Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
więzi w organizacji | public relations | marketing międzynarodowy | ROS | alianse strategiczne | socjologia | hierarchia potrzeb Maslova | ryzyko bankowe |

Activity based costing


 • Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu produkcji wg I. Durlika, metoda ABC i zasada Pareto, zależność...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Wspomaganie logistycznego systemu informacyjnego - Zapewniają metody oparte na: sterowaniu produkcją zgodnie ze standardami MRP II (Manufakturing Resource Planning - planowanie zasobów produkcyjnych) MRP II Plus (MRP - Money Resource... (0.2 stron A4)
 • Metoda ABC - Koncepcja rachunku kosztów działań (Activity Based Costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych produktów. Najogólniej rzecz ujmując "rachunek kosztów działań" bada i wykorzystuje... (0.3 stron A4)
 • Budżetowanie kosztów działań - Rachunek kosztów działań jest coraz częściej wykorzystywany do planowania działalności firmy. W praktyce metoda ta sprowadza się do budżetowania kosztów działań (Activity-Based Budgeting, ABB). Wychodząc... (0.3 stron A4)
 • Rachunek kosztów działań ABC - ABC (Activity-Based Costing), czyli rachunek kosztów działań, jest znakomitym narzędziem służącym do przeprowadzania analiz kosztów w przekroju produktów, klientów, kanałów dystrybucji, segmentów rynku, a także... (1.1 stron A4)
 • Value Based Management - Value Based Management (VBM) to podejście zarządcze, które skupia się na maksymalizacji wartości dla udziałowców firmy poprzez efektywne zarządzanie jej zasobami i procesami. Główne założenia... (1.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii