Top strony
Wyszukiwarka serwisu
model Gordona | globalizacja | konsument | badanie ankietowe | etyka w biznesie | logistyka | strategia konkurencji Portera | piramida potrzeb Maslova | użyteczność całkowita | badanie rynku | karty płatnicze | koszt alternatywny |

Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych

Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe - informacje, realizacja, organizacja rynku bonów skarbowych, przykładowe zestawienie zmian wartości Bonów Skarbowych (2004 r.), średnia rentowność, obligacje skarbowe, rodzaje obligacji skarbowych, obligacje oszczędnościowe i rynkowe, bezpieczeństwo, opłacalność, płynność, obligacje rynkowe, przykładowa tabela odsetkowa dla obligacji dwuletnich stałym oprocentowaniu (2004 r.). (10 stron)
Podobne opracowania: #obligacje skarbowe #bony skarbowe #finanse publiczne #budżet państwa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych pobrały na dysk również:
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Polski rynek kapitałowy (Liczba stron: 19)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) (Liczba stron: 15)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Liczba stron: 22)
Podstawy finansów publicznych - wykłady (Liczba stron: 28)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Obligacje skarbowe - Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Skarb Państwa - Emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną...
Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu pokrycia deficytu budżetowego bądź też w celu zabezpieczenia płynności finansowej...
Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom komercyjnym papierów wartościowych znajdujących się...
Papiery wartościowe - To dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a...
Instrumenty rynku pieniężnego - Główne instrumenty to: - lokaty międzybankowe (depozyty międzybankowe) - certyfikaty depozytowe ( bankowe papiery wartościowe) - krótkoterminowe papiery dłużne - operacje repo, reverse repo, sell-buy- back, buy-sell-back - weksle i...