Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | badania w psychologii | przykładowe biznes plany | testy psychologiczne | kultura organizacyjna | koszty | podstawy analizy finansowej | rachunek kosztów zmiennych | dobra komplementarne | instrumenty polityki fiskalnej | analiza makrootoczenia | analiza kosztów |

Assessment Center


  • Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w...
    Liczba stron: 8

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
    Liczba stron: 20