Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

determinanty dochodu narodowego | funkcja CES | prywatyzacja bezpośrednia | DMAIC | cykl koniunkturalny | strategia przedsiębiorstwa | negocjacje | linia budżetowa | branding | prekursorzy socjologii | mix marketingowy | formuła 4P |

Strategie rozwoju firmy

Skład pracy: istota innowacji, jej efekty i źródła, pobudzanie i rozwój innowacyjności firm, bariery wprowadzania, zjawiska niekorzystne w sterowaniu procesami innowacyjnymi, strategia promowania innowacji, 8 strategii wg Twissa, pojęcie rozwoju firmy, klasyfikacje strategii rozwoju, podział wg kryteriów (mechanizm adaptacji przedsiębiorstwa do otoczenia, aktywność kierownictwa wobec wymagań otoczenia, zachowanie się przedsiębiorstwa wobec otoczenia), kryteria oceny strategii wg S. Certo i J. P. Petera, siedem ogólnych typów strategii na poziomie firmy wg A. Thompsona i A. Stricklanda, podział wg L. Rue i P. Holland, projektowanie strategii, elementy strategii i ich znanie dla firmy (tabela), trzy rodzaje strategii, które powinny być formułowane w przedsiębiorstwie (globalna strategia przedsiębiorstwa, poszczególnych obszarów działalności, strategie funkcjonalne) wraz z wyjaśnieniem na czym one polegają oraz tabelarycznym porównaniem ze względu na zakres, cel badania, alokację zasobów, źródła przewagi konkurencyjnej i główne obszary decyzyjne. (17 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #innowacje #strategia przedsiębiorstwa #rodzaje strategii


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Strategie rozwoju firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Strategie rozwoju firmy pobrały na dysk również:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe (Liczba stron: 25)
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (Liczba stron: 30)
Test z marketingu (Liczba stron: 6)
Produkt - referat (Liczba stron: 36)
Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu (Liczba stron: 9)
Strategia marki (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat:
Charakterystyka strategii biznesu - To: I. 1. strategie konkurencji - ofensywne - zróżnicowania - koncentracji - wyczekiwania - zintegrowania - kosztowe - defensywne 2. strategie współpracy - relacyjne 3. strategie przetrwania 4. strategie redukcji i wycofania się II strategie marketingowe - ofensywne - penetracji rynku - rozwoju rynku - rozwoju produktu - dywersyfikacji (pozioma, pionowa, lateralna) - cenowe (skimmingowa, penetracji)
Firmy rodzinne i tendencje ich strategii - Są one następujące: - Cele strategiczne i wizja rozwoju family business splecione z celami rodzi - Strategie firm rodzinnych mają z reguły charakter właścicielski - Strategie firm rodzinnych mają częściej charakter inkrementalny - Strategie firm rodzinnych w większości przypadków obejmują strategie...
Strategie pozycjonowania marki - Wyróżnic możemy następujące strategie: - Pozycjonowanie w jednym segmencie rynku - Pozycjonowanie w wielu segmentach rynku - Pozycjonowanie adaptacyjne (repozycjonowanie) - na skutek zmian rynkowych - Pozycjonowanie defensywne - blisko już znanego produktu firmy - Pozycjonowanie imitacyjne - blisko produktów konkurencji - Pozycjonowanie antycypacyjne -...
Planowanie strategiczne personelu - W planach tych określa się jacy ludzie będą potrzebni firmie w przyszłości i co należy zdobyć by ich pozyskać oraz jakie inwestycje w zasoby ludzkie pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną. Planowanie to nie ma charakteru samodzielnego. Aby możliwe było ich opracowanie przedsiębiorstwo...
Strategia ofensywna H.I. Ansoffa - Jego zdaniem przedsiębiorstwo powinno dokonać wyboru między aktualnymi i przyszłymi rynkami i produktami i na tej podstawie określić swoją pozycję, do której zamierza aspirować. W tym celu należy się posłużyć macierzą strategii produkt-rynek, w której wyróżniono cztery alternatywne strategie: - penetracja rynku...


Nowe artykuły: Artykuł 10 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 50 przeczytany 688 razy