Top strony
Wyszukiwarka serwisu
organizowanie | eurosystem logistyczny | strategie marketingowe | wnioskowanie statystyczne | struktura organizacyjna | cashflow | globalizacja | PR | kapitał pracujący | model Kurta Lewina | kluczowe czynniki sukcesu | analiza portfolio |

Burza mózgów


  • Burza mózgów - Skład opracowania: definicja burzy mózgów (ang. brainstorming lub brainstorm session), fazy przebiegu burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, techniki - Philips...
    Liczba stron: 8

  • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
    Liczba stron: 34