Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
bancassurance | EBIT | prywatyzacja | marketing polityczny | produkt narodowy brutto | płynność przedsiębiorstwa | misja firmy | marketing wyborczy |

Burza mózgów


 • Burza mózgów - Skład opracowania: definicja burzy mózgów (ang. brainstorming lub brainstorm session), fazy przebiegu burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, techniki - Philips...
  Liczba stron: 8

 • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
  Liczba stron: 34

Krótkie informacje z Kompendium

 • Jakie znasz metody analizy otoczenia dalszego i bliższego? - Są to: Metody analizy otoczenia dalszego: • Opinie ekspertów • Ekstrapolacja trendów • Metody scenariuszowe • Modelowanie symulacyjne • Burza mózgów • Modele przyczynowe • Analiza luki strategicznej • Metoda delficka • Analiza morfologiczna • Drzewo... (0.3 stron A4)
 • Zasady tworzenia diagramu Ishikawy - Najpierw definiujemy problem nurtujący dane przedsiębiorstwa, można tego dokonać, np. poprzez przeprowadzenie burzy mózgów lub też stosując analizy Pareto. Następnie prowadzimy strzałkę wskazującą nasz problem,... (0.8 stron A4)
 • Niepewność - Jest to możliwość odchyleń - dodatnich lub ujemnych - od zamierzonych w planie efektów przedsięwzięcia. Wyróżniamy niepewność: Losową - powodują przyczyny losowe np. burza, powodzie, awarie urządzeń... (0.5 stron A4)
 • Rodzaje (techniki) burzy mózgów - TECHNIKA PHILIPS 66 buzzsession – odmiana metodyczna. Polega ona na tym, że sześć zespołów pracuje przez 6 minut w osobnych pomieszczeniach, starając się wytworzyć maksymalną... (1.2 stron A4)
 • Diagram Ishikawy - Kaom Ishikawa to współtwórca kół jakości, w których robotnicy spotkali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa akceptował skupianie całego wysiłku na klientach w... (1.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii