Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

polityka cenowa | marketing sportowy | corporate identity | marketing | krańcowa stopa substytucji | wykłady z makroekonomii | podstawy analizy finansowej | marketing przemysłowy | TQM | model ekonometryczny | zadania z makroekonomii | elastyczność popytu |

Segmentacja rynku - referat

Skład pracy: pojęcie, rola, kryteria (geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, społeczne) segmentacji rynku, kryterium odnoszące się do produktu (kryterium związane z wzorcami konsumpcji, dotyczące warunków zakupu, uwypuklające oferowane przez produkt korzyści), procedura segmentacji rynku (procedura tradycyjnej segmentacji 'a priori', bazującą na skupieniu, segmentacji skupień), uproszczona procedura przedstawiona przez E.J McCarthyego, wybór rynków docelowych i sposobów działania przedsiębiorstwa na rynku - działanie nie zróżnicowane, zróżnicowane, skoncentrowane, zindywidualizowane. (13 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #segmentacja rynku #marketing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Segmentacja rynku - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Segmentacja rynku pobrały na dysk również:
Marketing wyborczy - referat (Liczba stron: 11)
Analiza rynku opon (Liczba stron: 10)
Istota segmentacji rynku - referat (Liczba stron: 11)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości (Liczba stron: 16)
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)
Plan marketingowy - produkcja kartek okolicznościowych i kalendarzy (Liczba stron: 46)


Krótko, ale na temat:
Segmentacja rynku w ujęciu logistycznym - Ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną segmentację rynku w znaczeniu identyfikacji grup klientów o podobnych upodobaniach i oczekiwaniach w zakresie świadczeń logistycznych. W drugim znaczeniu segmentacja odnosi się do wewnętrznych organizacyjno-strukturalnych...
Definicja segmentacji rynku - Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu tego działania. Segmentacja rynku wskazuje z ilu segmentów składa się...
Marketing STP - To: 1. Segmentacja rynku (Segmenting) - podział rynku według określonego zestawu kryteriów na relatywnie jednorodne grupy nabywców. 2. Wybór rynku docelowego (Targeting) - związany jest z określeniem atrakcyjności wyróżnionych segmentów i wyboru koncepcji obsługi rynku. 3. Pozycjonowanie oferty (Positioning) - jest to działalność...
Elementy marketingu - Marketing-mix jest kompozycją czterech podsystemów: 1. Podsystem informacji rynkowej (badania rynku; segmentacja rynku) 2. Podsystem planowania produktu (produkt; opakowanie; marka) 3. Podsystem aktywizacji sprzedaży (cena; usługi sprzedażowe i posprzedażowe; aktywizacja sprzedaży; współpraca z konsumentami i otoczeniem) 4. Podsystem dystrybucji (kanały dystrybucji; logistyka)
Istota segmentacji rynku - Segmentacja jest to podział rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców, czyli segmentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formowaniu strategii. U podstaw koncepcji segmentacji leży założenie, że ogół nabywców jest zbiorem niejednorodnym oraz,...


Nowe artykuły: Artykuł 7 Nowy | Zobacz też: Artykuł 79 Tylko do końca tygodnia