Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z zarządzania strategicznego | analiza wskaźnikowa bilansu | socjometria | analiza branży | teorie motywacji | ocena pracowników | analiza fundamentalna | benchmarking | przywództwo | NPV | prywatyzacja bezpośrednia | źródła finansowania przedsiębiorstwa |

Cashflow


 • Analiza ekonomiczna firmy - Opracowanie typowo teoretyczne z zagadnień opisujących podstawy analizy finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zawiera opis takich elementów: pojęcie i rodzaje analiz, źródła informacji...
  Liczba stron: 38

 • Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego słodycze. Rozważane jest podjęcie współpracy z jedną z trzech firm. Zyski z...
  Liczba stron: 8

 • Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące bilansu, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wynik...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa, decyzje inwestycyjne, struktura aktywów, strumienie pieniężne, decyzje finansowe, pojęcie inwestycji i ich...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 91 na studia | Zobacz też: Artykuł 113 na topie