Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

mikroekonomia | historia gospodarcza Polski | psychologia | promocja | elastyczność cenowa popytu | biznesplan | badania rynkowe | odchylenie standardowe | zysk netto | franczyza | mapa obojętności | przykładowe biznes plany |

Strategia marki

Skład pracy: definicja marki, rodzaje stosowanych marek (znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki certyfikatu, marki kolektywne, wzornictwo), cztery strategie marki (rozszerzenie linii, rozszerzenie marki, wiele marek i nowe marki), kategorie marek (schemat uwzględniający relatywny udział w rynku, jakość samej kategorii oraz średni ROS czyli zwrot ze sprzedaży) - marki autostopowicze, autostrady, bocznych dróg, ślepych uliczek. (6 stron)

Podobne opracowania: #marka #strategie marki #atrybuty produktu #promocja #marketing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Strategia marki należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Strategia marki pobrały na dysk również:
Budowanie marki produktu (Liczba stron: 21)
Atrybuty produktu (Liczba stron: 9)
Lojalność wobec marki (Liczba stron: 7)
Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska (Liczba stron: 82)
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta (Liczba stron: 6)
Reklama - referat (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Typy strategii marek - 5 najpopularniejszych marek: 1. strategia marki indywidualnej - każdy produkt ma swoją nazwę marki 2. strategia marki rodzimej - wykorzystanie wszystkich produktów pod jedną nazwą marki 3. strategia marek łączonych - wykorzystuje się dwie poprzednie 4. strategia rozszerzania marek - z marek indywidualnych tworzy...
Marka indywidualna - To wariant strategii marki polegający na oznaczeniu produktu (usługi) pochodzącego z danej firmy samodzielną, odrębnie kształtowaną i promowaną marką. Inne określenie: strategia marki produktu. Jeśli strategia marki indywidualnej dotyczy większej liczby produktów (usług) firmy, można wówczas mówić o ogólnej strategii...
Strategia marki - (strategia brandingowa, brand strategy) - To całokształt zagadnień i przedsięwzięć związanych z kształtowaniem, promowaniem i rynkowym funkcjonowaniem marek według zamierzeń ich właścicieli (dysponentów). W węższym i praktyczniejszym ujęciu: sposób (wariant) wykorzystania posiadanych przez firmę marek w strategicznych celach marketingowych. Realizacja strategii marki odbywa się za...
Postawa wobec marki - brand attitude - To struktura informacji, opinii, myśli, wyobrażeń, odczuć... wyrażająca poznawczo-emocjonalno-wolicjonalny stosunek potencjalnego klienta do danej marki; jest względnie trwałą, skonkretyzowaną reakcją na wartość marki i, pośrednio, na wizerunek marki. Postawa wobec marki ma decydujący wpływ na zachowania nabywczo-konsumpcyjne - preferowanie marki...
Pozycja marki - To uplasowanie marki (ang. brand position) czyli lokalizacja marki na mapie percepcji rynku. Jest to rezultat pozycjonowania marki.


Nowe artykuły: Artykuł 13 Nowy | Zobacz też: Artykuł 86 Tylko do końca tygodnia