Spis zawartości płyty CD Student
www.abc-ekonomii.net.pl

* w chwili obecnej na płycie znajduje się znacznie więcej materiałów niż w poniższym spisie.

Spis przedmiotowy

Analiza ekonomiczna / finansowa / strategiczna

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje (6 stron)
Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony)
Analiza ekonomiczna (15 stron)
Analiza ekonomiczna (33 strony)
Analiza ekonomiczna firm (49 strony)
Analiza ekonomiczna przedsiębiorsta(23 strony)
Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron)
Analiza finansowa - zadania (17 stron)
Analiza finansowa (20 stron)
Analiza finansowa (34 strony)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (12 stron)
Analiza firmy (15 stron)
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych
Analiza strategiczna firmy (9 stron)
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
Etapy analizy strategicznej (9 stron)
Ocena finansowa przedsiębiorstwa (25 stron)
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19 stron)
Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej (34 strony)
Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 stron)
Analiza ekonomiczna firmy budowlanej (14 stron)
Analiza finansowo - strategiczna agencji reklamowej (38 stron)
Analiza odchyleń (11 stron)
Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
Analiza kosztów
Analiza powiązań
Analiza przychodów
Analiza sytuacji kapitałowej
Analiza sytuacji majątkowej
Analiza zysku
Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna (19 strony)
Analiza ekonomiczna - browary (13 stron)
Analiza ekonomiczna - Polifarb (20 stron)
Analiza ekonomiczna - produkcja odzieży (14 stron)
Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna (23 strony)
Analiza ekonomiczna - stacja paliw (9 stron)
Analiza ekonomiczna - Wagon S.A. (17 stron)
Analiza ekonomiczno-finansowa PPZM (10 stron)
Analiza finansowa - artykuły AGD (12 stron)
Analiza finansowa - farmaceutyka (17 stron)
Analiza finansowa - firma branży komputerowej (12 stron)
Analiza finansowa - PKS
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe (30 stron)
Analiza finansowa CSS
Analiza finansowa firmy budowlanej (13 stron)
Analiza finansowa KGHM (29 stron)
Analiza finansowa Pekao S.A.(18 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa (24 strony)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport (14 stron)
Analiza finansowa TP S.A (11 stron)
Analiza firmy elektronicznej (8 stron)
Analiza kondycji finansowej firmy Alfa (10 stron)
Analiza PPHU Mag (15 stron)
Analiza przedsiębiorstwa NET
Analiza przedsiębiorstwa budowlanego (11 stron)
Analiza przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
Analiza spółki GPRD (22 strony)
Analiza sprawozdania finansowego firmy (10 stron)
Analiza Stylu
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej JG (10 stron)
Analiza sytuacji finansowej firmy (12 stron)
Analiza sytuacji majątkowej spółki (19 stron)
Analiza wypożyczalni kaset video (18 stron)
Charakterystyka przedsiębiorstwa (17 stron)
Krótka analiza kondycji finansowej RG (8 stron)
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (22 strony)
PKO SA - wynik finansowy
Podstawowa analiza finansowa Stoen S.A. (9 stron)
Przedsiębiorstwo sprywatyzowane (41 strony)
Zestawienie struktury aktywów i pasywów spółki (20 stron)
Analiza finansowa - Bakoma
Analiza firmy
Analiza finansowa firmy (14 stron)
Analiza finansowa - Wólczanka
Analiza spółki Pol-N (17 stron)
Analiza finansowa spółki (11 stron)
Analiza finansowa LZPS (14 stron)
Analiza przedsiębiorstwa
Analiza Hortex SA (9 stron)
Analiza i strategia firmy - baterie (14 stron)
Analiza otoczenia firmy Interspeed sp. z o.o.
Analiza strategiczna firmy XXX S.C. - poligrafia (41 strony)
Analiza strategiczna spółdzielni (10 stron)
Analiza strategiczna - browar (15 stron)
Analiza strategiczna - Exbud S.A. (16 stron)
Analiza strategiczna - Pollena (14 stron)
Analiza strategiczna - Pol-Press (15 stron)
Analiza strategiczna - praca (11 stron)
Analiza strategiczna - spółka wielobranżowa (28 stron)
Analiza strategiczna - wypożyczalnia (17 stron)
Analiza strategiczna - Żywiec (19 stron)
Analiza strategiczna Bakoma (15 stron)
Analiza strategiczna browaru (14 stron)
Analiza strategiczna firmy BATIG (8 stron)
Analiza strategiczna firmy budowlanej (13 stron)
Analiza strategiczna firmy budowlanej (15 stron)
Analiza strategiczna ORBIS SA (27 stron)
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - komputery (24 stron)
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (17 stron)
Analiza strategiczna PUDM (24 strony)
Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej (32 strony)
Analiza strategiczna wytwórni (15 stron)
Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego (25 stron)
Analiza strategiczno - marketingowa Agencji (14 stron)
Analiza SWOT - Opoczno SA
Analiza SWOT - PWiK (12 stron)
Analiza ekonomiczna - ściąga (wzory)
Analiza finansowa - test
Analiza ekonomiczna - test
Analiza - wzory z omówieniem
Analiza ekonomiczna - wzory
Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką)
Analiza finansowa - wskaźniki
Analiza finansowa - wzory
Wskaźniki analizy finansowej
Analiza finansowa - zadania (11 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadania i pytania (12 stron)
Analiza aktywów - przykład (8 stron)
Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
Analiza ekonomiczna - majątek trwały
Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu
Analiza finansowa - wskaźniki (11 stron)
Analiza kosztów własnych (15 stron)
Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej (10 stron)
Bilans (23 strony)
Budżetowanie (21 stron)
Ewidencja i rozliczanie kosztów
Płynność finansowa (10 stron)
Pokrycie finansowe (7 stron)
Próg rentowności (11 stron)
Rentowność przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe (8 stron)
Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (11 stron)
Wskaźniki rentowności (7 stron)
Wycena przedsiębiorstwa (7 stron)
Zarządzanie kapitałem (35 stron)
Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (18 stron)

Bankowość

Bankowość (17 stron)
Bankowość - esencja (10 stron)
Bankowość - podstawy (9 stron)
Bankowość - teoria i zadania (11 stron)
Bankowość (11 stron)
Bankowość (15 stron)
Bankowość (16 stron)
Bankowość (17 stron)
Bankowość (19 stron)
Bankowość (23 strony)
Bankowość (24 strony)
Bankowość (24 strony)
Bankowość (33 strony)
Bankowość (34 strony)
Bankowość (37 stron)
Bankowość (41 stron)
Finanse i bankowość (9 stron)
Podstawy bankowości (11 stron)
Prawo bankowe (17 stron)
Analiza sprawozdań finansowych banku (33 strony)
Bank centralny (14 stron)
Bank centralny (8 stron)
Bank światowy (21 stron)
Banki w Polsce (10 stron)
Bankowość (24 strony)
Emisja bankowych papierów wartościowych (10 stron)
Istota i zakres marketingu bankowego (11 stron)
Istota systemu bankowego (10 stron)
Karty elektroniczne (6 stron)
Konkurencja w sektorze bankowym (5 stron)
Kredyt gotówkowy (12 stron)
Metody określające zdolności kredytowe (32 strony)
Nadpłynność systemu bankowego (19 stron)
Niezależność banku centralnego (13 stron)
Pieniądz i współczesny system bankowy (13 stron)
Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych (6 stron)
Polityka pieniężna banku centralnego (18 stron)
Produkty działalności kredytowej banku (9 stron)
Rola Banku Centralnego (14 stron)
Rola banku centralnego (18 stron)
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe (21 stron)
Rozwój banków komercyjnych (29 stron)
Ryzyko bankowe (7 stron)
Ryzyko bankowe i ryzyko stopy procentowej (10 stron)
Ryzyko kredytowe (17 stron)
Stopy procentowe (10 stron)
Strategia działania banków komercyjnych (11 stron)
Sytuacja finansowa banków (62 strony)
Zabezpieczenia kredytów (7 stron)
Znaczenie nadzoru bankowego (15 stron)
Kredyty i pożyczki bankowe
12 zagadnień z bankowości (9 stron)
Bankowość - 29 zagadnień
Bankowość - pytania i odpowiedzi (27 stron)
Bankowość - teoria i zadanie (22 strony)
Bankowość - zagadnienia (10 stron)
Bankowość - zagadnienia (17 stron)
Prawo bankowe - zagadnienia (32 strony)
Pytania (102 strony)
Bankowość - ściąga (5 stron)
Bankowość - ściąga 2
Bankowość - ściąga
Ryzyko kredytowe - ściąga
Bankowość - test (13 stron)
Kredyt dyskontowy (15 stron)
Analiza rynkowa - bank (7 stron)
Bank centralny Polski (5 stron)
Bank Światowy (11 stron)
Bank Światowy a inwestycje (8 stron)
Bank uniwersalny a hipoteczny
Bank
Banki komercyjne (13 stron)
Bankowość inwestycyjne
Bankowy system informatyczny (16 stron)
Controlling bankowy (11 stron)
Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskiej (11 stron)
Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich (7 stron)
Dystrybucja produktów bankowych
Fundusze banku
Funkcje i cele nadzoru bankowego
Gwarancje bankowe (20 stron)
Historia bankowości centralnej w Polsce (4 strony)
Historia pieniądza (12 stron)
Klient banku - przedsiębiorstwo
Konsolidacja banków (4 strony)
Kredyty (8 stron)
Marketing bankowy (14 stron)
Marketing bankowy (19 stron)
Obligacje
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (13 stron)
Operacje rozliczeniowe (19 stron)
Otoczenie banku (23 strony)
Papiery wartościowe w działalności banków (12 stron)
Planowanie strategiczne banku (11 stron)
Polityka monetarna banku centralnego (10 stron)
Powstanie i zasady emisji banknotów (10 stron)
Powstawanie i organizacja banków (8 stron)
Prawne formy zabezpieczenia kredytu (9 stron)
Prawo bankowe (29 stron)
Procedura uzyskania gwarancji bankowej (5 stron)
Produkty bankowe - porównanie
Produkty bankowe (9 stron)
Rola i znaczenie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku
Rozwój bankowości w Polsce (30 strony)
Sibir, Kir, Elixir
Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE (14 stron)
Struktura banku
System bankowy (8 stron)
System bankowy w Polsce (8 stron)
Tradycje polskiej bankowości
Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
Bankowości elektroniczna (11 stron)
Bankowość elektroniczna
Bankowość internetowa (5 stron)
Bankowość internetowa (5 stron)
Bankowość internetowa (7 stron)
Bankowość internetowa (8 stron)
Bankowość internetowa (9 stron)
Bankowość internetowa 2 (8 stron)
Bankowość internetowa
Działalność kredytowa banku (18 stron)
Działalność kredytowa banku (13 stron)
Działalność kredytowa banku (18 stron)
Kredyt (28 stron)
Kredyt bankowy (12 stron)
Kredyty (18 stron)
Kredyty bankowe (11 stron)
Kredyty dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (14 stron)
Kredyty
Prawne formy zabezpieczenia kredytu (9 stron)
Windykacja trudnych kredytów (10 stron)
Zabezpieczenia kredytu (12 stron)
Ryzyko bankowe (7 stron)
Ryzyko bankowe 2 (7 stron)
Ryzyko bankowe
Ryzyko kredytowe (14 stron)
Ryzyko kredytowe banku (9 stron)
Zarządzanie ryzykiem bankowym (17 stron)
Zarządzanie ryzykiem kredytowym (14 stron)

Ekonometria

Badania operacyjne (47 stron)
Ekonometria - prognozowanie (21 stron)
Ekonometria (10 stron)
Ekonometria (27 stron)
Ekonometria (29 stron)
Ekonometria (34 strony)
Ekonometria (38 stron)
Ekonometria (48 stron)
Prognozowanie ekonometryczne
Zagadnienia z ekonometrii (12 stron)
Ekonometria - kolokwium
Analiza ekonometryczna - liczba studentów (43 strony)
Ekonometryczna analiza - absolwenci (45 stron)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (9 stron)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
Model ekonometryczny - bezrobocie (17 stron)
Model ekonometryczny - bezrobocie (20 stron)
Model ekonometryczny - dwutlenek siarki
Model ekonometryczny - GPW (14 stron)
Model ekonometryczny - konsumpcja (14 stron)
Model ekonometryczny - liczba urodzeń (12 stron)
Model ekonometryczny - mieszkania (9 stron)
Model ekonometryczny - PKB (9 stron)
Model ekonometryczny - produkcja tytoniu (15 stron)
Model ekonometryczny - Spożycie artykułów konsumpcyjnych
Model ekonometryczny - strona www (12 stron)
Model ekonometryczny - wartość sprzedaży (7 stron)
Model ekonometryczny - WIG
Model ekonometryczny - wydatki państwa (29 stron)
Model ekonometryczny - wydatki
Model ekonometryczny - wydobycie węgla (5 stron)
Model ekonometryczny - wynagrodzenia (18 stron)
Model ekonometryczny - zatrudnienie (13 stron)
Model ekonometryczny (10 stron)
Model ekonometryczny (7 stron)
Model ekonometryczny 10 - produkcja przemysłu (33 strony)
Model ekonometryczny 11- zużycie energii (14 stron)
Model ekonometryczny 2 - produkcja (10 stron)
Model ekonometryczny 4 - przyrost naturalny (15 stron)
Model ekonometryczny 5 - energia elektryczna (10 stron)
Model ekonometryczny 6 - wynagrodzenie (13 stron)
Model ekonometryczny 7 - zużycie energii (4 strony)
Model ekonometryczny 8 - bezrobocie (15 stron)
Model ekonometryczny 9 - indeks giełdowy (9 stron)
Model ekonometryczny produkcji żarówek
Model ekonometryczny - poziom oszczędności prywatnych (9 stron)
Problem decyzyjny
Zastosowanie metod ilościowych w badaniu zużycia energii elektrycznej (20 stron)
Model ekonometryczny - energia
Model ekonometryczny
Model ekonometryczny - Depozyty złotowe i walutowe
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Ekonometria - uczniowie (9 stron)
Metoda Simplex
Badania operacyjne - ściąga 2
Badania operacyjne - ściąga
Ekonometria - ściąga
Ekonometria - test
Ekonometria - wzory 2
Ekonometria - wzory 3
Ekonometria - wzory
Prognozowanie - wzory
Badania operacyjne - zadanie 1
Badania operacyjne - zadanie 2
Badania operacyjne - zadanie 3
Metoda transportowa - zadanie
Optymalizacja decyzji - zadanie
Programowanie liniowe - zadanie 1
Programowanie liniowe - zadanie 2
Programowanie liniowe - zadanie 3
Teoria gier - zadanie
Ekonometria - zadanie
Badanie istotności parametrów regresji
Badanie jakości związku regresyjnego
Doświadczenia wieloczynnikowe (10 stron)
Ekonometria - metoda simplex (14 stron)
Ekonometria - modelowanie
Ekonometria - zadania transportowe
Ekonometria - programowanie liniowe (10 stron)
Estymacja parametrów modelu regresji liniowej 2
Estymacja parametrów modelu regresji liniowej
Etapy prognozowania
Funkcja logistyczna
Konstrukcja modelu ekonometrycznego (15 stron)
Model ekonometryczny (8 stron)
Model optymalizacyjny (6 stron)
Schemat budowy modelu ekonometrycznego
Simlpex (15 stron)

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe (15 stron)
Finanse międzynarodowe (20 stron)
Finanse międzynarodowe - test
Finanse międzynarodowe (32 strony)
Finanse międzynarodowe (37 stron)
Międzynarodowe operacje finansowe (12 stron)
Finanse międzynarodowe - ściąga
Międzynarodowe rynki finansowe (36 stron)

Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstw - wartość pieniądza (41 strony)
Finanse przedsiębiorstw (123 strony)
Finanse przedsiębiorstw (13 stron)
Finanse przedsiębiorstw (13 stron)
Finanse przedsiębiorstw (18 stron)
Finanse przedsiębiorstw (32 strony)
Finanse przedsiębiorstw (33 strony)
Finanse przedsiębiorstw (34 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (25 stron)
Finanse przedsiębiorstwa (34 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (58 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (19 stron)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (20 stron)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (23 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (25 strony)
Faktoring (14 stron)
Finansowanie przedsiębiorstw (24 strony)
Forfaiting (7 stron)
Istota kapitału własnego (24 strony)
Konsolidacja kapitału i produkcji w BP Poland
Koszt utarg zysk (12 stron)
Leasing - rodzaje, wady i zalety (10 stron)
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania (11 stron)
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw (18 stron)
Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw (23 strony)
Strategie finansowania przedsiębiorstw (12 stron)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym (7 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Wycena przedsiębiorstwa (17 stron)
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową EVA (15 stron)
Zarządzanie kosztami (11 stron)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (19 stron)
Firma leasingowa (12 stron)
Leasing - istota i rodzaje (13 stron)
Leasing (14 stron)
Leasing (66 stron)
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw (15 stron)
Leasing nieruchomości (13 stron)
Opłacalność leasingu (9 stron)
Finanse - zagadnienia (16 stron)
Finanse przedsiębiorstw - 12 zagadnień (21 stron)
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia (30 stron)
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia (34 strony)
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne (20 stron)
Pytania z finansów przedsiębiorstw (21 stron)
75 pytań z finansów
Finanse przedsiębiorstw - ściąga 2
Finanse przedsiębiorstw - ściąga
Majątek przedsiębiorstwa - ściąga
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - ściąga II
CAMP
Dźwignia finansowa
Dźwignia operacyjna
Efektywna stopa procentowa
IRR
NPV
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - zadania (24 strony)
Controlling (22 strony)
Dochodzenie należności (24 strony)
Dźwignia operacyjna, finansowa (23 strony)
Faktoring (15 stron)
Faktoring (16 stron)
Faktoring
Franchising (5 stron)
Kapitał
Konstrukcja rachunku zysków i strat
Koszty w przedsiębiorstwie (14 stron)
Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa (27 stron)
Leasing (21 stron)
Majątek obrotowy (14 stron)
Majątek obrotowy
Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (15 stron)
Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty (7 stron)
MSP w Polsce (12 stron)
Ocena efektywności działalności firmy
Outsourcing (12 stron)
Outsourcing (7 stron)
Papiery komercyjne (8 stron)
Piramida du Potna. Wycena majątku - schematy
Planowanie nakładów kapitałowych (15 stron)
Planowanie nakładów kapitałowych (13 stron)
Płynność finansowa przedsiębiorstwa (30 stron)
Płynność firmy (17 stron)
Rola kapitałów obcych w przedsiębiorstwie (9 stron)
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stron)
Ryzyko kredytowe (7 stron)
Sprawozdanie finansowe (14 stron)
System finansowy przedsiębiorstwa (12 stron)
Venture Capital (19 stron)
Venture Capital (26 stron)
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures i koncepcja duration
Zarządzanie należnościami (11 stron)
Zdolność kredytowa (18 stron)
ródła finansowania MSP (12 stron)
Leasing (10 stron)
Leasing (15 stron)
Leasing (6 stron)
Leasing 2 (10 stron)
Leasing a kodeks cywilny (12 stron)
Leasing a kredyt
Ocena opłacalności transakcji leasingowych (10 stron)
Podstawy Leasingu (18 stron)

Finanse publiczne

Finanse publiczne (16 stron)
Finanse publiczne - definicje
Finanse publiczne (11 stron)
Finanse publiczne (13 stron)
Finanse publiczne (14 stron)
Finanse publiczne (16 stron)
Finanse publiczne (16 stron)
Finanse publiczne (17 stron)
Finanse publiczne (18 stron)
Finanse publiczne (19 stron)
Finanse publiczne (20 stron)
Finanse publiczne (21 stron)
Finanse publiczne (24 strony)
Finanse publiczne (25 stron)
Finanse publiczne (27 stron)
Finanse publiczne (40 stron)
Finanse publiczne (6 stron)
Finanse samorządów terytorialnych (21 stron)
Finanse samorządu terytorialnego (12 stron)
Finanse terytorialne (16 stron)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (14 stron)
Budżet JST (22 strony)
Budżet państwa (6 stron)
Budżet państwa (7 stron)
Deficyt budżetowy i dług publiczny (20 stron)
Dochody JST (8 stron)
Finanse publiczne (7 stron)
Instrumenty zarządzania finansami JST (8 stron)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (36 stron)
Procedura budżetowa (16 stron)
Rola kapitału zagranicznego (8 stron)
Wydatki publiczne (17 stron)
Wydatki publiczne (18 stron)
Wykonywanie budżetu państwa (27 stron)
Zadłużenie publiczne (13 stron)
Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych
Zamówienia publiczne (31 stron)
Zasady budżetowe (17 stron)
Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi (7 stron)
Finanse publiczne - 14 zagadnień
Finanse publiczne - podstawowe zagadnienia (25 stron)
Finanse publiczne - zagadnienia (15 stron)
Finanse publiczne - zagadnienia (18 stron)
Finanse publiczne - zagadnienia (22 strony)
Finanse publiczne - zagadnienia (29 stron)
Finanse publiczne - zagadnienia (9 stron)
Finanse publiczne - ściąga (15 stron)
Finanse publiczne - ściąga (8 stron)
Finanse publiczne - ściąga (9 stron)
Finanse publiczne - ściąga 2
Finanse publiczne - ściąga II
Finanse publiczne - ściąga
Samorząd terytorialny - ściąga 2
Samorząd terytorialny - ściąga
Finanse publiczne - test
Bony skarbowe (8 stron)
Budżet gminy
Budżet państwa (5 stron)
Budżet państwa
Deficyt budżetowy (9 stron)
Dług publiczny (17 stron)
Dochody gminy (38 stron)
Dochody publiczne (31 stron)
Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych (26 stron)
Finanse państwa - lata 90te
Finanse publiczne - 10 zagadnień
Finanse samorządów terytorialnych (9 stron)
Fundusze dla gminy z Unii Europejskiej
Obligacje komunalne (19 stron)
Podmioty sektora publicznego (14 stron)
Polityka budżetowa państwa (5 stron)
Strategie na poziomie firmy (14 stron)
Struktura i organizacja władz gminy (34 strony)
Subwencje dla gmin (8 stron)
Wydatki budżetowe (6 stron)
Zasady konstruowania budżetu gminy (15 stron)
Zasady opracowywania i uchwalania budżetu (9 stron)

Inwestycje i inwestowanie

Ekonomika inwestycji (54 strony)
Inwestycje (28 stron)
Inwestycje kapitałowe (21 stron)
Inwestycje przedsiębiorstwa (12 stron)
Inwestowanie (22 strony)
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (19 stron)
Inwestycje - amortyzacja (23 stron)
Inwestycje zagraniczne (24 strony)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (13 stron)
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu (26 stron)
Rachunek inwestycyjny (10 stron)
Rola udziałowców w zarządzaniu projektami (11 stron)
Projekt inwestycyjny (9 stron)
Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi - zagadnienia
Inwestowanie finansowe - ściąga
Inwestycje - ściąga
Inwestycje - ściąga
Inwestycje - zadania (24 strony)
Inwestycje kapitałowe - zadania
Analiza projektu inwestycyjnego (25 stron)
Analiza projektu inwestycyjnego (9 stron)
Inwestycje - rodzaje, finansowanie, ryzyko (14 stron)
Inwestycje zagraniczne
Metody oceny inwestycji kapitałowych (5 stron)
Metody oceny projektów gospodarczych (15 stron)
Metody oceny wartości projektów inwestycyjnych (10 stron)
Metody szacowania opłacalności inwestycji (14 stron)
Ocena efektywności inwestycji
Ocena projektów inwestycyjnych (28 stron)
Opłacalność inwestycji (10 stron)
Prognozowanie zysków (15 stron)
Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa (6 stron)
Ryzyko inwestycyjne (5 stron)
Ryzyko projektu inwestycyjnego (11 stron)
Fundusze celowe (25 stron)
Funkcjonowanie spółek kapitałowych (70 stron)
Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne na przykładzie banku (16 stron)
Okres transformacji - przywileje
Organizacje non profit (14 stron)
Postępowanie naprawcze, likwidacyjne (27 stron)
Próba oceny efektów Planu Balcerowicza (23 strony)
Rozliczenia bezgotówkowe (20 stron)

Podstawy finansów

90 zagadnień z finansów (33 strony)
Finanse - zagadnienia (27 stron)
38 pytań z finansów (11 stron)
Finanse - 28 pytań z odpowiedziami(54 strony)
Pytania testowe z finansów (15 stron)
Finanse - ściąga II
Finanse - ściąga w tabelce
Finanse - ściąga
Podstawy finansów - ściąga
Projekty inwestycyjne - ściąga
Zarządzanie finansami - ściąga
Auditing (8 stron)
Holding jako szczególna forma monopolizacji
Instrumenty finansowe (10 stron)
Join venture
Międzynarodowy system finansowy (16 stron)
Obligacje (7 stron)
Poziom inwestycji zagranicznych (10 stron)
Projekt - NPV
Sposoby finansowania działalności gospodarczej (24 strony)
Weksel
Finanse (25 stron)
Finanse (26 stron)
Finanse (34 strony)
Finanse (7 stron)
Finanse i wartość pieniądza w czasie (27 stron)

Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna - dane (11 stron)
Geografia ekonomiczna (12 stron)
Geografia ekonomiczna (14 stron )
Geografia ekonomiczna (14 stron)
Geografia ekonomiczna (17 stron)
Geografia ekonomiczna (23 strony)
Geografia ekonomiczna (5 stron)
Geografia fizyczna świata (31 stron)
Geografia gospodarcza świata (14 stron)
Geografie społeczno - ekonomiczna (10 stron)
Gospodarka światowa (14 stron)
Klimat (22 strony)
Geografia - zagadnienia
Geografia turystyczna - zagadnienia (24 strony)
Geografia - ściąga
Geografia ekonomiczna - ściąga
Geografia fizyczna - ściąga
Geografia gospodarcza - ściąga
Geografia ekonomiczna - testy
Geografia ekonomiczna - test

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny (12 stron)
Handel zagraniczny (20 stron)
Handel zagraniczny (21 stron)
Handel zagraniczny (25 stron)
Handel zagraniczny (26 stron)
Handel zagraniczny (8 stron)
Organizacja handlu zagranicznego(8 stron)
Cykl transakcyjny (8 stron)
Handel zagraniczny - bilans płatniczy (27 stron)
Handel zagraniczny i równowaga makroekonomiczna (12 stron)
Handel zagraniczny z UE (8 stron)
Kontrakt w handlu zagranicznym (17 stron)
Kurs walutowy (10 stron)
Międzynarodowa polityka handlowa (17 stron)
Międzynarodowe organizacje w handlu zagranicznym (27 stron)
Międzynarodowe ugrupowania gospodarcze (22 strony)
Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej (9 stron)
Polityka handlowa (19 stron)
Stały kurs walut (9 stron)
Wymienialność złotego (9 stron)
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym (7 stron)
Handel Zagraniczny - ściąga (5 stron)
Handel zagraniczny - ściąga
Agencja celna (6 stron)
Eksport i import w Polsce (5 stron)
Handel zagraniczny Polski lat 90tych
Handel zagraniczny Polski w latach 90tych
Instrumenty polityki handlowej
Istota i pojęcie polityki wymiany gospodarczej z zagranicą (19 stron)
Istota polityki handlowej (15 stron)
Międzynarodowy system walutowy (7 stron)
Prawo dewizowe - zagadnienia (15 stron)
Wymiana międzynarodowa (18 stron)

