Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
misja przedsiębiorstwa | koncepcja 4P | finansowanie przedsiębiorstwa | kwestionariusz | macierz GE | WIBOR | wartość bieżąca netto | łańcuch wartości |

Adam Smith


 • Historia myśli ekonomicznej - opracowanie - Skład opracowania: rozwój ekonomii od starożytności do współczesności, sylwetki myślicieli, Sokrates, Platon, Pitagoras, Ksenofont, Arystoteles, Epikur, ekonomia w Cesarstwie Rzymskim,...
  Liczba stron: 25

 • Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej - Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie 'pytanie - odpowiedź', a w nich między innymi: zakres zainteresowania historii myśli ekonomicznej, metodologia,...
  Liczba stron: 29

 • Etyka biznesu - referat - Skład pracy: pochodzenie, historia i znaczenie terminu 'etyka', metody działania w przedmiocie etyki biznesu, działania moralne, Immanuel Kant o etyce,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu - Skład pracy: pochodzenie nazwy idei, pojęcie i definicja merkantylizmu, bulionizm i jego przedstawiciele (Jean Bodin, Mikołaj Kopernik), neomerkantylizm, odmiany i...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja firmy, cele strategiczne, styl zarządzania, struktura firmy, analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, struktura czynników otoczenia...
  Liczba stron: 27

Krótkie informacje z Kompendium

 • Cechy gospodarki wolnorynkowej - To: brak ingerencji państwa, kierowanie się własnymi celami, maksymalne korzyści bez państwowej pomocy. Adam Smith 'Bogactwo narodów' (1776) – prowadzenie jednostek przez 'niewidzialna ręke rynku'. (0.1 stron A4)
 • Adam Smith i ekonomia klasyczna - Adam Smith (1723-1790) - dzieło: „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Ojciec teorii rynku, klasycznej ekonomii. Jest zwolennikiem spontanizmu w rozwoju gospodarczym, działania prawa... (1 stron A4)
 • Kapitalizm - To ustrój gospodarczy, w którym zarówno bogactwa naturalne, jak i środki produkcji i dystrybucji stanowią własność prywatną. Zarys teorii tego systemu stworzył Adam Smith. Kapitalizm -... (0.4 stron A4)
 • Szkoła klasyczna w ekonomii - To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest najbardziej rozwinięta na świecie, sprawuje ona władzę nad prawie połową... (0.7 stron A4)
 • Gospodarka wolnorynkowa - Charakteryzuje się tym, iż w jej funkcjonowanie nie ingeruje państwo. Podmioty działające na wolnym rynku kierują się własnymi celami i starają się odnosić maksymalne korzyści,... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii