Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy statystykia | model du Ponta | metoda fmea | przykładowy biznes plan | mapa grup strategicznych | plan Balcerowicza | kurs walutowy | integracja europejska | paradoks Veblena | użyteczność | psychologia w zarządzaniu | analiza tows |

Złota reguła bankowa

Złota reguła bankowa Otto Hübnera, również znana jako reguła Hübnera, to zasada bankowości, która opiera się na teorii zarządzania aktywami i pasywami banku. Otto Hübner był niemieckim ekonomistą żyjącym w XIX wieku. Jego reguła służyła jako podstawa dla zdrowego zarządzania finansowego banków i była stosowana przez instytucje finansowe na przestrzeni wielu lat.

Złota reguła bankowa głosi następujące tezy:

- 'Kredyt, jakiego może udzielić bank bez wpadnięcia w niebezpieczeństwo, że nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań, musi nie tylko pod względem kwoty, ale także jakości odpowiadać kredytowi, który został udzielony".
- 'Pieniądze zdeponowane na 3 miesiące nie mogą być udzielane bez ryzyka na 6 miesięcy".

Hubner sformułował także następujące zalecenie dla kierownictwa banku:
- 'Z pieniędzmi, które w każdym momencie mogą być zażądane do zwrotu, można dokonywać tylko takich operacji, z których można te pieniądze również w każdej chwili wycofać".

Reasumując, Złota reguła Hübnera głosi, że długoterminowe aktywa banku powinny być finansowane za pomocą długoterminowych pasywów, podczas gdy krótkoterminowe aktywa powinny być finansowane za pomocą krótkoterminowych pasywów. Innymi słowy, długoterminowe inwestycje banku, takie jak kredyty hipoteczne czy długoterminowe pożyczki, powinny być finansowane przez długoterminowe źródła kapitału, takie jak depozyty oszczędnościowe lub długoterminowe obligacje.

Celem reguły Hübnera jest zapewnienie stabilności finansowej banku poprzez unikanie nadmiernej zależności od krótkoterminowych źródeł finansowania, które mogą prowadzić do problemów z płynnością finansową. Stosowanie tej zasady pomaga bankom utrzymać równowagę między aktywami i pasywami oraz zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z nagłymi wstrząsami rynkowymi, które mogą wystąpić w przypadku braku odpowiedniego zarządzania długoterminowymi zobowiązaniami.

Współczesne banki stosują bardziej złożone metody zarządzania ryzykiem, ale zasada Hübnera wciąż pozostaje istotna jako podstawowy koncept dla utrzymania stabilności finansowej.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Ryzyko bankowe
7 stron(-y)
Psychologia decyzji kadrowych
35 stron(-y)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin
37 stron(-y)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów)
14 stron(-y)
Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami
7 stron(-y)
Psychologia reklamy - referat
30 stron(-y)
Polityka monetarna - referat
20 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Złota reguła bankowa

Złota reguła bankowa
Ocena: 9.1 / 10
Liczba głosów: 161 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować