Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prywatyzacja przedsiębiorstw | strategie produktowe | marketing usług medycznych | wynagradzanie | prywatyzacja bezpośrednia | globalizacja przedsiębiorstw | socjologia | podstawy analizy finansowej | gotowy plan marketingowy | EVA | produkt narodowy netto | hierarchia potrzeb Maslowa |

Burza mózgów


  • Burza mózgów - Skład opracowania: definicja burzy mózgów (ang. brainstorming lub brainstorm session), fazy przebiegu burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, techniki - Philips...
    Liczba stron: 8

  • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
    Liczba stron: 34Nowe artykuły: Artykuł 19 na studia | Zobacz też: Artykuł 76 przeczytany 688 razy