Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zasoby

Podział zasobów:

- zasoby ludzkie - niezwykle istotną cechą kapitału ludzkiego są zdolności człowieka do uczenia się i w konsekwencji do ciągłego rozwijania swej wiedzy. Wiedza ta służy z kolei do coraz bardziej skutecznego wykorzystania i przekształcania zasobów naturalnych i kapitałowych w dobra zaspokajające potrzeby ludzkie.

- zasoby naturalne - nie są wytworem pracy ludzi lecz darem natury, aczkolwiek człowiek staje się ich właścicielem i wykorzystuje je dla wytwarzania produktów i usług. Zasoby takie jak ziemia, surowce mineralne i roślinne, woda są często produktami podstawowymi dla wytwarzania wielu towarów finalnych i półproduktów. Zasoby dzielą się na odnawialne i nieodnawialne.

- zasoby kapitałowe - rozumie się najczęściej wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka. Do rzeczowych zasobów należą środki pracy i przedmioty pracy. Środkami pracy są wszelkie maszyny, narzędzia, instalacje przy pomocy których człowiek wytwarza produkty i usługi. Przedmiotami pracy są surowce i półfabrykaty które służą do wyprodukowania danego dobra.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Podstawy geografii ekonomicznej 22
- Geografia fizyczna - ściąga 22
- Analiza strategiczna - praca teoretyczna 10
- Wykłady z geografii ekonomicznej 11
- Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian 24
- Test z geografii ekonomicznej 4
- Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat 7

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Zasoby

Zasoby
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 78 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 55 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 89 na studia