...)

TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość....)

Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,...)

Podstawowe kierunki działań strategicznych - Wyróżnić możemy np. takie kierunki: - koncentrujemy się na potrzebach...)

Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu...)

Holding jako alians strategiczny - Holding, grupa spółek, z których jedna (spółka dominująca) posiada udziały w innych spółkach (spółkach zależnych),...)

Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż...)

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych...)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na...)

Wymiana technologii - wymianę technologii składają się wszystkie czynności mające wpływ na rozwój technologiczny partnerów. Mogą to być...)

Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków...)

Strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 36 nagrodzony | Artykuł 68 na studia | żyrandole kryształowe