Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

cenowa elastyczność podaży | metody walki z inflacją | operacje repo | kapitał obrotowy | motywacja | zarządzanie ryzykiem | statystyka | zarządzanie logistyczne | prywatyzacja kapitałowa | teoria XiY | walka z bezrobociem | kryzys gospodarczy |

System nagród i kar w motywacji pracowników

Skład pracy: definicja nagrody i kary, ich podział, system kar i nagród oraz ich wpływ na pracowników, model motywacyjny łączący w sobie koncepcję potrzeb, motywów, celów i nagród, płace, teorie omawiające wpływ wynagrodzenia pieniężnego na motywacje pracowników (teorie J. S. Browna, F. Herzberga, J. Dollarda, V. H. Vrooma i S. W. Gellermana oraz G.C. Homansa, J.S. Adamsa, i M. Patchena), motywacja wg Boba Filipczaka oraz Alfie Kohna, prawne środki motywacyjne, psychologiczne i socjologiczne instrumenty motywowania. (12 stron)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #motywacja pracowników #piramida potrzeb Maslova #teoria Herzberga #system motywacyjny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. System nagród i kar w motywacji pracowników należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik System nagród i kar w motywacji pracowników pobrały na dysk również:
System motywacyjny w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 7)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)
Motywacja do pracy - referat (Liczba stron: 6)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)


Krótko, ale na temat:
System motywacji w zarządzaniu - System motywacyjny ma na celu zachęcenie pracowników do podejmowania działań pożądanych i unikania zachowań niepożądanych z punktu widzenia firmy. Motywacja do podjęcia się wykonania jakiegoś zadania może wpływać z dwóch źródeł: 1. Człowiek podejmuje się osiągnięcia wyznaczonego celu gdyż, ma w zamian...
Model ścieżki do celu - Martina Evansa i Roberta House’a. Model zakłada, że motywacja danej osoby zależy od oczekiwania nagrody i jej atrakcyjności. Przywódca jest traktowany jako źródło nagród. Evans twierdzi, że najważniejsza jest możliwość przydzielenia nagród oraz wyjaśnienie, co podwładni muszą zrobić, by je uzyskać....
Zasady motywacji - motywowania - To: 1. Wielkość nagrody z tytułu pracy musi być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy. 2. Motywacja powinna dotyczyć konkretnego pracownika. Środki zastosowane w odniesieniu do pracowników będą zróżnicowane. 3. Motywacja powinna mieć charakter pozytywny, tzn. nagradzanie najlepszych lub lepszych od przeciętnych rezultatów....
System Human Resources R. Millesa - System Human Resources (zasoby ludzkie): - PLANOWANIE ZATRUDNIENIA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - SELEKCJA PRACOWNIKÓW - PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH - POMOC W ROZWOJU PRACOWNIKÓW - OCENA PRACOWNIKÓW - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI - AWANSOWANIE - WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW - ROTACJA KADR - PRZYGOTOWANIE KADRY REZERWOWEJ
Teoria sprawiedliwości - Teoria sprawiedliwości wychodzi z założenia, że pracownicy mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady), i to, co z niej uzyskują (wyniki), a następnie kalkulują. Ponieważ ludzie dążą do tego, aby w pracy byli traktowani sprawiedliwie, oceniają własny wkład i wysiłek włożony...


Nowe artykuły: Artykuł 20 Nowy | Zobacz też: Artykuł 94 na studia