Integracja europejska

Historia integracje europejskiej (12 stron)
Historia Integracji Europejskiej (8 stron)
Integracja europejska (15 stron)
Integracja europejska (19 stron)
Integracja europejska (24 strony)
Integracja Europejska (30 stron)
Integracja europejska (42 strony)
Integracja europejska (5 stron)
Integracja gospodarcza (15 stron)
Integracja gospodarcza (30 stron)
UE (25 stron)
Unia (12 stron)
Unia Europejska (18 stron)
Unia Europejska (25 stron)
Cefta (18 stron)
CEFTA (33 strony)
EFTA (8 stron)
EWG (31 stron)
GATT (7 stron)
Instytucje Wspólnot Europejskich (8 stron)
Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze (17 stron)
Nato (16 stron)
ONZ (23 strony)
ONZ (4 strony)
ONZ (7 stron)
Organizacje integracyjne (6 stron)
Budżet UE (8 stron)
Charakterystyka jednolitego rynku europejskiego (22 strony)
Członkostwo w UE a rynek mleka (10 stron)
Czy Unia Europejska jest szansą dla Polski (6 stron)
Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)
ECU (10 stron)
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (17 stron)
Europejski system walutowy (13 stron)
Geneza powstania UE (11 stron)
Handel zagraniczny a DN (12 stron)
Historia powstania Unii Europejskiej (8 stron)
Integracja europejska a suwerenność państw (9 stron)
Interwencjonizm w Unii Europejskiej (6 stron)
Możliwości wykorzystania przez gminy funduszy Unii Europejskiej (9 stron)
Negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
Polityka regionalna (8 stron)
Polityka rolna UE (16 stron)
Polska a UE (21 stron)
Polskie rolnictwo a wymogi UE (17 stron)
Pomoc publiczna w prawie UE (26 stron)
Problemy Polski w drodze do Unii Europejskiej (17 stron)
Przepływ kapitałów i osób (6 stron)
Przygotowanie polskiego rolnictwa do integracji z UE (8 stron)
Rola Euro (11 stron)
UE (9 stron)
UE a rynek cukru (14 stron)
Unia Europejska - historyczna szansa dla Polski (14 stron)
Unia Europejska - praca (20 stron)
Unia europejska (23 strony)
Unia Europejska a produktywność MSP (18 stron)
Unia Walutowa a polski system finansowy (12 stron)
Wprowadzenie Euro (14 stron)
Zagrożenia dla Polski po integracji z UE (14 stron)
300 pytań z Integracji (25 strony)
Integracja europejska - w pytaniach i odpowiedziach (14 stron)
Integracja europejska - zagadnienia (21 stron)
Unia Europejska - ściąga
200 zagadnień o UE
Etapy integracji europejskiej
Fundusze strukturalne UE (8 stron)
Fundusze UE (7 stron)
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Główne kierunki polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej
Historia Unii Europejskiej
Międzynarodowy podział pracy (9 stron)
Organy UE a Polska (23 strony)
Phare (8 stron)
Polityka handlowa krajów UE (7 stron)
Polityka handlowa UE (17 stron)
Polityka regionalna (9 stron)
Polityka regionalna Polski i UE (11 stron)
Polityka regionalna w Unii Europejskiej (10 stron)
Polityka strukturalna UE (10 stron)
Polityka strukturalna w Unii Europejskiej (22 strony)
Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej
Polska w UE (17 stron)
Polska w UE (6 stron)
Prawo UE (29 stron)
Prawo w UE (5 stron)
Prawo zabezpieczenia społecznego a UE (23 strony)
Problem rolnictwa, a Unia Europejska (17 stron)
Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską
Przepływ kapitałów w krajach UE (4 strony)
Służby celne i specjalne strefy ekonomiczne (31 stron)
Stanowisko negocjacyjne (17 stron)
Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską
Subsydiarność
Swoboda przepływu ludności w świecie integracji z UE (11 stron)
Swobodny przepływ usług w Unii Europejskiej (6 stron)
Sytuacja gospodarcza Polski przed przystąpieniem do UE(24 strony)
Traktat z Maastricht (20 stron)
Układy o stowarzyszeniu (11 stron)
Za i przeciw UE (11 stron)
Euro - Unia monetarna UE (7 stron)
Euro - wprowadzenie i zasady działania (7 stron)
Euro (10 stron)
Euro (37 stron)
Europejska jednostka walutowa (10 stron)

Logistyka

Istota i przedmiot logistyki (8 stron)
Logistyka (15 stron)
Logistyka - definicje (22 strony)
Logistyka - pojęcia (12 stron)
Logistyka (11 stron)
Logistyka (14 stron)
Logistyka (15 stron)
Logistyka (15 stron)
Logistyka (16 stron)
Logistyka (17 stron)
Logistyka (23 strony)
Logistyka (35 stron)
Zarządzanie logistyką (15 stron)
Zarządzanie logistyką (22 strony)
Zarządzanie logistyką (23 strony)
Analiza kodów kreskowych (7 stron)
Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki (13 stron)
Controlling logistyczny (8 stron)
Dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec (10 stron)
Dystrybucja towarów w firmie
Efektywność zarządzania logistyczno - marketingowego (16 stron)
Just in time (16 stron)
Just in time (18 stron)
Just In time (34 strony)
Kody kreskowe (12 stron)
Logistyczna funkcja opakowań (9 stron)
Logistyczny System Informacji (16 stron)
Logistyka - praca (17 stron)
Logistyka marketingu - projekt
Logistyka w gospodarce magazynowej (19 stron)
Logistyka w organizacjach non-profit (7 stron)
Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce (16 stron)
Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie (15 stron)
Magazyn (28 stron)
Magazyny handlowe (8 stron)
Obsługa klienta a logistyka dystrybucji (15 stron)
Optymalizacja kosztów logistycznych (9 stron)
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie (14 stron)
Polityka dystrybucji (11 stron)
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie (7 stron)
Procesy transportowo - magazynowe (15 stron)
Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych
SC Management (14 stron)
Sterowanie zapasami (29 stron)
Transport (16 stron)
Transport (7 stron)
Tworzenie kanałów eurologistycznych (15 stron)
Wartość logistyczna dla klienta (16 stron)
Właściwości transportu (13 stron)
Wybór przewoźnika (9 stron)
Logistyka - projekt (16 stron)
Logistyka - projekt (24 strony)
Logistyka - 27 zagadnień (18 stron)
Logistyka - 80 zagadnień z odpowiedziami (14 stron)
Logistyka - zagadnienia (26 stron)
Logistyka transportu - pytania i odpowiedzi
Logistyka - ściąga
Logistyka - ściąga I
Logistyka - ściąga
Logistyka - wzory
Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadanie
Analiza ABC (5 stron)
Czym jest logistyka (4 strony)
Efekty zarządzania logistycznego (13 stron)
Eurologistyka
Eurosystem logistyczny (29 stron)
Franchising a kanały dystrybucji (23 strony)
Logistyczna obsługa klienta (17 stron)
Logistyka - Dystrybucja
Logistyka - kaban (6 stron)
Logistyka - kody kreskowe (7 stron)
Logistyka - metoda ABCXYZ
Logistyka - opakowania i znakowanie towarów (5 stron)
Opakowania
Optymalizacja bazy transportowej (19 stron)
Pojęcie i rozwój logistyki (7 stron)
Problematyka transportu samochodowego
Sterowanie zapasami (13 stron)
Systemy jakości
Transport i spedycja międzynarodowa (12 stron)
Transport jako jeden z elementów systemu logistycznego (22 strony)
Zarządzanie logistyczne (8 stron)
Zarządzanie logistyczne (9 stron)
Zarządzanie zapasami (10 stron)

Makroekonomia

Ekonomia (19 stron)
Makroekonomia - zadania (15 stron)
Makroekonomia (11 stron)
Makroekonomia (14 stron)
Makroekonomia (17 stron)
Makroekonomia (18 stron)
Makroekonomia (19 stron)
Makroekonomia (24 strony)
Makroekonomia (25 stron)
Makroekonomia (31 stron)
Makroekonomia (39 stron)
Makroekonomia (45 stron)
Matematyka w makroekonomii(13 stron)
Podstawy makroekonomii (14 stron)
Podstawy makroekonomii (18 stron)
Aktywne programy rynku pracy skierowane do młodzieży (6 stron)
Akwizycja jako forma sprzedaży bezpośredniej (5 stron)
Bezrobocie - praca (13 stron)
Bezrobocie (10 stron)
Bezrobocie (11 stron)
Bezrobocie (12 stron)
Bezrobocie (13 stron)
Bezrobocie (19 stron)
Bezrobocie (20 stron)
Bezrobocie i jego konsekwencje (15 stron)
Bezrobocie na rynku pracy (35 stron)
Bezrobocie, inflacja i krzywa Phillipsa (6 stron)
Budżet gospodarstw domowych (16 stron)
Budżet państwa
Cykl koniunkturalny (12 stron)
Efekty zarządzania logistycznego (13 stron)
Inflacja (6 stron)
Inflacja (7 stron)
Inflacja w Polsce (8 stron)
Inflacja
Istota pieniadza (30 stron)
Koncepcja państwa dobrobytu
Marketingowa orientacja przedsiębiorstw (14 stron)
Mierniki poziomu życia (9 stron)
Milton Friedman (9 stron)
Modele ekonomiczne (20 stron)
Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia (8 stron)
Państwo (16 stron)
PKB (7 stron)
Podaż pracy (11 stron)
Polityka pieniężna Polski (12 stron)
Powstanie interwencjonizmu państwowego (10 stron)
Poziom życia Polaków
Przepływy międzygałęziowe (15 stron)
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (24 strony)
Rynki (33 strony)
Sytuacja gospodarcza Polski przed transformacją (15 stron)
Zjawisko bezrobocia
Inwestycje
Model ISLM
Rynek pieniądza
Ekonomia - zagadnienia (18 stron)
Makroekonomia - zagadnienia (27 stron)
Makroekonomia - 22 zagadnienia (10 stron)
Makroekonomia - ponad 100 pytań i odpowiedzi (47 stron)
Makroekonomia - pytania i odpowiedzi (15 stron)
Makroekonomia - pytania i odpowiedzi (76 stron)
Makroekonomia - zagadnienia (12 stron)
Makroekonomia - zagadnienia (15 stron)
Makroekonomia - zagadnienia (40 stron)
Makroekonomia - zagadnienia (63 strony)
Cykl koniunkturalny - ściąga
Inflacja - ściąga
Makro - ściąga
Makroekonomia - definicje w ściądze
Makroekonomia - ściąga (11 stron)
Makroekonomia - ściąga (4 strony)
Makroekonomia - ściąga (63 zagadnienia)
Makroekonomia - ściąga (65 stron)
Makroekonomia - ściąga 3
Makroekonomia - ściąga 4
Makroekonomia - ściąga 5
Makroekonomia - ściąga 6
Makroekonomia - ściąga II
Makroekonomia - ściąga III
Makroekonomia - ściąga IIIa
Makroekonomia - ściąga w tabelkach
Makroekonomia - ściąga
Makroekonomia - ściąga (4 strony)
Marketing - ściąga z zagadnień
Rynek pracy i polityka zatrudnienia - ściąga
Wskaźniki poziomu gospodarowania - ściąga
Egzamin z makroekonomii
Kolokwium z makroekonomii 2
Kolokwium z makroekonomii
Makroekonomia - test 1
Makroekonomia - test 2
Makroekonomia - test 3
Makroekonomia - test 4
Test z makroekonomii- prawda fałsz
Test z makroekonomii
Analiza rynku pracy
Bariery wzrostu gospodarczego (4 strony)
Bezrobocie i polityka zatrudnienia (10 stron)
Bezrobocie jako zjawisko społeczne (15 stron)
Cykl koniunkturalny
Czym jest makroekonomia
Czynniki wzrostu dochodu narodowego
Determinanty dochodu narodowego
Dochód narodowy (14 stron)
Ekonomia keynesowska (10 stron)
Ekonomiczna istota pieniądza (10 stron)
Funkcja pieniądza
GATT (13 stron)
Gospodarka i gospodarowanie
Inwestycje i oszczędności
Mierniki gospodarowania (10 stron)
Mierzenie produktu narodowego
Państwo
Pareto - Lorenzo
Pieniądz (8 stron)
Pieniądz i polityka monetarna (17 stron)
Pieniądz
PKB (33 strony)
PKB i PNB
PKB PNB i DN
PKB, PNB, deflator
PKB
Podmiot gospodarczy (8 stron)
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej
Podstawy organizacji procesów gospodarczych
Podział dochodu narodowego (11 stron)
Polityka budżetowa państwa
Polityka makroekonomiczna (36 stron)
Praca i rynek pracy (10 stron)
Przeciwdziałanie bezrobociu (6 stron)
Przedsiębiorstwo (8 stron)
Rachunek dochodu narodowego (8 stron)
Racjonalizacji zatrudnienia w gospodarce rynkowej
Rola państwa w gospodarce (6 stron)
Ruch okrężny w gospodarce
Rynek pracy (7 stron)
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (22 strony)
System pieniężno-kredytowy (28 stron)
Sytuacja na rynku pracy w Polsce
Wzrost gospodarczy (32 strony)
Wzrost i rozwój gospodarczy
Wzrost i rozwój gospodarczy 2
Wzrost i rozwój gospodarczy
Aktywna walka z bezrobociem (12 stron)
Bezrobocie (8 stron)
Bezrobocie (11 stron)
Bezrobocie (14 stron)
Bezrobocie (21 strony)
Bezrobocie (7 stron)
Bezrobocie (8 stron)
Bezrobocie i inflacja (10 stron)
Bezrobocie i inflacja
Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
Bezrobocie w Polsce (5 stron)
Inflacja (19 stron)
Inflacja i bezrobocie - zagadnienia (14 stron)
Sposoby walki z bezrobociem
Budżet państwa (5 stron)
Budżet państwa (6 stron)
Budżet państwa
ISLM
Model ekonomiczny IS - LM

Marketing

Analiza i badanie rynku (23 strony)
Elementy marketingu (7 stron)
Istota i znaczenie marketingu (8 stron)
Marketing (17 stron)
Marketing (23 strony)
Marketing - full (30 stron)
Marketing - obrazkowy
Marketing - podstawy (16 stron)
Marketing - studium przypadków (29 stron)
Marketing (13 stron)
Marketing (13 stron - 2 tabelki)
Marketing (13 stron)
Marketing (14 stron)
Marketing (16 stron)
Marketing (17 stron)
Marketing (23 strony)
Marketing (27 stron)
Marketing (27 stron)
Marketing (34 strony)
Marketing (35 stron)
Marketing (61 stron)
Marketing (7 stron)
Marketing i reklama (11 stron)
Marketing międzynarodowy (25 stron)
Marketing przemysłowy (25 stron)
Podstawy marketingu (16 stron)
Podstawy marketingu (13 stron)
Podstawy marketingu (13 stron)
Podstawy marketingu (14 stron)
Podstawy marketingu (22 strony)
Zarządzanie marketingowe (48 stron)
Analiza marketingowa - Studio fotografii cyfrowej (18 stron)
Analiza marketingowa firmy (17 stron)
Analiza marketingowa rafinerii Sokół (14 stron)
Analiza producenta kawy (30 stron)
Analiza rynku opon (9 stron)
Analiza rynku piwa (5 stron)
Analiza spółki Cosmos (15 stron)
Branża motoryzacyjna (16 stron)
Plan marketingowy - Mokate (18 stron)
Badania marketingowe (16 stron)
Badania marketingowe (22 strony)
Badania marketingowe (34 stron)
Badania Marketingowe (6 stron)
Badania marketingowe (9 stron)
Badania rynku (43 strony)
Badania marketingowe - ankieta (11 stron)
Badania marketingowe - komunikacja miejska (30 stron)
Badania marketingowe - piwo (13 stron)
Badania marketingowe jako system informacji o rynku (28 stron)
Badania marketingowe w Internecie (20 stron)
Badania rynkowe - jogurty (10 stron)
Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowej linii produktów
Badanie czynników wpływających na wybór firmy ubezpieczeniowej (11 stron)
Badanie marketingowe - praca (20 stron)
Badanie marketingowe - zainteresowania muzyczne (27 stron)
Plan badań marketingowych - płyn do mycia (15 stron)
Program badań marketingowych (6 stron)
Badania marketingowe - ściąga
Badania ankietowe (6 stron)
Badania marketingowe - zagadnienia (11 stron)
Internet jako środek przekazu reklamowego (10 stron)
Marketing międzynarodowy - test egzaminacyjny
Marketing międzynarodowy (29 stron)
Marketing międzynarodowy (32 strony)
Analiza rynków - Notbook (22 strony)
Analiza rynku - Thompson (19 stron)
Analiza rynku piwa (9 stron)
Analiza sektora (19 stron)
Ankieta (11 stron)
Badania marketingowe - Markety (16 stron)
Brand Metrics - próba określenia wartości marki
Branża reklamowa (8 stron)
Cele i przekonania konsumenta (6 stron)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia - wyjścia z sektora (13 stron)
Czym jest marketing (12 stron)
Decyzje podejmowane w procesie budowy marki (17 stron)
Innowacje w strategii rozwoju firm (8 stron)
Istota badań rynkowych i marketingowych (13 stron)
Istota marketingu globalnego (12 stron)
Istota segmentacji rynku (12 stron)
Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów (91 stron)
Konkurencja globalna (13 stron)
Konkurencja rynkowa (12 stron)
Kryteria segmentacji rynku krajowego (9 stron)
Marketing - projekt (21 stron)
Marketing globalny (6 stron)
Marketing internetowy (14 stron)
Marketing Mix (10 stron)
Marketing mix (9 stron) - praca
Marketing TV (10 stron)
Marketing w handlu i usługach (16 stron)
Marketing w MOSiR (16 stron)
Marketing wyborczy (12 stron)
Marketingowy system informacji (13 stron)
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie (11 stron)
Merchandising (14 stron)
Metody badań marketingowych - na przykładzie firmy
Metody oceny i prezentacji badań (12 stron)
Modele zachowań konsumenta (9 stron)
Otoczenie marketingowe firmy (16 stron)
Plan marketingowy - teoria (14 stron)
Plan promocji wody mineralnej (9 stron)
Polityka asortymentowa (7 stron)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (11 stron)
Preferencje konsumentów (8 stron)
Proces dystrybucji - gazeta (16 stron)
Proces tworzenia reklamy (26 stron)
Produkt w ujęciu marketingowym (13 stron)
Program promocji (14 stron)
Projekt strategii marketingowej - Fructina (13 stron)
Projekt strategii marketingowej (19 stron)
Promocja (11 stron)
Promocja jako element marketingu (16 stron)
Przykład procesu dystrybucji (17stron)
Reklama - element marketingu mix (10 stron)
Reklama (12 stron)
Reklama (15 stron)
Reklama (29 stron)
Reklama doskonała (7 stron)
Reklama w Internecie (13 stron)
Rola reklamy (15 stron)
Rola systemu informacji marketingowej (8 stron)
Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych (10 stron)
Segmentacja i pozycjonowanie (6 stron)
Segmentacja rynku (13 stron)
Strategia i polityka marketingowa firmy Telmar (15 stron)
Strategia marki (7 stron)
Strategiczne zarządzanie marketingowe (31 stron)
Strategie konkurencji na przykładzie CTK (29 stron)
Strategie marketingowe (15 stron)
Strategie marketingowe (26 stron)
Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw (9 stron)
Telemarketing (17 stron)
Teoria marketingu (51 stron)
Uwarunkowania marketingu przemysłowego (14 stron)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (8 stron)
Zarządzanie marketingowe (39 strony)
Zarządzanie procesami na przykładzie dealera samochodów firmy NISSAN
Znaczenie marki produktu (6 stron)
Opracowanie planu marketingowego (14 stron)
Plan marketingowy - FH K Ch (10 stron)
Plan marketingowy - Bakoma S.A. (19 stron)
Plan marketingowy - biuro podróży (25 stron)
Plan marketingowy - biuro turystyczne Safari (15 stron)
Plan marketingowy - BOŚ (8 stron)
Plan marketingowy - CC Serwis (11 stron)
Plan marketingowy - fabryka (20 stron)
Plan marketingowy - firma handlowa (9 stron)
Plan marketingowy - firma handlowa XY (9 stron)
Plan marketingowy
Plan marketingowy - Petro (21 stron)
Plan marketingowy - producent okien (15 stron)
Plan marketingowy - restauracja (11 stron)
Plan marketingowy - spółdzielnia handlowa (25 stron)
Plan marketingowy - spółdzielnia mleczarska (17 stron)
Plan marketingowy - spółka mleczarska (9 stron)
Plan marketingowy biura podróży (12 stron)
Plan marketingowy fabryki (43 strony)
Plan marketingowy firmy budowlanej (35 stron)
Plan marketingowy firmy handlowej Falco (23 strony)
Plan marketingowy hotelu Siesta
Plan marketingowy jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem (16 stron)
Plan marketingowy transportu samochodowego (16 stron)
Plan marketingowy zdobycia udziału w rynku (14 stron)
Planowanie marketingowe (9 stron)
Strategia działania firmy - zakłady mięsne (22 strony)
Strategia marketingowa - Wizja TV (7 stron)
Strategia marketingowa firmy - produkcja obuwia (24 strony)
Strategia marketingowa firmy DHL
Strategia marketingowa PZU S.A. (12 stron)
Strategia marketingowa WARTY (9 stron)
Strategia rozwoju fabryki mebli (23 strony)
Public Relations (16 stron)
Public relations (23 strony)
CRM (8 stron)
Kampania public relations (17 stron)
Projekt działu public relations (8 stron)
Public relations - zagadnienia (21 stron)
Customer Relationship Management (15 stron)
Efektywna obsługa klienta (11 stron)
54 pytania i odpowiedzi z marketingu
69 zagadnień z marketingu (24 strony)
Marketing - 3 zagadnienia
Marketing - 42 pytania i odpowiedzi
Marketing - 90 krótkich pytań
Marketing - zagadnienia
Marketing - studium przypadku
Studium przypadku - marka i produkt
Studium przypadku - MBC
Studium przypadku - TB (8 stron)
Marketing - ściąga (6 stron)
Marketing - ściąga (10 stron)
Marketing - ściąga 2
Marketing - ściąga II
Marketing - ściąga III
Marketing - ściąga IV
Marketing - ściąga
Marketing - tabelki
Marketing a konsumpcja - ściąga
Organizacja i analiza rynku - ściąga
Podstawy marketingu - ściąga 2
Podstawy marketingu - ściąga z zagadnień
Podstawy marketingu - ściąga
Strategie marketingowe - ściąga
Analiza koniunktury i badanie rynku (12 stron)
Analiza otoczenia konkurencyjnego
Analiza rynku - zagadnienia (6 stron)
Analiza rynku (16 stron)
Analiza rynku
Analiza space (8 stron)
Asortyment produktów
Cele reklamy
Charakterystyka rynku video
CRM (8 stron)
CRM (8 stron)
Cykl życia branży (8 stron)
Cykl życia produktu (10 stron)
Cykl życia produktu (6 stron)
Cykl życia produktu
Dystrybucja 2
Dystrybucja jako element marketingu mix
Dystrybucja
Działania promocyjne na rynku budowlanym (15 stron)
Etapy badań rynku (8 stron)
Funkcje marketingowe
Internet a marketing
Istota koncepcji marketingowej (23 strony)
Istota zarządzania marketingowego
Kampania reklamowa banku
Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu (9 stron)
Klasyfikacja produktów
Kompetencje menedżerskie (3 strony)
Kontrola marketingowa
Marka
Marketing globalny (10 stron)
Marketing gminy (16 stron)
Marketing gminy (24 stron)
Marketing i strategia marketingowa (11 stron)
Marketing internetowy (8 stron)
Marketing jako strategia sprzedaży produktu
Marketing miasta (12 stron)
Marketing MIX - MSP (16 stron)
Marketing MIX (5 stron)
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu
Marketing polityczny (6 stron)
Marketing przedsiębiorstw przemysłowych
Marketing przemysłowy (14 stron)
Marketing przemysłowy (26 stron)
Marketing przemysłowy
Marketing ubezpieczeń
Marketing usług (7 stron)
Marketing usług (9 stron)
Marketing usług finansowych (13 stron)
Marketing usług
Marketing w gastronomii (12 stron)
Marketing w handlu (13 stron)
Marketing w handlu elektronicznym (9 stron)
Marketing w polskich spółkach giełdowych (7 stron)
Marketing w turystyce (12 stron)
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (20 stron)
Media reklamy (10 stron)
Menadżer
Metody wspomagające wybór strategii
Międzynarodowa strategia konkurencji
Narzędziowy wymiar marketingu (12 stron)
Nastawienie marketingowe jako filozofia działalności przedsiębiorstwa (13 stron)
Niezmienne prawa marketingu
Organizowanie i kontrola działań marketingowych
Orientacja marketingowa jako sposób działania firmy (15 stron)
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Planowanie marketingowe (7 stron)
Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego
Pojęcie i rodzaje informacji marketingowej
Pojęcie i struktura produktu
Polityka dystrybucji
Promocja
Psychologia w marketingu i reklamie
Raport badawczy (8 stron)
Raport z badań marketingowych - prasa (13 stron)
Reklama (5 stron)
Reklama i promocja (8 stron)
Reklama w Internecie (6 stron)
Rodzaje klientów (5 stron)
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce (35 stron)
Segmentacja i ocena rynku dóbr konsumpcyjnych (13 stron)
Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych
Sprzedaż (18 stron)
Sprzedaż osobista (13 stron)
Strategia marketingowa nowego produktu (6 stron)
Strategia marketingowa
Strategie cenowe
Strategie marketingowe na rynkach wewnętrznych i zagranicznych (12 stron)
Strategie marketingowe
Strategie opracowane przez Portera
Strategie wejścia na nowe rynki
Strategie wobec konkurentów
System informacji marketingowej (15 stron)
System komunikacji marketingowej jako czołowy element w zarządzaniu produkcją (17 stron)
Systemy informacji marketingowych (8 stron)
Typy orientacji marketingowych
Wdrażania strategii marketingowej
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (16 stron)
Zarządzanie produktem
Zasady tworzenia systemu informacji marketingowej
Znak towarowy
Cena (14 stron)
Cena (6 stron)
Polityka ceny
Wpływ ceny na marketing
Polityka produktu
Produkt (11 stron)
Produkt (9 stron)
Promocja (13 stron)
Promocja jako element marketingu mix
Rodzaje sponsoringu
Rola i rozwój sponsoringu
Sponsoring w kulturze
Sponsoring

Matematyka finansowa

Elementy matematyki finansowej z przykładami (10 stron)
Matematyka (24 strony)
Matematyka ekonomiczna (32 strony)
Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta
Matematyka finansowa - wzory i zadania (23 strony)
Matematyka finansowa z przykładami (13 stron)
Matematyka finansowa (6 stron)
Stopa procentowa
Całki
Macierze (17 stron)
Matematyka - podstawowe wzory
Matematyka - wzory
Matematyka finansowa - wzory (tabelka)
Matematyka finansowa - wzory 2
Matematyka finansowa - wzory
Wartość pieniądza w czasie - wzory
Macierz
Matematyka finansowa - zadania 2
Matematyka finansowa - zadania z rozwiązaniami
Matematyka finansowa - zadania
Ekonomia matematyczna (47 stron)

Mikroekonomia

Esencja mikroekonomii (20 stron)
Mikroekonomia ćwiczenia (15 stron)
Mikroekonomia (11 stron)
Mikroekonomia (11 stron)
Mikroekonomia (12 stron)
Mikroekonomia (25 stron)
Mikroekonomia (33 strony)
Mikroekonomia (35 stron)
Mikroekonomia (7 stron)
Podstawy mikroekonomii (22 strony)
Podstawy mikroekonomii (8 stron)
Wprowadzenie do ekonomii (23 strony)
Mikroekonomia - 129 definicji
Mikroekonomia - definicje i twierdzenia
Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi (13 stron)
Ekonomia matematyczna 1
Ekonomia matematyczna 2
Ekonomia matematyczna 3
Decyzje konsumenta na rynku (8 stron)
Ekonomia klasyczna (27 stron)
Ekonomia neoklasyczna (20 stron)
Konkurencja na wolnym rynku (8 stron)
Konsument w gospodarce rynkowej (23 strony)
Mechanizm rynkowy (10 stron)
Mikroekonomia - Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie
Monopol a konkurencja doskonała (8 stron)
Monopol a konkurencja doskonała (15 stron)
Oligopol (12 stron)
Optimum producenta i konsumenta (26 stron)
Podaż (8 stron)
Popyt (8 stron)
Równowaga rynkowa (6 stron)
Teoria wyborów konsumenta (14 stron)
Wolna konkurencja a monopol (8 stron)
Zagregowana podaż
16 zagadnień z mikroekonomii
Mikroekonomia - zaganiania na egzamin (21 stron)
Mikroekonomia - zaganiania na egzamin (tabelka)
Mikroekonomia - krótkie zagadnienia
Mikroekonomia - zagadnienia (17 stron)
Mikroekonomia - zagadnienia (19 stron)
Mikroekonomia - zagadnienia (22 strony)
Mikroekonomia - zagadnienia (23 strony)
Mikroekonomia - zagadnienia (24 strony)
Mikroekonomia - zagadnienia (7 stron)
Elastyczność cenowa popytu - ściąga
Mikroekonomia - ściąga (3 strony)
Mikroekonomia - ściąga (5 stron po 3 kolumny)
Mikroekonomia - ściąga 2
Mikroekonomia - ściąga 5
Mikroekonomia - ściąga V
Mikroekonomia - ściąga z zagadnień
Mikroekonomia - ściąga
KMP - test
Mikroekonomia - Pytania testowe (47 strony)
Mikroekonomia - test 1
Mikroekonomia - test 2
Mikroekonomia - test 3
Mikroekonomia - test
Mikroekonomia - zadania (11 stron)
Mikroekonomia - zadania (12 stron)
Mikroekonomia - zadania (12 stron)
Test 1
Test 2
Mikroekonomia - zadania 1
Człowiek jako podmiot gospodarowania (7 stron)
Czym jest ekonomia
Czynniki kształtujące poyt
Czynniki produkcji i rynek pracy (12 stron)
Decyzje konsumenta (14 stron)
Efekty zewnętrzne powstające w procesie gospodarowania
Elastyczność cenowa
Elastyczność popytu
Elastyczność
Elementy rynku
Funkcja konsumpcji i inwestycje
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Funkcjonowanie rynków i mechanizmu rynkowego (9 stron)
Gospodarowanie (31 stron)
Instrumenty polityki przemysłowej
Interwencjonizm państwowy
Konkurencja doskonała i monopol (14 stron)
Konkurencja monopolistyczna
Koszty w mikroekonomii (9 stron)
Mechanizm rynkowy (9 stron)
Monopol (21stron)
Monopol (75 stron)
Monopol na przykładzie spółek USA (13 stron)
Monopolizacja
Narzędzia analizy rynku (38 stron)
Neoklasyczna i Keynesowska teoria równowagi
Optimum konsumenta
Paradoks Leontiefa
Podstawy monopolu (6 stron)
Popyt a wielkość produkcji w gospodarce (24 strony)
Popyt i podaż (24 strony)
Popyt i podaż
Popyt na pieniądz
Popyt, podaż, cena
Popyt
Popytowa strona rynku (48 strony)
Postępowanie nabywców
Potrzeby źródłem gospodarowania
Prawo malejących przychodów (6 stron)
Przedmiot mikroekonomii
Psychologia reklamy (14 stron)
Równowaga ekonomiczna (8 stron)
Równowaga konsumenta
Równowaga rynkowa
Równowaga w gospodarce zamkniętej
Rynek (15 stron)
Rynek (39 stron)
Rynek doskonale konkurencyjny (45 strony)
Rynek i jego elementy (7 stron)
Rynek, popyt, podaż (13 stron)
Struktury rynkowe
System gospodarki rynkowej
Teoria kosztów 2
Teoria kosztów
Teoria podaży (13 stron)
Teoria produkcji
Wybór istotą gospodarowania
Wybór konsumenta (10 stron)

Podatki

Podatki (13 stron)
Podatki (20 stron)
Podatki (21 stron)
Podatki (25 stron)
Podatki (32 stron)
Podatki (48 stron)
System podatkowy (12 stron)
Systemy podatkowe (19 stron)
Charakterystyka systemu podatkowego (6 stron)
Decyzja podatkowa (16 stron)
Karta podatkowa i inne rozliczenia (13 stron)
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (11 stron)
Płatnik (6 stron)
Podatek dochodowy (16 stron)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (17 stron)
Podatek dochodowy od osób prawnych (14 stron)
Podatki i opłaty lokalne (25 stron)
Podatki i opłaty publiczne (31 stron)
Podatki jako forma dochodów budżetu państwa (22 strony)
Problem podwójnego opodatkowania (15 stron)
System podatkowy w Polsce (15 stron)
System podatkowy w Polsce (38 stron)
Podatki - zagadnienia (27 stron)
Akcyza
Jaki jest cel zmian w podatkach
Karta podatkowa (9 stron)
Karta podatkowa
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy udziale kas rejestrujących
Podatek (22 strony)
Podatek dochodów (16 stron)
Podatek dochodowy (10 stron)
Podatek od czynności cywilno prawnych i opłaty skarbowe
Podatek od spadków i darowizn
Podatek rolny i leśny
Podatek VAT (15 stron)
Podatek VAT (6 stron)
Podatki - czym są (10 stron)
Podatki (15 stron)
Podatki i opłaty lokalne (15 stron)
Podatki lokalne
Podatnik w rozumieniu ustawy o podatku VAT
Przedmiot opodatkowania (6 stron)
Rodzaje podatków
Rola podatku dochodowego od osób fizycznych (5 stron)
Strategia podatkowa firmy (5 stron)
Wpływ zmian podatków
Zakład pracy chronionej
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Polityka gospodarcza

Międzynarodowe stosunki polityczne (31 stron)
Polityka - zagadnienia (41 stron)
Polityka ekologiczna (26 stron)
Polityka ekonomiczna (25 stron)
Polityka handlowa (21 stron)
Polityka handlowa (35 stron)
Polityka regionalna (17 stron)
Polityka zatrudnienia (14 stron)
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument realizacji polityki regionalnej (23 strony)
Finanse i polityka finansowa (50 stron)
Historia gospodarcza (25 stron)
Instrumenty polityki fiskalnej (14 stron)
Polityka ekonomiczna Polski (27 stron)
Polityka finansowa państwa (37 stron)
Polityka fiskalna państwa (17 stron)
Polityka fiskalna w Polsce (5 stron)
Polityka gospodarcza (10 stron)
Polityka gospodarcza (14 stron)
Polityka gospodarcza (17 stron)
Polityka gospodarcza (18 stron)
Polityka gospodarcza (19 stron)
Polityka gospodarcza (22 strony)
Polityka gospodarcza (26 stron)
Polityka gospodarcza (29 stron)
Polityka gospodarcza (43 strony)
Polityka gospodarcza (9 stron)
Polityka gospodarcza państwa (35 stron)
Polityka gospodarcza
Polityka handlowa (29 stron)
Polityka pieniężna (15 stron)
Polityka prężna (24 strony)
Polityka regionalna (10 stron)
Funkcje zarządzania realizowane (14 stron)
Istota polityki pieniężnej (14 stron)
Konsolidacja w energetyce (22 strony)
Najwyższa Izba Kontroli (12 stron)
Polityka monetarna (20 stron)
Restrukturyzacja gospodarki w Polsce w latach 90-tych (12 stron)
Średniookresowa strategia polityki pieniężnej (16 stron)
Polityka gospodarcza (38 pytań i odpowiedzi)
Polityka gospodarcza zagadnienia na egzamin
Polityka ekonomiczna - ściąga
Polityka fiskalna - ściąga
Polityka gospodarcza - ściąga
Zagraniczna polityka gospodarcza - ściąga
Budżet państwa i polityka fiskalna (8 stron)
Polityka budżetowa (21 stron)
Polityka ekonomiczna Polski - zagadnienia (12 stron)
Regionalna Izba Obrachunkowa
System budżetowy (11 stron)

Polityka społeczna

Polityka społeczna (5 stron)
Polityka społeczna (10 stron)
Polityka społeczna (12 stron)
Polityka społeczna (14 stron)
Polityka społeczna (28 stron)
Polityka społeczna (36 stron)
Polityka społeczna w Polsce (13 stron)
Polityka ekonomiczno - społeczna (11 stron)
Typologia polityki społecznej (10 stron)
Polityka społeczna - zagadnienia (24 strony)
Polityka społeczna - ściąga

Podstawy prawa

Encyklopedia prawa - zagadnienia (23 stron)
Encyklopedia prawa (14 stron)
Encyklopedia prawa (21 stron)
Prawo - zagadnienia (30 stron)
Prawo (43 strony)
Prawo celne (13 stron)
Prawo finansowe (22 strony)
Prawo konstytucyjne (37 stron)
Prawo Międzynarodowe
Etyka prawnicza (15 stron)
Korporacje transnarodowe - fuzje i przejęcia (25 stron)
Ochrona danych osobowych (12 stron)
Ochrona własności przemysłowej (16 stron)
Prokura
Własność (23 strony)
Podstawy teoretyczne prawa - zagadnienia (23 strony)
Prawo - pytania i odpowiedzi (30 stron)
Prawo - ściąga (8 stron)
Prawo - ściąga 2
Prawo - ściąga 3
Prawo - ściąga
Prawo - test 1
Prawo - test 2
Prawo - test 3
Prawo - test 4
Prawo - test 5
Prawo - test 6
Prawo gospodarcze - test
Prawoznawstwo - test (31 stron)
Pytania na kolokwium z prawa
Nieuczciwa konkurencja
Osoba fizyczna i osoba prawna
Osoby prawne
Podział systemu prawnego
Pojęcie i funkcje prawa
Pojęcie systemu prawnego
Prawo - definicje
Prawo rzeczowe (15 stron)
Przywileje (11 stron)
Umowa przedwstępna
Ustawodawstwo antymonopolowe
Źródła prawa
Zobowiązania (21 stron)

Prawo administracyjne

Kodeks postępowania administracyjnego
Materialne prawo administracyjne (15 stron)
Postępowanie administracyjne procesowe (27 stron)
Postępowanie administracyjne (17 stron)
Prawo administracyjne (11 stron)
Prawo administracyjne (14 stron)
Prawo administracyjne (15 stron)
Prawo administracyjne (35 stron)
Prawo samorządu terytorialnego (30 stron)
Ustrój administracyjno - publiczny (14 stron)
Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji (28 stron)
Prawne formy działania administracji
Samorządy terytorialne (16 stron)
Województwo samorządowe (12 stron)
Wydatki publiczne (8 stron)
Prawo administracyjne (13 stron)
Ustrój administracji publicznej - pytania i odpowiedzi na egzamin (9 stron)
Prawo administracyjne - ściąga (zagadnienia)
Prawo administracyjne - ściąga 2
Prawo administracyjne - ściąga

Prawo cywilne

Prawo cywilne - ściąga 2
Administracja i prawo administracyjne (7 stron)
Administracja publiczna RP
Charakterystyka procedur administracyjnych (12 stron)
Dochody samorządu terytorialnego (11 stron)
Postępowanie administracyjne (40 stron)
Postępowanie administracyjne (7 stron)
Powiat samorządowy
Prawo cywilne (8 stron)
Prawo cywilne (13 stron)
Prawo cywilne (16 stron)
Prawo cywilne (16 stron)
Prawo cywilne (17 stron)
Prawo cywilne (19 stron)
Prawo cywilne (22 strony)
Umowa dzierżawy
Zasady prawne (21 stron)
Prawo cywilne - ściąga

Prawo gospodarcze (handlowe)

Nowe prawo handlowe (19 stron)
Prawo gospodarcze - test
Prawo gospodarcze (15 stron)
Prawo gospodarcze (17 stron)
Prawo gospodarcze (21 stron)
Prawo gospodarcze (26 stron)
Prawo gospodarcze (po nowelizacji)
Prawo handlowe (19 stron)
Prawo handlowe (24 strony)
Prawo handlowe (65 stron)
Spółki - tabelka
Spółki osobowe - tabelka
Krajowy rejestr sądowy (17 stron)
Krajowy Rejestr Sądowy (9 stron)
Nieuczciwa konkurencja (18 stron)
Spółka jawna (10 stron)
Spółka jawna (6 stron)
Spółka jawna (8 stron)
Spółka z o.o. (14 stron)
Spółka z o.o. (21 stron)
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (7 stron)
Windykacja (8 stron)
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej (9 stron)
17 zagadnień z prawa gospodarczego (10 stron)
Prawo gospodarcze - 5 zagadnień
Prawo gospodarcze - zagadnienia (13 stron)
Prawo Handlowe - zagadnienia (35 stron)
Prawo handlowe - zagadnienia (11 stron)
Prawo handlowe - zagadnienia (24 strony)
Prawo handlowe - zagadnienia (30 stron)
Prawo handlowe - ściąga
Działalność gospodarcza (10 stron)
Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw w Polsce (8 stron)
Holding (8 stron)
Koncesjonowanie działalności gospodarczej (10 stron)
Osobowe spółki handlowe (10 stron)
Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni (10 stron)
Prawo - spółki, akcje(30 stron)
Prawo działalności gospodarczej (7 stron)
Prawo handlowe - zagadnienia (22 strony)
Rodzaje spółek (17 stron)
Rodzaje spółek, firma
Spółka akcyjna (14 stron)
Spółka akcyjna (22 strony)
Spółka Z o.o. (24 strony)
Spółka z.o.o. (12 stron)
Spółki (34 strony)
Spółki (tabela)
Spółki handlowe
Spółki kapitałowe (12 stron)
Spółki osobowe (12 stron)
Syndyk
Upadłość (9 stron)
Wzorce umowne

Prawo pracy

Prawo pracy (12 stron)
Prawo pracy (17 stron )
Prawo pracy (17 stron)
Prawo pracy (18 stron)
Prawo pracy (42 strony)
Prawo pracy (6 stron)
Prawo pracy (8 stron)
Fundusz pracy (31 stron)
Niepracownicze formy zatrudnienia (9 stron)
Prawo pracy - zagadnienia (7 stron)
Prawo pracy - ściąga 2
Prawo pracy - ściąga
Umowa o dzieło (10 stron)

Psychologia

Emocje i motywacja (8 stron)
Etyka (55 stron)
Psychologia - 234 definicje
Psychologia (37 stron)
Psychologia społeczna (17 stron)
Człowiek w procesie pracy (22 strony)
Jak powstają ludzkie postawy
Psychologia decyzji kadrowych (25 stron)
Psychologia reklamy (30 stron)
Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych (24 strony)
Psychologia społeczna - ściąga
Emocje (46 strony)
Mobbing (15 stron)
Psychologia - koncepcja poznawcza i humanistyczna
Psychologia - zagadnienia (27 stron)
Psychologia analityczna
Społeczeństwo internetowe (11 stron)
Stres w pracy (14 stron)

Rachunkowość

Podstawy rachunkowości (20 stron)
Podstawy rachunkowości (22 strony)
Podstawy rachunkowości (23 strony)
Rachunkowość finansowa (8 stron)
Rachunkowość - istota i cele (18 stron)
Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony)
Rachunkowość - teoria i zadanie (9 stron)
Rachunkowość (16 stron)
Rachunkowość (18 stron)
Rachunkowość (20 stron)
Rachunkowość finansowa (21 stron)
Rachunkowość finansowa (24 strony)
Rachunkowość ubezpieczeń
Rachunkowość zarządcza (14 stron)
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość - definicje (5 stron)
Rachunkowość - definicje i pojęcia
Rachunkowość - mini słownik
Rachunkowość - zasady i definicje
Analiza progu rentowności (12 stron)
Badanie i ogłoszenie sprawozdań finansowych (8 stron)
Bilans
Budżetowa metoda zarządzania (25 stron)
Budżetowanie kosztów (12 stron)
Ewidencja i wycena środków pieniężnych
Istota i zakres rachunkowości finansowej
Kapitał zakładowy (35 stron)
Klasyfikacja rozrachunków oraz zasady ich ewidencji (9 stron)
Konta księgowe (7 stron)
Kontrola kosztów za pomocą budżetowania (14 stron)
Nowoczesne metody rachunku kosztów (13 stron)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (19 stron)
Rachunek kosztów (9 stron)
Rachunek kosztów (10 stron)
Rachunek kosztów działań (11 stron)
Rachunek kosztów pełnych i zmiennych (26 stron)
Rachunkowość jako system pomiaru wartości (13 stron)
Rachunkowość sektora finansów publicznych (21 stron)
Rachunkowość w przedsiębiorstwie (14 stron)
Rezerwy podmiotów gospodarczych (13 stron)
Środki trwałe (28 stron)
Wycena wartości niematerialnych i prawnych (17 stron)
Wykorzystanie rachunkowości zarządczej do kontrolowania procesu realizacji decyzji (12 stron)
Zobowiązania bilansowe i pozabilansowe przedsiębiorstwa (14 stron)
Rachunkowość bankowa (30 stron)
Rachunkowość - ściąga (6 stron)
Rachunkowość - ściąga z definicji
Rachunkowość - ściąga
Rachunkowość zarządcza - ściąga
Rachunkowość - test 2
Rachunkowość - test
Podatek Vat - zadania
Próg rentowności - zadanie
Rachunek zysków i strat - zadanie
Rachunkowość - zadania 2
Rachunkowość - zadania 3
Rachunkowość - zadania 4
Rachunkowość - zadania
Rachunkowość finansowa - zadania
Rachunkowość zarządcza - przykładowe zadania
Rachunkowość zarządcza - zadania
Rachunkowość zarządcza - zadanie
Zadanie - księgowanie
Aktywa i pasywa
Amortyzacja (13 stron)
Amortyzacja środków trwałych (7 stron)
Amortyzacja środków trwałych
Bilans i jego elementy (15 stron)
Bilans
Dokumentacja w handlu (29 stron)
Dzielenie i łączenie kont
Ewidencja rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany w stanie majątku
Ewidencja środków pieniężnych
Gospodarowanie majątkiem (21 stron)
Istota i klasyfikacja kosztów
Istota i znaczenie rozrachunków (14 stron)
Istota rachunkowości
Kapitał obrotowy firmy (12 stron)
Konta wynikowe
Konto księgowe
Księgowanie
Operacje wynikowe
Podstawowe sprawozdania finansowe
Podstawowe zasady rachunkowości
Podział kapitałów
Podział materiałów i sposoby ich wyceny
Pojęcie rachunkowości (6 stron)
Próg rentowności (12 stron)
Próg rentowności
Rachunek kosztów (10 stron)
Rachunek kosztów (30 stron)
Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron)
Rachunkowość zarządcza
Rola i znaczenie środków trwałych (20 stron)
Sprawozdania finansowe (8 stron)
System informacyjny rachunkowości (9 stron)
Systemy finansowo - księgowe (7 stron)
Środki trwałe (20 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego (11 stron)
VAT
Zależność PKZ (7 stron)
Zmiany w ustawie o rachunkowości (11 stron)

Rynek kapitałowy

Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego (30 stron)
Inwestycje kapitałowe (33 strony)
Rynek finansowy (15 stron)
Rynek finansowy (16 stron)
Rynek finansowy (19 stron)
Rynek finansowy (20 stron)
Rynek finansowy (23 strony)
Rynek finansowy (28 stron)
Rynek kapitałowy (15 stron)
Rynek kapitałowy (19 stron)
Rynek kapitałowy (25 stron)
Rynek kapitałowy (33 strony)
Rynek kapitałowy (63 strony)
Rynek kapitałowy z przykładowymi zadaniami (18 stron)
Rynek papierów wartościowych (52 strony)
Rynki finansowe (18 stron)
Rynki finansowe (31 stron)
Rynki finansowe (36 stron)
Rynki finansowe (37 stron)
Rynki kapitałowe (25 stron)
Analiza akcji (15 stron)
Giełda (44 stron)
Giełda i transakcje na giełdzie (11 stron)
Giełda papierów wartościowych (14 stron)
Miary ryzyka akcji (13 stron)
Rynek kapitałowy - elementy matematyki (21 stron)
Warszawska giełda papierów wartościowych (11 stron)
Akcje (21 stron)
Akcje jako instrument właścicielski (12 stron)
Analiza fundamentalna (6 stron)
Analiza portfelowa spółek (22 stron)
Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych (21 stron)
Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny (61 stron)
Historia giełd polskich
Historia polskich giełd pieniężnych (8 stron)
Indeksy (17 stron)
Indeksy giełdowe (7 stron)
Papiery wartościowe (18 stron)
Papiery wartościowe notowane na CETO (13 stron)
Rynek papierów wartościowych (16 stron)
Umorzenie akcji (8 stron)
Giełda - ściąga
Rynek papierów wartościowych i giełda - ściąga
Akcje - funkcje i rodzaje
Akcje (16 stron)
Akcje (3 strony)
Akcje i obligacje (6 stron)
Akcje i obligacje
Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (13 stron)
Czynniki wahań notowań giełdowych (14 stron)
Domy maklerskie
Giełda (5 stron)
Giełda (5 stron)
Giełda
GPW (13 stron)
GPW (4 strony)
Komisja Papierów Wartościowych
Notowania ciągłe
Papier wartościowy
Papiery wartościowe, akcje, obligacje (9 stron)
Prospekt emisyjny
Przestępstwa giełdowe
Rynek kapitałowy
Rynek pierwotny
Rynek
Sesja giełdowa
Warset (11 stron)
Wycena akcji zwykłych
Akcje (12 stron)
Akcje (9 stron)
Analiza techniczna (8 stron)
Credit rating
GPW (10 stron)
GPW (24 strony)
Instrumenty pochodne (26 stron)
Kontrakty Forward (25 stron)
Kontrakty futures (20 stron)
Kontrakty futures i forward (7 stron)
Obligacje
Opcje i instrumenty pochodne (26 stron)
Papiery wartościowe
Rating papierów komercyjnych (10 stron)
Rynek kapitałowy (10 stron)
Rynki i Instytucje Finasowe (10 stron)
Akcje
CAMP
Cena akcji
Rynek kapitałowo pieniężny - zagadnienia (19 stron)
Rynek kapitałowy - zagadnienia (29 stron)
Rynek kapitałowy - zagadnienia
Rynek kapitałowy - ściąga
Rynek kapitałowy - test
Rynki finansowe - test
Analiza cen akcji
Giełda i jak funkcjonuje (6 stron)
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym (11 stron)
Instrumenty pochodne (10 stron)
Instrumenty pochodne (9 stron)
Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi (22 strony)
Instytucje na rynku kapitałowym (5 stron)
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Obrót papierami wartościowymi (15 stron)
Opcje (7 stron)
Papiery wartościowe (12 stron)
Papiery wartościowe, akcje i obligacje (11 stron)
Papiery wartościowe (5 stron)
Problematyka publicznego obrotu papierami wartościowymi
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych (6 stron)
Rynek papierów wartościowych
Rynek pieniężny (5 stron)
Rynki kapitałowe w dobie UE (16 stron)
SWAPY (4 strony)
Transakcje międzynarodowe SWAP (17 stron)
Transakcje SWAP (12 stron)

Socjologia

Makrosocjologia (30 stron)
Podstawy socjologii (10 stron)
Socjologia (12 stron)
Socjologia (14 stron)
Socjologia (17 stron)
Socjologia (25 stron)
Socjologia (38 stron)
Socjologia (8 stron)
Człowiek przedsiębiorczy (12 stron)
Komunikacja społeczna (6 stron)
Komunikacja społeczna i jej uwarunkowania (20 stron)
Kultura a cywilizacja (9 stron)
Kultura a gospodarka (10 stron)
Społeczne skutki bezrobocia (8 stron)
Stopień ubóstwa w Polsce w latach 1993-1996
Teorie rozwoju społecznego
Życie społeczne (12 stron)
Socjologia - zagadnienia (17 stron)
Socjologia organizacji - 96 zagadnień (43 strony)
Socjologia pracy - zagadnienia (20 stron)
Wstęp do socjologii - zagadnienia (54 strony)
Socjologia - ściąga 2
Socjologia - ściąga 3
Socjologia - ściąga z zagadnień
Socjologia - ściąga
Socjologia zarządzania - ściąga
Socjologia - ściąga (5 stron)
Socjologia - test
Komunikacja społeczna (11 stron)
Podstawowe pojęcia klasycznej socjologii
Praca w życiu człowieka
Prawa człowieka (7 stron)
Socjologia gospodarcza (18 stron)
Socjologia pracy
Socjologiczne pojmowanie kultury (24 strony)
Stratyfikacja społeczeństwa (6 stron)
System społeczny zakładu pracy (8 stron)

Statystyka

Podstawy statystki - z przykładami (15 stron)
Statystyka - teoria i przykłady (9 stron)
Statystyka - teoria i przykłady
Statystyka - teoria i zadnia z rozwiązaniami (15 stron)
Statystyka - teoria
Statystyka - zadania
Statystyka (15 stron)
Statystyka (57 stron)
Statystyka matematyczna (21 strony)
Statystyka opisowa (14 stron)
Statystyka opisowa (24 strony)
Analiza czynnikowa (13 stron)
Analiza statystyczna poziomu życia (22 strony)
Prognozowanie gospodarcze (22 strony)
Prognozowanie gospodarcze
Prognozowanie trendów (11 stron)
Projekt statystyczny - muzyka
Raport statystyczny - analiza długości życia (11 stron)
Statystyczna analiza kursów akcji
Statystyka - zadanie
Modele szeregów czasowych
100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
Psychologia - zagadnienia (8 stron)
Statystyka - zagadnienia i interpretacja wzorów (7 stron)
Statystyka - ściąga
Statystyka - ściąga III
Wnioskowanie statystyczne - ściąga
Wzory - ściąga
Przykładowe testy ze statystyki
Test ze statystyki
Analiza korelacji i regresji
Analiza regresji między dwiema zmiennymi
Analiza struktury i dynamiki
Dystrybuanta rozkładu normalnego
Estymacja
Kwantyle rozkładu t-studenta
Kwantyle rozkładu x kwadrat
Miary statystyczne - ściąga
Opisowe metody analizy współzależności zjawisk
Statystyka - podstawowe wzory
Statystyka - podstawowe wzory
Statystyka - wzory (tabelka)
Statystyka - wzory III
Statystyka - wzory
Statystyka matematyczna - wzory
Analiza szeregu czasowego - akcje
Korelacja - zadania
Podstawy statystyki - zadania (8 stron)
Projekt statystyczny - liczba absolwentów (7 stron)
Przedział ufności
Statystyka - zadania (7 stron)
Statystyka - zadania z szeregów
Statystyka - 2 zadania
Statystyka - zadania 2
Statystyka - zadania 3
Statystyka - zadania 4
Statystyka - zadania do rozwiązania
Statystyka - zadania II
Statystyka - zadania z dynamiki zjawisk
Statystyka - zadania
Statystyka - zadania
Statystyka - zadanie (bezrobocie)
Statystyka - zadanie 1
Statystyka - Zadanie TV
Zadanie - korelacja
Zadanie - Wydatki na OZ
Analiza korelacji i regresji
Analiza szeregów czasowych
Analiza współzależności (27 stron)
Analiza współzależności (8 stron)
Estymacja
Korelacja
Metody analizy dynamiki zjawisk masowych
Miary statystyczne (12 stron)
Miary średnie
Miary zmienności
Siła korelacji (9 stron)
Szereg czasowy
Szeregi czasowe (13 stron)
Trend liniowy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (19 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (23 strony)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (8 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (15 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (30 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (34 stronny)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (41 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (53 strony)
Międzynarodowe transakcje gospodarcze (17 stron)
Stosunki międzynarodowe (31 stron)
Współczesne stosunki międzynarodowe (17 stron)
Międzynarodowa polityka handlowa (19 stron)
Międzynarodowy system walutowy (9 stron)
Pokój i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych (13 stron)
Stosunki gospodarcze z sąsiadami (11 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia (23 strony)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia (21 stron)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia (30 stron)
Stosunki międzynarodowe - zagadnienia (18 stron)
Stosunki międzynarodowe - zagadnienia (44 strony)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test (16 stron)
Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa
Międzynarodowy fundusz walutowy
Międzynarodowy przepływ kapitału (7 stron)
Rozliczenia międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko

Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce (14 stron)
Ubezpieczenia (13 stron)
Ubezpieczenia (25 stron)
Ubezpieczenia gospodarcze (22 strony)
Wstęp do ubezpieczeń (14 stron)
Analiza portfela
Analiza ryzyka (17 stron)
Działalność lokacyjna ZU (30 stron)
Funkcjonowanie PTE oraz OFE (8 stron)
Nadzór ubezpieczeniowy (26 stron)
Ochrona ubezpieczeniowa (10 stron)
Ochrona ubezpieczeniowa (27 stron)
OFE Złota Jesień (10 stron)
Otwarty Fundusz Emerytalny (9 stron)
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu (10 stron)
Polska Izba Ubezpieczeń (10 stron)
Polski rynek ubezpieczeniowy (15 stron)
Polski system ubezpieczeń społecznych po reformie (21 stron)
Pośrednictwo (18 stron)
Redystrybucja (6 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych (14 stron)
Renty i zasiłki (12 stron)
Renty i zasiłki z ZUS (10 stron)
Rola ryzyka w działalności gospodarczej (32 strony)
Rola sektora ubezpieczeń w systemie finansowym kraju (24 strony)
System zabezpieczenia społecznego w Szwecji (36 stron)
Ubezpieczenia (12 stron)
Ubezpieczenia majątkowe (16 stron)
Ubezpieczenia społeczne w UE (19 stron)
Ubezpieczeniowy rynek pracy (18 stron)
Umowa ubezpieczenia majątkowego (12 stron)
Zasada branżowości w ubezpieczeniach (9 stron)
Ubezpieczenia - ściąga 2
Ubezpieczenia - ściąga 3
Ubezpieczenia - ściąga 4
Ubezpieczenia - ściąga
Obliczanie awersji do ryzyka (7 stron)
Filar I, II i III - omówienie (10 stron)
Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych (10 stron)
Fundusze Inwestycyjne (11 stron)
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
II Filar
Instytucje ubezpieczeniowe (16 stron)
Marketing ubezpieczeń (6 stron)
Marketing ubezpieczeń
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
OFE
Pierwszy Filar - ZUS
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu (9 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych (6 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych
Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce
Rynek ubezpieczeń w systemie finansowym (24 strony)
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce (7 stron)
Rynek ubezpieczeń na życie (7 stron)
Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje
Ryzyko ubezpieczeniowe (8 stron)
Składka ubezpieczeniowa
Skłonność do podejmowania ryzyka (23 strony)
System emerytalny (18 stron)
System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce (6 stron)
Ubezpieczenia - zagadnienia (10 stron)
Ubezpieczenia społeczne (7 stron)
Ubezpieczenia gospodarcze (18 stron)
Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce (15 stron)
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia społeczne
Umowa ubezpieczenia (6 stron)
Wstęp do ubezpieczeń (14 stron)
Zakłady ubezpieczeniowe (9 stron)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportowym (13 stron)
Zasady ubezpieczeń społecznych
ZUS i OFE (11 stron)

Biznes plan

Biznes plan - Ogrodnik (24 strony)
Biznes plan - zakład produkcyjno- usługowy (19 stron)
Biznes plan - biuro projektowe (14 stron)
Biznes plan - Budex (13 stron)
Biznes plan - Cooler sp. z o.o. (18 stron)
Biznes plan - dostawca Internetu (27 stron)
Biznes plan - farmaceutyka (17 stron)
Biznes plan - firma reklamowa (15 stron)
Biznes plan - firma transportowa (19 stron)
Biznes Plan - firma usługowa (38 stron)
Biznes plan - Fitness Club (20 stron)
Biznes plan - hotel (13 stron)
Biznes plan - hurtownia artykułów papierniczych (21 stron)
Biznes plan - Kawiarenka Internetowa (11 stron)
Biznes plan - korty tenisowe (24 strony)
Biznes plan - kosmetyki (25 stron)
Biznes plan - kostka drogowa (21 stron)
Biznes plan - kupno ziemi (7 stron)
Biznes plan - Motel (13 stron)
Biznes plan - pralnia (9 stron)
Biznes plan - produkcja materaców (14 stron)
Biznes plan - produkcja materiałów budowlanych (43 stron)
Biznes plan - przedsiębiorstwo przemysłowo - handlowe (23 strony)
Biznes plan - public relations (14 stron)
Biznes plan - reklama w Internecie (11 stron)
Biznes plan - Salon fryzjerski (13 stron)
Biznes plan - salon kosmetyczny (23 strony)
Biznes plan - sklep (16 stron)
Biznes plan - sklep (22 strony)
Biznes plan - sklep komputerowy (31 stron)
Biznes plan - systemy komputerowe (18 stron)
Biznes plan - telefony komórkowe (14 stron)
Biznes plan - Uroda Sp. z o.o. (30 stron)
Biznes plan - usługi RTV (26 stron)
Biznes plan - wideofilmowanie (8 stron)
Biznes plan Alf sp. z o.o. - agencja handlowa (57 stron)
Biznes plan BART (10 stron)
Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan (127 stron)
Biznes plan - księgarnia (11 stron)
Biznes plan - kafejka internetowa (19 stron)
Biznes plan - Standardy Unido (23 strony)
Biznes plan - wzór (7 stron)
Biznes plan
Biznes plan i planowanie
Biznes plan jako warunek sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem (47 stron)
Biznes plan narzędziem zarządzania (13 stron)
Czym jest biznes plan (14 stron)
Typowa struktura biznes planu według standardów UNIDO (6 stron)

Podstawy zarządzania

Kierowanie - planowanie (40 stron)
Kierowanie (31 stron)
Metody organizacji i zarządzania (16 stron)
Metody organizacji i zarządzania (23 strony)
Metody zarządzania firmą (16 stron)
OiZ (18 stron)
Organizacja i kierowanie (16 stron)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (13 stron)
Organizacja i zarządzanie (14 stron)
Organizacja i zarządzanie (16 stron).
Organizacja i zarządzanie (18 stron)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (35 stron)
Organizacja i zarządzanie (9 stron)
Podstawy OiZ (11 stron)
Podstawy OiZ (31 stron)
Podstawy organizacji i zarządzania (13 stron)
Podstawy zarządzania (13 stron)
Podstawy zarządzania (14 stron)
Podstawy zarządzania (17 stron)
Podstawy zarządzanie (22 strony)
Przedmiot nauki organizacji i zarządzania (12 stron)
Teoria organizacji i zarządzania (18 stron)
Zarządzanie (11 stron)
Zarządzanie (20 stron)
Zarządzanie (11 stron)
Zarządzanie (12 stron)
Zarządzanie (14 stron)
Zarządzanie (15 stron)
Zarządzanie (16 stron)
Zarządzanie (17 stron)
Zarządzanie (18 stron)
Zarządzanie (19 stron)
Zarządzanie (25 stron)
Zarządzanie (32 strony)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (15 stron)
Definicje (19 stron)
Podstawowe definicje zarządzanie
Zarządzanie - definicje (8 stron)
754 pytania na egzamin z zarządzania
Podstawy zarządzania - test
Test z zarządzania
Testy z zarządzania (168 pytań)
Zarządzanie - test (11 stron)
Zarządzanie - test 1
Zarządzanie - test
Kierowanie - ściąga
Negocjacje - ściąga
OiZ - ściąga 1
Oiz - ściąga 2
OiZ - ściąga
OiZ (zagadnienia) - ściąga
Organizacja i zarządzanie - ściąga 2
Organizacja i zarządzanie - ściąga 3
Organizacja i zarządzanie - ściąga
Podstawy organizacji - ściąga
Podstawy organizacji i zarządzania - ściąga 2
Podstawy organizacji i zarządzania - ściąga
Zarządzanie - ściąga (5 stron)
Zarządzanie - ściąga 2
Zarządzanie - ściąga 4
100 zagadnień z zarządzania (17 stron)
70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania
Zarządzanie - zagadnienia (33 strony)
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi (9 stron)
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 1
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 2
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 3
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 4
Zarządzanie - zagadnienia (15 stron)
Zarządzanie - zagadnienia (16 stron)
Zarządzanie - zagadnienia (23 strony)
Zarządzanie - zagadnienia (34 strony)
Zarządzanie - zagadnienia (8 stron)
Zarządzanie - zagadnienia różne
Burza mózgów (9 stron)
Burza mózgów
Cechy charakterystyczne menedżera
Cechy kierownika (8 stron)
Cena i jej znaczenie w zarządzaniu
Charakterystyka sprawnego działania (5 stron)
Czynniki sukcesu firmy
Diagram Ishikawy
Doskonalenie struktury organizacyjnej
Działania zorganizowane i zasady zarządzania
Etyka w biznesie (10 stron)
Ewolucja systemu zarządzania (9 stron)
Ewolucja systemu zarządzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania (5 stron)
Formalizacja
Grupy formalne i nieformalne
Istota zarządzania projektami
Kierowanie i kierownicy
Kierowanie konfliktem w organizacji (7 stron)
Klasyczna teoria organizacji
Komunikacja interpersonalna (16 stron)
Koncepcje przywództwa
Konflikt w zakładzie pracy (8 stron)
Konflikty w organizacji
Kontrolowanie
Kultura organizacji (15 stron)
Kultura organizacji w USA (8 stron)
Kultura organizacji
Kultura uczenia się (8 stron)
Makrootoczenie i jego składniki
Menadżer - konflikt i komunikowanie (15 stron)
Metoda ABC (22 strony)
Metody pracy menadżera
Misja i sukces
Misja przedsiębiorstwa (7 stron)
Misja
Nowe techniki i metody zarządzania (12 stron)
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (24 stron)
Oddelegowanie zadań
Organizacja (16 stron)
Organizacja, motywowanie, kierowanie (15 stron)
Organizacje uczące się (12 stron)
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otocznie organizacji
Outplacement (9 stron)
Pareto - Lorenzo
Podobieństwa i różnice poszczególnych rodzajów auditów
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa
Pojęcie kultury organizacyjnej (10 stron)
Polscy przedstawiciele myśli organizacyjnej i ich wkład w rozwój światowej myśli ekonomicznej
Polscy uczeni
Prekursorzy zarządzania (9 stron)
Procesy inwestycyjne (13 stron)
Projektowanie nowoczesnych struktur organizacyjnych (8 stron)
Przywództwo (6 stron)
Rola konfliktu w interesach (5 stron)
Rola planowania w zarządzaniu (8 stron)
Rozwój struktur organizacji (5 stron)
Różnice w zarządzaniu w firmach ze względu na ich wielkość
Rygoryzm a odpowiedzialność pracy (8 stron)
SI biznesu
Strategia przedsiębiorstwa transportowego (6 stron)
Stres w pracy menadżera (9 stron)
Style kierowania (17 stron)
Style kierowania (8 stron)
Style kierowania a efektywność działania firmy
Style kierowania i kierownicy (7 stron)
Systemy informowania kierownictwa (8 stron)
Systemy wspomagania decyzji (9 stron)
Techniki informatyczne w zarządzaniu (16 stron)
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Teoria organizacji a system nauk organizacyjnych
Wywieranie wpływu na ludzi
Zarządzanie jako forma kierowania
Zarządzanie operacyjne (12 stron)
Zarządzanie przez cele (7 stron)
Zarządzanie przez konflikt
Zarządzanie przez zadania
Zarządzanie rozwojem organizacji (13 stron)
Znaczenie kultury organizacyjnej dla rozwoju firmy
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (14 stron)
Benchmarking
Decydowanie - zagadnienia
Decydowanie (9 stron)
Proces podejmowania decyzji (7 stron)
Innowacje
Powodzenie innowacji
Japońskie negocjacje (5 stron)
Metody uzyskiwania przewagi w negocjacjach (16 stron)
Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe
Negocjacje (12 stron)
Negocjacje (15 stron)
Negocjacje (16 stron)
Negocjacje (17 stron)
Negocjacje cenowe (15 stron)
Negocjacje w biznesie
Negocjacje
Sekrety negocjacji (11 stron)
Stół negocjacyjny
Wzorcowy model negocjatora (5 stron)
Wzorcowy model negocjatora
Struktura organizacyjna (12 stron)
Struktura organizacyjna (8 stron)
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jako instrument zarządzania logistycznego (14 stron)
Struktury organizacyjne
Struktury organizacyjne (7 stron)
Struktury organizacyjne (9 stron)
Struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (6 stron)

Zarządzanie jakością

Ekonomika jakości (28 stron)
Systemy zarządzania jakością (25 stron)
TQM - praca (23 strony)
TQM- Total Quality Management.ppt
Zarządzanie jakością (23 strony)
ISO (18 stron)
ISO 14000 (14 stron)
ISO 18001 (10 stron)
Jakość i polityka jakości (23 strony)
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie (9 stron)
Różnice pomiędzy edycjami ISO 9000 (12 stron)
Różnice w ISO 9000 (11 stron)
Zakupy internetowe (14 stron)
Elementy i wymagania normy 18001
ISO 9000 (31 stron)
Jakość (9 stron)
Model zapewniania jakości (9 stron)
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
Pojęcie i istota jakości
Projekt CRM (8 stron)
Rola jakości w kształtowaniu wyrobu (10 stron)
Strategia jakości TQM
Systemy jakości (26 stron)
TQM (12 stron)
TQM (18 stron)
TQM (5 stron)
TQM a ISO
Zarządzanie jakością (7 stron)
Zarządzanie jakością
Znaczenie jakości (8 stron)

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami (28 stron)
Zarządzanie kadrami (10 stron)
Zarządzanie Kadrami (17 stron)
Zarządzanie kadrami (28 stron)
Zarządzanie kadrami (30 stron)
Zarządzanie kadrami (54 stron)
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie personelem (18 stron)
Zarządzanie personelem (30 stron)
Zarządzanie personelem (43 strony)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (15 stron)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 stron)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 stron)
Zarządzanie kadrami (21 stron)
Bezpieczeństwo pracy (13 stron)
Cele i zadania systemu zarządzania zasobami ludzkimi (9 stron)
Dezinformacja (10 stron)
Doskonalenie kadr (9 stron)
Kapitał intelektualny w biznesie
Kierowanie konfliktem (9 stron)
Komunikowanie i motywowanie (20 stron)
Kryteria wynagradzania (10 stron)
Mechanizm kontroli etycznej (16 stron)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (7 stron)
Mobbing (9 stron)
Ocena pracowników (17 stron)
Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Ocenianie pracowników (8 stron)
Personel (19 stron)
Planowanie kariery pracownika (9 stron)
Płace (9 stron)
Polityka zatrudnienia (15 stron)
Pozyskiwanie pracowników (11 stron)
Pracownik (5 stron)
Projekt systemu wynagrodzeń (11 stron)
Przegląd metod selekcji stosowanych w agencjach doradztwa personalnego w Polsce (16 stron)
Rekrutacja (36 stron)
Rozkład płac (22 strony)
Rozwój pracownika (11 stron)
Selekcja pracowników (25 stron)
Stres w pracy (15 stron)
Stres w pracy (19 stron)
System nagród i kar w motywacji pracowników (14 stron)
Szkolenia (15 stron)
Szkolenia (7 stron)
Teorie efektywności kierowania ludźmi (24 strony)
Usprawnienie kierowania zespołem ludzkim (10 stron)
Wartościowanie pracy i ocena pracowników (14 stron)
Wynagrodzenia (13 stron)
Wynagrodzenia pracowników (8 stron)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (13 stron)
Zarządzanie kadrami (7 stron)
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie personelem (31 stron)
Zarządzanie pracą i personelem (42 strony)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (11 stron)
Znaczenie systemu ocen pracowników (13 stron)
Istota i rodzaje motywacji (11 stron)
Istota motywacji (11 stron)
Istota skutecznego motywowania (12 stron)
Motywacja do pracy (10 stron)
Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi (11 stron)
Motywacja jako funkcja zarządzania
Motywacja pracowników (5 stron)
Motywacja pracowników (9 stron)
Motywowanie (21 stron)
Motywowanie w przedsiębiorstwie (7 stron)
Proces motywowania (14 stron)
Teoria motywacji (13 stron)
Teorie motywacji (19 stron)
Zarządzanie kadrami - ściąga 2
Zarządzanie kadrami - ściąga 3
Zarządzanie kadrami - ściąga
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ściąga
Zarządzanie kadrami - test
Analiza systemu oceny okresowej pracowników
Czas pracy (9 stron)
Formy i zasady wynagradzania pracowników (9 stron)
Konflikty
Kreatywność (15 stron)
Kwalifikacje zawodowe (8 stron)
Manipulowanie ludźmi (9 stron)
Motywowanie w zarządzaniu (5 stron)
Nowy pracownik - wdrażania i motywacja
Planowanie zasobów ludzkich
Polityka zatrudnienia (26 stron)
Premia (12 stron)
Proces doboru pracownika
Proces rekrutacji pracowników (8 stron)
Rekrutacja (15 stron)
Rekrutacja (7 stron)
Rekrutacja i selekcja (22 strony)
Rekrutacja i selekcja 2
Rekrutacja i selekcja 3
Rekrutacja i selekcja
Restrukturyzacja zasobów ludzkich
Rozwój pracowników (4 strony)
Socjogram (5 stron)
Stanowisko pracy
System doboru pracowników (11 stron)
System motywacyjny (9 stron)
System wynagrodzeń (12 stron)
Systemy ocen i wynagrodzenia (5 stron)
Systemy wynagrodzeń (10 stron)
Zachowanie pracownika w organizacji (5 stron)
Zarządzanie - zagadnienia
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie personelem (7 stron)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (8 stron)
Zawody przyszłości
Co oznacza funkcja motywowania
Funkcja motywowania w zarządzaniu (8 stron)
Metody motywowania (14 stron)
Metody motywowania (15 stron)
Motywacja 2
Motywacja 3
Motywacja a zwiększanie efektywności (9 stron)
Motywacja
Motywacyjna funkcja zarządzania jako element podnoszenia efektów działalności firmy
Motywowanie (4 strony)
Motywowanie pracownika do pracy (11 stron)
Motywowanie
Płaca jako środek motywacji (7 stron)
Program skutecznego motywowania (26 stron)

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją (19 stron)
Zarządzanie produkcją (23 strony)
Zarządzanie produkcją (49 zagadnień - 17 stron)
Zarządzanie produkcją
Analiza FMEA (18 stron)
Analiza niezawodności (22 strony)
Gospodarka materiałowa (12 stron)
Model systemu produkcyjnego (15 stron)
Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy
Model zakładu produkcyjnego (7 stron)
Planowanie operatywne produkcji (13 stron)
Postęp techniczny (10 stron)
Projekt procesu produkcyjnego (9 stron)
Rola controllingu w zarządzaniu produkcją (11 stron)
Sposoby usprawnienia produkcji przemysłowej (29 stron)
Zarządzanie produkcją - projekt (34 strony)
FMEA - ściąga
Innowacje - ściąga z zagadnień 2
Innowacje - ściąga z zagadnień
Zarządzanie produkcją - ściąga
Zarządzanie produkcją - test
Cykl produkcyjny
FMEA (7 stron)
FMEA i diagram Ishikawy
Grupy producencie w Polsce (9 stron)
Innowacje w produkcji (20 stron)
Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej
Otoczenie systemu produkcyjnego (6 stron)
Proces produkcyjny i wytwórczy
Produktywność systemu produkcyjnego
System produkcyjny (8 stron)
System produkcyjny w gospodarce rynkowej (13 stron)

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (49 stron)
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (16 stron)
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (44 strony)
Przedsiębiorstwo (12 stron)
Teoria przedsiębiorstwa (20 stron)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (22 strony)
Zarządzanie firmą (21 stron)
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem (8 stron)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (37 stron)
Konkurencyjność przedsiębiorstw (13 stron)
MSP w Polsce (9 stron)
Projekt otwarcia własnej firmy (18 stron)
Przedsiębiorstwo (18 stron)
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (12 stron)
Własna firma (14 stron)
Własny biznes (10 stron)
Zarządzanie przedsiębiorstwem - praca (24 strony)
Ekonomika przedsiębiorstw - zagadnienia (12 stron)
Przedsiębiorstwo - zagadnienia (27 stron)
Przedsiębiorstwo - zagadnienia (41 stron)
Cele przedsiębiorstwa (8 stron)
Idea przedsiębiorczości (5 stron)
Innowacyjność przedsiębiorstwa (5 stron)
Mała firma (14 stron)
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - zagadnienia (23 strony)
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorstwo (26 stron)
Przedsiębiorstwo i jego cele
Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie (19 stron)
Zarządzanie małą firmą (5 stron)
Znaczenie przedsiębiorczości (7 stron)

Zarządzanie strategiczne

Strategia biznesu (20 stron)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (140 stron)
Zarządzanie strategiczne (34 strony)
Zarządzanie strategiczne (14 stron)
Zarządzanie strategiczne (10 stron)
Zarządzanie strategiczne (12 stron)
Zarządzanie strategiczne (19 stron)
Zarządzanie strategiczne (24 strony)
Zarządzanie strategiczne (29 stron)
Zarządzanie strategiczne (36 stron)
Zarządzanie strategiczne (73 strony)
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (14 stron)
Zarządzanie strategiczne - notatki (14 stron)
Aktywność strategiczna małych i średnich firm (13 stron)
Alianse strategiczne (14 stron)
Analiza SWOT - praca (11 stron)
Benchmarking (16 stron)
Benchmarking (8 stron)
Controlling - na przykładzie spółki (18 stron)
Controlling (10 stron)
Controlling (24 strony)
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania (12 stron)
Fuzje i przejęcia (10 stron)
Globalizacja przedsiębiorstw (9 stron)
Istota Controllingu (13 stron)
Kontrola (15 stron)
Kontrola w zarządzaniu (25 stron)
Łańcuch wartości (15 stron)
Macierz McKinsey i GE (14 stron)
Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa
Misja firmy (21stron)
Modele Analizy Portfelowej (19 stron)
Ocena strategii firmy (18 stron)
Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem (9 stron)
Planowanie i jego rola w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron)
Projekt strategii przedsiębiorstwa (13 stron)
Strategia firmy (15 stron)
Strategia firmy (8 stron)
Strategia organizacji
Strategia rozwoju fabryki mebli (21 stron)
Strategia rozwoju firmy (17 stron)
Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson
Zarządzane strategiczne (7 stron)
Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka (11 stron)
Zarządzanie strategiczne (10 stron)
Zarządzanie strategiczne (20 stron)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne (12 stron)
Zarządzanie strategiczne - 36 zagadnień
Analiza SWOT (10 stron)
Analiza Swot i Tows
Analiza SWOT Polmos S.A.
Opis analizy SWOT
S W O T
Analiza strategiczna - ściąga
Zarządzanie strategiczne - ściąga III
Zarządzanie strategiczne - ściąga
Zarządzanie strategiczne - test 2
Zarządzanie strategiczne - test
Alianse strategiczne (19 stron)
Analiza łańcucha wartości (7 stron)
Analiza portfolio
Analiza Space
Benchmarking (13 stron)
BP - fuzja
Charakterystyka różnych rodzajów planów firmy
Controlling (8 stron)
Controlling (9 stron)
Dziedziny zarządzania strategicznego
Istota zarządzania strategicznego
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Klasyfikacja strategii (8 stron)
Kontrola strategiczna
Macierz McKinseya
Macierze (9 stron)
Macież BCG
Metody analizy strategicznej
Metody portfelowe (7 stron)
Metody portfelowe
Misja i cele organizacji
Outsourcing (9 stron)
Pięć sił Portera (5 stron)
Planowanie strategiczne
Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron)
Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia
Porter
Proces zarządzania i rozpiętość kierowania
Przydatność analizy SWOT w zarządzaniu
Racjonalizm strategiczny (8 stron)
Reengineering
Strategia (27 stron)
Strategia organizacji (14 stron)
Strategia w zarządzaniu
Strategie rozwoju i konkurencji (8 stron)
Typologia strategii rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie strategiczne i strategia (11 stron)
Znaczenie badania trendów w strategiach rozwoju przedsiębiorstw