Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

delegowanie uprawnień | dobra komplementarne | gotowy plan marketingowy | kompleksowe zarządzanie jakością | analiza luki strategicznej | budżetowanie kosztów | doskonalenie kadr | zarządzanie ryzykiem | ocena pracowników | pomiar ryzyka | cykl koniunkturalny | prywatyzacja pośrednia |

Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka

Obszerna praca licencjacka omawiająca społeczne skutki zjawiska bezrobocia w mieście X. Całość to 4 rozdziały zapisane na 50 stronach, a w nich m.in.: źródła bezrobocia w obliczu transformacji ustrojowej, charakterystyka miasta i powiatu, opis rynku pracy, tendencje na rynku pracy w mieście i powiecie, cechy charakterystyczne bezrobocia w powiecie, klasyfikacja bezrobotnych, poziom bezrobocia, społeczne przyczyny bezrobocia, ankieta badająca aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia oraz znaczenie pracy dla osób dotkniętych bezrobociem, środowisko, patologie, płeć, niepełnosprawność, wykształcenie, wiek, przeciwdziałanie bezrobociu podejmowane w mieście X, aktywizacja zawodowa, promocja zatrudnienia, finansowanie.

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #bezrobocie #prace licencjackie z makroekonomii


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Społeczne przyczyny bezrobocia pobrały na dysk również:
Aktywna walka z bezrobociem (Liczba stron: 18)
Bezrobocie na rynku pracy (Liczba stron: 34)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)
Socjologia pracy - opracowanie (Liczba stron: 10)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat:
Prawo Arthura Okuna - Mówi o tym, że luka PKB powiększa się o 2.5% przy 1% wzroscie stopy bezrobocia rzeczywistego powyżej stopy bezrobocia naturalnego. Jeżeli założymy, że rzeczywista stopa bezrobocia wynosi 10%, naturalna stopa bezrobocia 6% to luka PKB z tytułu bezrobocia rzeczywistego wynosi 10%...
Stopa bezrobocia - To procentowy udział bezrobotnych (B) w wielkości zasobów pracy (P). Wzór: Stopa bezrobocia = (U/N) * 100%
Co to jest topa bezrobocia - to wskaźnik obliczany jako relacja liczby ludzi pozostających bez pracy a chcących i mogących pracować do liczby ludzi stanowiących zasób siły roboczej. Zasób siły roboczej to wszyscy ludzie w danej gospodarce którzy chcą i mogą pracować. Stopa bezrobocia mówi nam...
Naturalna stopa bezrobocia - Według Friedmana i Phelepsa w gospodarce istnieje pewien poziom bezrobocia odpowiadający stanowi równowagi. Jest to bezrobocie wynikające z niedoskonałości funkcjonowania rynków, niepełnej informacji o rynku pracy oraz niedopasowań strukturalnych popytu i podaży pracy. Bezrobocie to, określane mianem bezrobocia naturalnego, nie...
Definicja bezrobocia - jego przyczyny i skutki - Definicja bezrobocia Bezrobocie to stan gospodarki, w którym na rynku pracy podaż pracy przewyższa popyt prac. Podaż reprezentuje ludzi zdolnych do pracy i chętnych do jej wykonywania. Popyt na pracę reprezentują firmy, przedsiębiorstwa, które chcą zatrudnić ludzi o określonych kwalifikacjach. Z...


Nowe artykuły: Artykuł 6 Nowy | Zobacz też: Artykuł 30 dla studentów