Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wzór biznes planu | teoria XY | podstawy zarządzania | teoria wyboru konsumenta | studium przypadku | negocjacje w biznesie | kompetencje pracownika | plan strategiczny |

7W


  • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
    Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

  • 5 sił konkurencyjnych Portera - To: Siła przetargowa dostawców: • Dostawy substytutów • Tożsamość marki • Stopień koncentracji dostawców • Obroty dostawców • Zróżnicowanie produktu Zagrożenie ze strony nowych oferentów: • Zróżnicowanie produktu • Tożsamość Marki • Korzyści skali • Wymogi... (0.7 stron A4)
  • Problemy i błędy oceny pracowników - Oceny pracowników są sądami wartościującymi dokonywanymi przez jedne osoby (głównie przełożonych) o innych osobach (głównie podwładnych). Stanowią one podstawę do licznych decyzji podejmowanych w organizacji.... (2.2 stron A4)
  • Kredyty dyskontowe - Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności. Bank przyjmuje weksel do dyskonta udziela kredytobiorcy kredytu, który jest spłacany nie... (0.4 stron A4)
  • Kanał eurologistyczny synchroniczny - To najnowsze rozwiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda... (0.3 stron A4)
  • Co zawiera profil stanowiska - Zawiera on m.in. 1. Cel stanowiska 2. Miejsce w firmie, organizacji, strukturze 3. Główne zadania, czynności 4. Zadania dodatkowe, specjalne 5. Zakres kompetencji 6. Zakres władzy 7. Zakres kontroli 8. Zakres... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii