Top strony
Wyszukiwarka serwisu
metody amortyzacji | metoda scenariuszowa | kapitał intelektualny | analiza luki strategicznej | kwestionariusz | efektywna obsługa konsumenta | bankowość | paradoks Veblena | rachunkowość | gotowy biznes plan | weryfikacja hipotez | prezentacje z analizy finansowej |

Burza mózgów


  • Burza mózgów - Skład opracowania: definicja burzy mózgów (ang. brainstorming lub brainstorm session), fazy przebiegu burzy mózgów, rodzaje zespołów zadaniowych, techniki - Philips...
    Liczba stron: 8

  • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
    Liczba stron: 34