Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

motywacja pracowników | czynniki wpływające na kurs walutowy | produkt narodowy netto | dźwignia finansowa | wzory ze statystyki | bancassurance | wykłady z marketingu międzynarodowego | efektywna obsługa konsumenta | style kierowania | controlling operacyjny | marketing wyborczy | globalizacja przedsiębiorstw |

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - rodzaje struktur oraz ich wady i zalety

Omówienie 7 modeli organizacji przedsiębiorstwa: struktura liniowa, funkcjonalna, sztabowo-liniowa, dywizjonalna, zadaniowa, macierzowa, hybrydowa. Do każdej struktury dołączona jest charakterystyka, schemat budowy oraz zalety i wady. (12 stron)

Podobne opracowania: #struktura organizacyjna #schemat organizacyjny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - rodzaje struktur oraz ich wady i zalety należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pobrały na dysk również:
Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa (Liczba stron: 9)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian (Liczba stron: 24)
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady (Liczba stron: 31)
Struktura organizacyjna firmy (Liczba stron: 17)
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 8)
Plan marketingowy firmy budowlanej (Liczba stron: 35)


Krótko, ale na temat:
Struktura organizacyjna - Jest to sposób podziału organizowania i koordynowania działalności organizacji zapewniający stabilizację i pomoc członkom organizacji we współpracy w osiąganiu celów. Wyróżniamy następujące rodzaje struktur organizacyjnych: 1. struktura liniowa 2. struktura funkcjonalna 3. struktura sztabowo-liniowa 4. struktura dywizjonalna 5. struktura zadaniowa 6. struktura macierzowa 7. struktura hybrydowa
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - Układ stanowisk pracy, komórek organizacyjnych, pionów organizacyjnych wraz z ustalonymi między nimi różnego typu powiązaniami lub układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość.
Komórka organizacyjna - To zespół, składający się z kierownika i podporządkowanych mu członków zespołu (stanowisk), realizujących cel działania zharmonizowany z celem danej organizacji. Komórka organizacyjna jest najmniejszą jednostką organizacyjną. Natomiast jednostka organizacyjna to zbiór komórek organizacyjnych, którymi kieruje zwierzchnik.
Organizowanie jako funkcja zarządzania - Organizowanie jako funkcja zarządzania polega generalnie na kształtowaniu szeroko rozumianej struktury organizacyjnej firmy z uwzględnieniem takich aspektów, jak np. podział pracy (scalanie bądź łączenie różnych czynności, porządkowanie kompetencji), hierarchia (wyodrębnienie szczebli organizacyjnych, ustalenie i egzekwowanie zasad podległości), formalizacja organizacyjna (niezbędna...
Funkcjonalna struktura organizacyjna - W strukturze funkcjonalnej dominują zależności funkcjonalne nad hierarchicznymi. Jej istota polega na specjalizacji stanowisk kierowniczych w realizacji określonych funkcji oraz przyznaniu prawa poszczególnym kierownikom funkcjonalnym do bezpośredniego ingerowania w pracę wykonawców.


Nowe artykuły: Artykuł 22 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 114 dla przyszłych biznesmenów