Top strony
Wyszukiwarka serwisu
strategie produktowe | burza mózgów | wykłady z marketingu | DAGMAR | GATT | wycena przedsiębiorstwa | historia bankowości | negocjacje w biznesie | marketing w Internecie | gospodarka magazynowa | dochód narodowy | system produkcyjny |

Bony skarbowe


  • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
    Liczba stron: 10

  • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
    Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

  • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia