Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prawa akcjonariuszy | alianse strategiczne | wykłady z geografii ekonomicznej | krzywa Phillipsa | nlp | strategia promocji | dług publiczny | wykłady z zarządzania | zarządzanie logistyczne | wykłady ze statystyki | testy psychologiczne | marketing sportowy |

Bony skarbowe


  • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
    Liczba stron: 10

  • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
    Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

  • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
    Liczba stron: 17 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 10 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 20 na studia