Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
macierz GE | rachunek wyników | rozliczenia bezpotówkowe | wynagrodzenia | badania marketingowe | zarządzanie przez cele | mobbing | ocena pracowników |

Branding


 • Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych - Skład pracy: obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia, aspekty specyfiki sektora usług medycznych, trendy w rozwoju, budowanie marki placówki medycznej,...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia

 • Lojalność wobec marki - Skład opracowania: pojęcie marki, pojęcie (przywiązania) lojalności wobec marki, pozorna i prawdziwa lojalność, sytuacje wysokiego i niskiego zaangażowania, redukcja ryzyka...
  Liczba stron: 7

 • Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska - Praca składa się z czterech rozdziałów, w których poruszone zostały takie kwestie jak m.in. definicja i znaczenie marki, znak towarowy...
  Liczba stron: 82 - ✅Bibliografia 💎Premium

 • Istota marki - prezentacja - Prezentacja Power Point, która omawia na slajdach takie zagadnienia jak m.ni.: definicje marki, cztery poziomy marek wg de Chernatony’ego i...
  Liczba stron: 72

 • Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o...
  Liczba stron: 29

 • Budowanie marki produktu - Skład opracowania: definicja marki, decyzja o jej nadaniu, korzyści ze stosowania marki (dla konsumenta, oraz producenta / sprzedawcy), nazwa marki...
  Liczba stron: 21

 • Strategia marki - Skład pracy: definicja marki, rodzaje stosowanych marek (znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki certyfikatu, marki kolektywne, wzornictwo), cztery strategie marki (rozszerzenie...
  Liczba stron: 6

 • Zarządzanie marką - prezentacja - Prezentacja Power Point, na której slajdach poruszono takie zagadnienia jak m.in.: definicja marki, jej istota, tożsamość i funkcje, elementy składowe...
  Liczba stron: 19

Krótkie informacje z Kompendium

 • Czym różni się co-branding (cross branding) od co-marketingu (cross marketingu)? - Chociaż co-branding (cross branding) i co-marketing (cross marketing) mogą być wykorzystywane w ramach tej samej strategii marketingowej, to jednak są to dwie odrębne koncepcje. Co-branding (cross... (0.8 stron A4)
 • Cross branding czyli co to jest co-branding - definicja, zalety i przykłady z rynku - Cross branding (zwany też jako co-branding) to strategia marketingowa, w której dwie lub więcej marek łączy się w celu promocji produktów lub usług, tworząc nowy,... (1.6 stron A4)
 • Środki reklamy - W chwili obecnej przedsiębiorstwa mają szeroki wachlarz możliwości jeśli chodzi o miejsca, gdzie mogą zamieścić swoje reklamy. Do tych najbardziej podstawowych, a zarazem najmniej wymyślnych... (0.4 stron A4)
 • Elementy marki - To przede wszystkim: - nazwa marki - jej logo - slogan (tekst słowny, temat muzyczny) - motyw przewodni (charakter marki) - opakowanie (jego kolor czy kształt) Marka to nazwa, termin, wzór,... (0.3 stron A4)
 • Dual branding - definicja i przykłady z rynku - Dual branding to technika marketingowa, która polega na połączeniu dwóch różnych marek w celu stworzenia nowego produktu lub usługi. W ten sposób obie marki mają... (2.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii