Top strony
Wyszukiwarka serwisu
home banking | analiza otoczenia | rekrutacja pracowników | teoria treści | finanse gminy | magazynowanie | prawa akcjonariuszy | metoda fmea | hipoteza | wartościowanie pracy | GPW | DCF |

Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory

Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i makroekonomii, ekonomia normatywna i pozytywna, problem ekonomiczny, rzadkie środki (rzadkość), nieograniczone potrzeby, zasoby, ziemia, kapitał, praca, przedsiębiorczość, dobra ekonomiczne, produkcyjne, konsumpcyjne, wolne, prywatne, publiczne, mechanizm rynkowy, zasady racjonalnego zachowania, koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji), zasada malejących przychodów, krzywa ograniczenia budżetowego, obojętności, równowaga konsumenta, ścieżka wzrostu dochodu, użyteczność całkowita i krańcowa (marginalna), krańcowa stopa substytucji, prawa Gossena (pierwsze i drugie), rynek, popyt i podaż, punkt równowagi, podstawowe prawo popytu, dobra materialne, krzywa popytu, dobra zwyczajne, efekt (paradoks) Giffena i Veblena (efekt snoba), wzrost i spdek popytu, elastyczność popytu, popyt elastyczny, elastyczność jednostkowa, nieelastyczny, mieszana, cenowa oraz dochodowa elastyczność popytu, prawa Engla, dobra normalne oraz podrzędne, dobro podstawowe i luksusowe, krzywa podaży, elastyczność podaży, popyt komplementarny (wiązany), konkurencyjny (substytucyjny), łączny, pochodny, podaż wiązana i konkurencyjna, utarg całkowity i krańcowy, zysk normalny, koszty całkowite i przeciętne, koszt krańcowy (marginalny), kształt krzywych kosztów, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści oraz niekorzyści skali, utarg w warunkach doskonałej konkurencji, decyzje w krótkim okresie, zysk nadzwyczajny, próg rentowności, strata, decyzje w długim okresie, popyt, podaż i utarg w warunkach monopolu, decyzje monopolu w krótkim okresie, społeczny koszt monopolu, dyskryminacja cenowa, decyzje krótkookresowe w konkurencji niedoskonałejw, oligopol, złamana krzywa popytu w oligopolu, konkurencja niecenowa oligopolu, czynniki ograniczające i zachęcające oligopolistów do podejmowania współpracy. (4 strony po 3 kolumny)

Podobne opracowania: #wykłady z mikroekonomii #użyteczność całkowita #użyteczność krańcowa #prawa Gossena #elasyczność #oligopol


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Mikroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ściąga z mikroekonomii pobrały na dysk również:
Test z mikroekonomii (Liczba stron: 12)
Definicje z mikroekonomii (Liczba stron: 12)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 11)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 (Liczba stron: 12)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Ksenofont - Pierwszy, który napisał i wydał dzieło zajmujące się ekonomią - 'Księga o gospodarstwie'. Napisał w niej o swoich spostrzeżeniach na temat działania gospodarstw rolnych, były...
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym...
Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie także od sprawcy posiadającego ubezpieczenie...
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii - Zasada optymalizacji decyzji to podstawowe pojęcie mikroekonomii, które opisuje sposób podejmowania decyzji przez jednostki gospodarcze (np. konsumentów, firm). Zgodnie z tą zasadą, jednostki gospodarcze dążą...
Krzywa obojętności w mikroekonomii - (konsumenta) to kombinacje dwóch dóbr, które dają konsumentowi ten sam poziom całkowitej użyteczności (są dla konsumenta obojętne).


Nowe artykuły: Artykuł 65 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 68 przeczytany 688 razy