Top strony
Wyszukiwarka serwisu
kontrolowanie | płynność finansowa | etapy analizy strategicznej | zarządzanie procesowe | ściągi z zarządzania | dobra substytucyjne | dochody i wydatki budżetu państwa | rynek dóbr i usług | teoria wyboru konsumenta | użyteczność | manipulacja | psychologia w zarządzaniu |

Assessment Center


  • Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w...
    Liczba stron: 8

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
    Liczba stron: 20