Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
krzywa możliwości produkcyjnych | psychologia w zarządzaniu | unia monetarna | motywatory | teoria użyteczności | etapy analizy strategicznej | zdolność kredytowa | gospodarka magazynowa |

BEP


 • Biznes plan kafejki internetowej - Skład tego biznes planu to analiza marketingowa z oceną polskiego rynku internetowego, założenia planu finansowego z prognozą kosztów, rachunku zysków...
  Liczba stron: 19

 • Analiza finansowa Bakoma S.A. - praca magisterska - Praca magisterska składająca się z 4 rozdziałów, z których pierwszy to część teoretyczna, a trzy pozostałe to część praktyczna dotycząca...
  Liczba stron: 112 - ✅Przypisy 💎Premium

 • Analiza progu rentowności - referat - Praca teoretyczna wraz ze wzorami i wykresami: analiza kosztów własnych, analiza kosztów w układzie rodzajowym, całkowitych w układzie kalkulacyjnym, badanie...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia

 • Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku opłacalności, inwestycyjne przepływy pieniężne, NCF (Net Cash Flow), proste metody oceny finansowej, okres zwrotu...
  Liczba stron: 9

 • Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje, źródła ryzyka w inwestowaniu, metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego, analiza wrażliwości, metody probabilistczno-statystyczne (oczekiwana...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia

 • Biznesplan spółki branży ogrodniczej - Projekt przygotowany w celu przedłożenia bankowi - kredytodawcy. Przedsiębiorstwo zorganizowane jako spółka z o.o., zajmujące się sprzedażą krzewów. Biznes plan...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia

 • Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące bilansu, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wynik...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Analiza wskaźnikowa banku - Skład analizy: wskaźniki płynności - wstęp oraz charakterystyka, płynność aktywów i zobowiązań, wskaźniki płynności według GINB, płynność szybka, bieżąca, strukturalna,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe - Biznes plan ten napisany został jako uzasadnienie przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma na celu wdrożenie produkcji i eksport wyrobów galanterii ogrodowej...
  Liczba stron: 26

 • Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego - Skład biznes planu: profil i zakres działania firmy, zakres oferowanych usług i produktów, ogólne informacje o klientach (w tym portret...
  Liczba stron: 33 - ✅Bibliografia

 • Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania - W tym opracowaniu zgromadzono informacje o rachunku kosztów, a teoria zobrazowana została przykładowymi zadaniami z rozwiązaniami. Znajdują się tam takie...
  Liczba stron: 13

 • Inwestycje jako warunek rozwoju przedsiębiorstw - Elementy pracy to: definicja inwestycji, przedsięwzięcia inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego, obiektu inwestycyjnego; podział inwestycji (wraz ze schematem), inwestycje rzeczowe, finansowe, niematerialne,...
  Liczba stron: 30 - ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Promocja międzynarodowa - Promocja międzynarodowa to ogół działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu zwiększenia zasięgu swojego oddziaływania na rynki zagraniczne. Celem promocji międzynarodowej jest przede wszystkim budowanie... (1 stron A4)
 • Umowa leasingu jako umowa zdefiniowana w kodeksie cywilnym - Podstawy prawne dotyczące leasingu znalazły się jednak w prawie podatkowym. Oznacza to, że kryteria klasyfikacji leasingu oraz koszty z nim związane wynikały z potrzeb fiskusa,... (1.6 stron A4)
 • Segment rynku w badaniach marketingowych - Powinien być: 1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów, 2. dostępny dla przedsiębiorstwa - tzn. Umożliwiać efektywne zastosowanie narzędzi działania, 3. na tyle... (0.2 stron A4)
 • Rodzaje deficytu budżetowego - Wyróżnia się najczęściej: deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, deficyt strukturalny – jest wielkością hipotetyczną, założeniem... (0.5 stron A4)
 • Normy w organizacji - Wynikają one z wartości jakie zostały przyjęte w danej organizacji. Normy mają charakter moralny, informując co w danej organizacji jest przyjęte za zachowanie złe a... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii