Top strony
Wyszukiwarka serwisu
marketing mix | analiza wskaźnikowa | modele zachowań konsumenta | podstawy logistyki | mapa obojętności | magazynowanie | cykl życia produktu | wykłady z bankowości | płynność finansowa | metody projekcyjne | cykl życia marki | przykładowa analiza finansowa |

Bancassurance


  • Bancassurance - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której poruszono m.in. takie zagadnienia jak: definicja bancassurance, segmenty działalności ubezpieczonej, oferta bancassurance, przyczyny podejmowania...
    Liczba stron: 17

  • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
    Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy