Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy zarządzania | selekcja | komunikacja werbalna | funkcja CES | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | popyt | spedycja | zarządzanie produkacją | marka | wartościowanie pracy | strategie marki | psychologia zarządzania |

Bony skarbowe


  • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
    Liczba stron: 10

  • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
    Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

  • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia