Top strony
Wyszukiwarka serwisu
badania operacyjne | psychologia zarządzania | ryzyko w zarządzaniu | użyteczność | komunikacja w organizacji | piramida potrzeb Maslowa | rentowność przedsiębiorstwa | wskaźniki płynności finansowej | produkt krajowy brutto | monopol | prawa akcjonariuszy | test Durbina-Watsona |

Activity based costing


  • Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu produkcji wg I. Durlika, metoda ABC i zasada Pareto, zależność...
    Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia