Top strony
Wyszukiwarka serwisu
controlling w przedsiębiorstwie | wykłady z historii myśli ekonomicznej | badania ankietowe | alianse strategiczne | metoda najmniejszych kwadratów | przykładowe biznes plany | unia europejska | analiza ABC | fazy cyklu koniunkturalnego | komunikacja społeczna | zarządzanie logistyką | cenowa elastyczność podaży |

Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat

Skład pracy: koncepcje i definicja marketingu (dóbr konsumpcyjnych, przemysłowy, zagraniczny - międzynarodowy), zasady rządzące marketingiem, proces zarządzania marketingiem (+ schemat), strategiczny i operacyjny wymiar ZM, znaczenia strategii marketingowej, marketing strategiczny i strategie marketingowe - ofensywne: strategia penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, dywersyfikacji; strategie P. F. Druckera oraz defensywne E. Portera (strategia lidera, niszy, żniw, szybkiego rozinwestowania - wycofania się); konkurencyjne (przewodnictwa kosztowego, różnicowania, koncentracji), cenowe, strategia skimmingowa, penetracji, strategiczne planowanie marketingowe, proces formułowania strategii (schemat), analiza swot, portfelowe metody formułowania strategii. (30 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #zarządzanie marketingowe #strategie marketingowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Strategiczne zarządzanie marketingowe pobrały na dysk również:
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (Liczba stron: 10)
Ściąga z marketingu 2 (Liczba stron: 2)
Zarządzanie marketingowe - opracowanie (Liczba stron: 20)
Reengineering - referat (Liczba stron: 11)
Alianse strategiczne - referat (Liczba stron: 14)
Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego (Liczba stron: 20)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zarządzanie strategiczne - Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem w jaki stratedzy określają cele...
Human resource management - Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają...
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania:...
Geneza zarządzania strategicznego - To: • Lata 60-te: orientacja na podsystem, planowanie długoterminowe. • Lata 70-te: orientacja na system, planowanie strategiczne. • Lata 80-te: orientacja na system, zarządzanie strategiczne. • Lata 90-te:...
Rodzaje zarządzania - Zarządzanie to proces koordynacji działań ludzi i zasobów w celu osiągnięcia określonych celów. Istnieje wiele różnych rodzajów zarządzania, które mogą być stosowane w różnych kontekstach i...