Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie płynnością | dochód narodowy | rachunek kosztów | wydatki budżetu państwa | transformacja gospodarcza w Polsce | determinanty dochodu narodowego | operacje bankowe | segmentacja rynku | wynagrodzenia | próg rentowności | karty płatnicze | mikroekonomia |

Statystyka matematyczna

Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja (zbiorowość) generalna - skończona i nieskończona, cechy statystyczne, rozkład cech, badanie pełne i częściowe prób, dobór próby, próba losowa, wnioskowanie statystyczne, cechy skokowe i ciągłe, empiryczny rozkład cech, szereg i przedział klasowy, wyznaczanie szerokości przedziału klasowego (wraz ze wzorami), zmienna losowa i jej rodzaje, rozkład zmiennej losowej, dystrybuantą zmiennej losowej (z przykładem), rozkłady teoretyczne zmiennej losowej dyskretnej, rozkład dwumianowy – Bernoulliego (z przykładem), rozkład Poissona, jednostajny (z przykładem), rozkład normalny (Gaussa), gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej, normalny standaryzowany, dystrybuanta, Reguła trzech sigm, rozkład wykładniczy (wraz z przykładem), rozkład chi – kwadrat, t-Studenta, F – Snedecora, estymacja przedziałowa parametrów, przedział ufności dla średniej i dla wariancji, weryfikacja hipotez statystycznych, testy parametryczne, hipotezy, obszar krytyczny, poziom istotności, testy dla wartości średniej populacji. (20 stron)
Podobne opracowania: #statystyka matematyczna #wnioskowanie statystyczne #podstawy statystykia


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Statystyka matematyczna należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Statystyka

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Statystyka matematyczna pobrały na dysk również:
Przykładowy test ze statystyki matematycznej (Liczba stron: 3)
Ekonomia matematyczna cz. 3 (Liczba stron: 3)
Ekonomia matematyczna cz. 2 (Liczba stron: 7)
Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie (Liczba stron: 8)
Analiza statystyczna - poziom życia (Liczba stron: 20)
Wzory z podstaw statystyki (Liczba stron: 7)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Ekonomia matematyczna - Jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii.
Rozkład estymatora w próbie - Rozkład prawdopodobieństwa wskazujący na wszystkie możliwe wielkości, jakie może przyjąć dana statystyka (np. średnia arytmetyczna w próbie, odchylenie standardowe w próbie czy częstość względna w...
Jak obliczyć procenty? - Liczenie procentów to podstawowa umiejętność matematyczna, którą warto opanować, aby lepiej rozumieć swoje finanse. W tym poradniku omówimy podstawowe zasady obliczania procentów i przykłady ich...
Estymacja - Czyli szacowanie parametrów, polega na podaniu ocen parametrów populacji generalnej na podstawie statystyki uzyskanej z próby losowej. Statystyki wyliczone na podstawie pobranych z populacji grup losowych...
Istota marketingu - Marketing jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Marketing, jako dyscyplina naukowa i jako dziedzina wiedzy ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że korzysta on z...