Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
komunikacja interpersonalna | polityka personalna | kapitał pracujący | teorie motywacji | finanse publiczne | metoda delficka | model du Ponta | cashflow |

Assessment Center


 • Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w...
  Liczba stron: 8

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
  Liczba stron: 20

Krótkie informacje z Kompendium

 • Co to jest Assessment Center? - Assessment Center (lub Assessment Centre) to centrum (ośrodek) ocen - funkcjonuje najpowszechniej w dwóch znaczeniach: jako określenie różnych ćwiczeń symulacyjnych, scenek, różnych zadań i ćwiczeń... (0.8 stron A4)
 • Assessment Center i jego zadania w zarządzaniu kadrami - Doskonałym narzędziem dla przedsiębiorstw pozwalającym na określenie potencjału ludzkiego, silnych i słabych stron i budowaniu organizacji na silnych stronach ludzi jest metoda Assessment Center czyli... (1.4 stron A4)
 • Assessment Centre - Terminem Assessment Centre określa się zestaw ćwiczeń symulacyjnych, scenek, zadań oraz ćwiczeń praktycznych. Assessment Centre jako metoda selekcji pracowników: AC stosowany jest jako całokształt procedury selekcji pracowników,... (0.2 stron A4)
 • Teorie wzmocnienia - Teorie wzmocnienia często noszą nazwę modyfikacji zachowań. Teoria modyfikacji czy uczenia zachowań opiera się na prawie skutku, które stwierdza, że zachowanie przynoszące przyjemne konsekwencje prawdopodobnie... (1 stron A4)
 • Wirtualne przedsiębiorstwo (wirtualna organizacja) - Wirtualne przedsiębiorstwo (wirtualna organizacja) - definicja zakłada, że przedsiębiorstwo takie działa na zasadzie sieci złożonej z drobnych firm. Każda z nich wchodzi w określone interakcje... (1.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii