Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
proces rekturacyjny | Assessment Center | marka | wzory z matematyki finansowej | analiza ABC | konflikt w organizacji | wykłady z bankowości | system logistyczny |

Benchmarking


 • Benchmarking - referat - Skład pracy: istota, cele i podział oraz wady i zalety poszczególnych rodzajów benchmarkingu (wewnętrzny, zewnętrzny, funkcjonalny) , klasyfikacja metod przeprowadzania...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Benchmarking - prezentacja - Obszerna prezentacja przygotowana w programie MS Power Point, w której omówiono takie zagadnienia jak m.in.: definicje benchmarkingu, jego geneza, etymologia...
  Liczba stron: 33 - ✅Bibliografia

 • Strategia i zarządzanie strategiczne (opracowanie - wykłady) - Bardzo ciekawe opracowanie dotyczące strategii i zarządzania strategicznego. Można w nim znaleźć omówienie najważniejszych zagadnień tej tematy. Świetne kompendium...
  Liczba stron: 24

 • Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania to m.in. omówienie następujących zagadnień: definicja zarządzania strategicznego użytkownicy analizy strategicznej metodyka planowania makrootoczenie i jego składniki otoczenie...
  Liczba stron: 32

 • Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu, otoczenie przedsiębiorstwa, system informacji marketingowej, strategia produktu, strategie cenowe, dystrybucji, determinanty konkurencyjne, czynniki produkcji,...
  Liczba stron: 2

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Benchmarking wewnętrzny - Nastawiony jest na porównywanie oddziałów i przedsiębiorstw wewnątrz firmy zdywersyfikowanej. Punktem odniesienia do porównania jest najlepszy pod jakimś względem od dział przedsiębiorstwa. (0.1 stron A4)
 • Rodzaje benchmarkingu - Benchmarking dzielimy na: wewnętrzny zewnętrzny (konkurencyjny i ogólny) funkcjonalny W benchmarkingu można wyróżnić także podział ze względu na kryterium przedmiotu benchmarkingu: strategiczny proceduralny marketingowy całościowy funkcjonalny... (0.2 stron A4)
 • Benchmarking funkcjonalny - Polega na analizowaniu, w jaki sposób pewne funkcje w przedsiębiorstwie rozwiązały przedsiębiorstwa o dużym doświadczeniu i mistrzostwie funkcjonalnym, pochodzące niekoniecznie z tego samego sektora. Przedsiębiorstwo... (0.2 stron A4)
 • Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu istniejącego 3. Analiza i modyfikacja stanu istniejącego 4. Benchmarking procesu (znajdowanie wzorcowego procesu w innych firmach) 5. Projektowanie nowego procesu 6. Wdrożenie udoskonalonego... (0.1 stron A4)
 • Benchmarking - definicja historia i rodzaje benchmarkingu - Definicje benchmarkingu Benchmarking jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków działania firmy. Za firmę... (1.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii