Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
konkurencja | plan strategiczny | podstawy statystykia | planowanie zasobów przedsiębiorstwa | budżetowanie kosztów | segmentacja rynku | historia gospodarcza | współczynnik zmienności |

Amortyzacja


 • Amortyzacja - metody amortyzacji z wyjaśnieniem - Skład opracowania: definicja amortyzacji, metody amortyzacji - metoda liniowa (równomierna), degresywna (przyspieszona), naturalna. Do omówionych matod dołączone są wzory oraz...
  Liczba stron: 5

 • Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego - Skład biznes planu: profil i zakres działania firmy, zakres oferowanych usług i produktów, ogólne informacje o klientach (w tym portret...
  Liczba stron: 33 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Amortyzacja jako koszt - Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego. Amortyzacja to część zysku, którą pokrywa odpis amortyzacyjny. Zasady: 1. Jeżeli EBITD = odpisowi amortyzacyjnemu, to... (0.3 stron A4)
 • Koszty magazynowania i obsługi zapasów - Wyróżniamy min. następujące koszty logistyczne: koszty zatrudnienia pracowników amortyzacja budynków a także amortyzacja wyposażenia zużycie materiałów oraz przedmiotów nietrwałych zużycie energii a także paliw remonty... (0.7 stron A4)
 • Koszty stałe - Obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to głównie koszty zużycia kapitału trwałego (amortyzacja),... (0.2 stron A4)
 • Produkt Narodowy Brutto - wzór - PNB jest pieniężną wartością bieżącej produkcji rynkowej wszystkich dóbr finalnych i usług wytworzonych podczas określonego czasu przez czynniki wytwórcze będące własnością danego kraju lub jego... (0.3 stron A4)
 • PNN - Czyli Produkt Narodowy Netto. Jest on miarą ilości pieniędza jakimi dysponuje gospodarka na wydatki, które poniesie na dobra i usługi. Jest to ilość pieniądza po... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii