Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza opłacalności | zarządzanie projektami | analiza FMEA | operacje bankowe | ROA | efekt Veblena | dochody JST | Adam Smith | mierniki wzrostu gospodarczego | schemat organizacyjny | wykłady z finansów publicznych | etapy badań marketingowych |

Ściąga z marketingu 2

Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu, otoczenie przedsiębiorstwa, system informacji marketingowej, strategia produktu, strategie cenowe, dystrybucji, determinanty konkurencyjne, czynniki produkcji, synergia, zarządzanie marketingowe, ewolucja marketingu, mikro i makromarketing, marketing usług finansowych, 4P (mix), analiza PEST, planowanie strategiczne, misja firmy, uwarunkowania misji wg Philipa Kotlera, analiza swot, planowanie strategiczne, typy strategii wg Portera, siła napędowa konkurencji, benchmarking, model kano, segmenty konsumenckie, kryteria segmentacji rynku klientów, asortyment, cykl życia produktu, strategia szybkiego zbierania śmietanki, powolnego zbierania śmietanki, szybka penetracja, strategia powolnej penetracji, doskonalenia produktu, pozycjonowanie produktu, korzyści marki i etapy jej budowania, promocja, dystrybucja. (2 strony po 4 kolumny)

Podobne opracowania: #podstawy marketingu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ściąga z marketingu 2 należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ściąga z marketingu 2 pobrały na dysk również:
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Podstawy marketingu (Liczba stron: 22)
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Test z marketingu (Liczba stron: 8)
Test z marketingu (Liczba stron: 6)
Ściąga z marketingu (Liczba stron: 2)


Krótko, ale na temat:
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym (np. świadczenia na rzecz bezrobotnych, finansowanie świadczeń emerytalnych, zasiłków chorobowych itp.).
Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie także od sprawcy posiadającego ubezpieczenie oc w przypadku, gdy narusza on warunki ubezpieczenia.
Marketing w handlu i usługach - Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych. Analitycznie, marketing w usługach wiąże się z firmami usługowymi, których działalność ogranicza się do udzielania klientom określonych usług. W przypadku marketingu...
Proces zarządzania marketingowego - 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa: - pozycja rynkowa; - silne i słabe strony; - szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu: - cele kierunkowe; - ogólne cele; - strategia marketingowa; - plany operacyjne dla produktów, segmentów rynku i przedsięwzięć rozwojowych. 4. Organizacja marketingu: - struktury organizacyjne; - instrukcje i...
Definicja marketingu według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu - Zakłada, że marketing to proces planowania i realizacji koncepcji, ceny, promocji i dystrybucji dóbr, usług i idei w celu doprowadzenia do wymiany, która daje satysfakcję jednostce i realizuje cele organizacji.


Nowe artykuły: Artykuł 51 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 71 na studia