Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z ekonometrii | reklama | ryzyko w zarządzaniu | podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | pozycjonowanie produktu | analiza progu rentowności | źródła finansowania przedsiębiorstwa | instrumenty polityki fiskalnej | programowanie liniowe | stopień dźwigni finansowej | unia europejska | siatka kierownicza |

Benchmarking


 • Benchmarking - referat - Skład pracy: istota, cele i podział oraz wady i zalety poszczególnych rodzajów benchmarkingu (wewnętrzny, zewnętrzny, funkcjonalny) , klasyfikacja metod przeprowadzania...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy analizy strategicznej, metodyka planowania, makrootoczenie i jego składniki, otoczenie konkurencyjne, otoczenie ekonomiczne, stopa wzrostu...
  Liczba stron: 32

 • Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu, otoczenie przedsiębiorstwa, system informacji marketingowej, strategia produktu, strategie cenowe, dystrybucji, determinanty konkurencyjne, czynniki produkcji,...
  Liczba stron: 2

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 18 Nowy | Zobacz też: Artykuł 53 na studia