Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ubezpieczenia społeczne | zarządzanie zmianami | wartość przyszła | hipoteza | dochody i wydatki budżetu państwa | prognoza kosztów | analiza techniczna | analiza XYZ | credit scoring | psychologia | rezerwa obowiązkowa | podstawy zarządzania |

Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw

Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform (Okrągły Stół - 4 czerwca 1989 r., Sejm Kontraktowy), sytuacja makroekonomiczna i zadłużenie zagraniczne, system i struktura gospodarki przed transformacją, Plan Balcerowicza, skutki transformacji systemowej i gospodarczej, skutki terapii szokowej, kotwice antyinflacyjne, negatywne zjawiska transformacji w polskiej gospodarce, Sukcesy Planu Balcerowicza, wzrost gospodarczy, czynniki wpływające na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, polityka przemysłowa, ograniczony dostęp do kapitału, nadmierne obciążenia, słaba innowacyjność, handel zagraniczny, nadprodukcja, uwarunkowania polityczne i organizacyjne restrukturyzacji przedsiębiorstw, skutki opóźnień restrukturyzacji, dane statystyczne: stopa bezrobocia w latach 1990-2000, handel zagraniczny 1998 - 2001 r., wzrost PKB w latach 1990-2000 r. (22 strony)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #restrukturyzacja przedsiębiorstw #transformacja systemowa w Posce #plan Balcerowicza


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Gospodarka

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw pobrały na dysk również:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian (Liczba stron: 24)
Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa (Liczba stron: 9)
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat (Liczba stron: 7)
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 (Liczba stron: 14)
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Strategie nabywania przedsiębiorstw - To: 1. Strategia portfela - polega na tym, że kupujemy przedsiębiorstwo aby zróżnicować portfel własności w celu zapewnienia właściwej relacji między oczekiwanym dochodem i ryzykiem. 2. Strategia restrukturyzacji - nabywamy firmę, która przeżywa trudności finansowe po to aby poddać ją uzdrowieniu. Po...
Restrukturyzacja a prywatyzacja - Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej, restrukturyzację (restructuring) traktuje się odrębnie w stosunku do prywatyzacji (privatization). Stąd częste tytuły publikacji: Industrial restructuring and privatization. Przy takim ujęciu restrukturyzacji milcząco przyjmuje się,...
Zatory płatnicze - Dezorganizują przebieg rozliczeń pieniężnych i niekorzystnie wpływają na procesy gospodarcze. Pierwotną przyczyną zatorów płatniczych jest brak płynności w przedsiębiorstwach źle gospodarujących, wynikający najczęściej z ponoszenia strat, zamrażania środków w niezbywalnej produkcji, nie ukończonej inwestycji itp. Wówczas popadają one w zwłokę...
Rodzaje restrukturyzacji - W zależności od sytuacji wywołujących konieczność wdrożenia przedsięwzięć usprawniających oraz momentu wprowadzenia zmian można wskazywać oprócz wyżej wymienionych, następujące rodzaje restrukturyzacji: • kreatywna (rozwojowa) - podejmowana w sposób względnie niezależny od aktualnych lub przewidywanych zmian otoczenia w celu m. in. wywarcia...
Model mnożnika akceleratora - Opisuje skutki i przyczyny zmian wydatków inwestycyjnych. Skutki są oczywiste. W najprostszej wersji modelu keynesowskiego wzrost inwestycji prowadzi w krótkim okresie do jeszcze większego wzrostu dochodu i produkcji. Wydatki inwestycyjne zwiększają ogólny poziom popytu nie tylko bezpośrednio, lecz – zwiększając...


Nowe artykuły: Artykuł 18 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 46 na studia