Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
opakowania | algorytm transportowy | programowanie liniowe | model Kurta Lewina | zarządzanie majątkiem obrotowym | analiza branży | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | majątek obrotowy |

AIDA


 • Proces tworzenia reklamy - Skład pracy: formuła 4P, tworzenie reklamy, elementy komunikatu reklamowego, slogan, treść reklamy, model AIDA (Attention - uwaga, Interest - zainteresowanie,...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Promocja - referat - Skład pracy: definicja promocji, komunikacja marketingowa, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem (+ schemat), składniki promocji marketingowej (reklama i jej rodzaje,...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

 • Istota marki - prezentacja - Prezentacja Power Point, która omawia na slajdach takie zagadnienia jak m.ni.: definicje marki, cztery poziomy marek wg de Chernatony’ego i...
  Liczba stron: 72

 • Promocja jako element marketingu - Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje, instrumenty promotion-mix, promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorców z rynkiem, kształtowanie programu promocyjnego, adresaci...
  Liczba stron: 30 - ✅Przypisy

 • Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Model AIDA - Sama nazwa modelu AIDA jest akronimem słów opisujących działanie reklamy. Tak więc rozwinięcie skrótu AIDA to: Attention (zwrócić uwagę np. na produkt, firmę, markę) Interest (zainteresowanie np.... (1.2 stron A4)
 • Etapy lejka sprzedażowego AIDA w 3 etapach i 9 krokach - Zacznijmy od prostej, obrazowej definicji lejka sprzedażowego. Lejek sprzedażowy to sposób myślenia o procesie sprzedaży. To narzędzie pomaga firmom zrozumieć, jakie kroki są potrzebne, aby... (1.8 stron A4)
 • Co wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru odpowiednich środków reklamy? - Przy dokonywaniu wyboru odpowiednich środków reklamy należy wziąć pod uwagę: 1. zasięg i selektywność oddziaływania poszczególnych środków reklamy - od wielkości tego zasięgu zależy bowiem... (0.6 stron A4)
 • Modele ułatwiające akceptowanie zmian - By zmniejszyć lub eliminować niepowszechność akceptacji można wykorzystać różne modele znane w innych sferach działalności organizacyjnej, ale odpowiadające dostosowaniu do sfery wdrażania zmiany. Są to: 1. AIDA 2.... (2.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii