Top strony
Wyszukiwarka serwisu
mikroekonomia | analiza mikrootoczenia | model ekonometryczny | makrootoczenie | zarządzanie wiedzą | teoria zachowań konsumenta | geografia gospodarcza | przykładowy model ekonometryczny | Kaizen | podział wyniku finansowego | czynności bankowe | popyt |

7W


  • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
    Liczba stron: 7Nowe artykuły: Artykuł 17 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 20 przeczytany 688 razy