Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
koszty stałe | kultura organizacji | współczynnik zmienności | prezentacje z zarządzania zasobami ludzkimi | analiza rynku | odchylenie standardowe | prawa akcjonariuszy | równowaga budżetowa |

Cashflow


 • Analiza ekonomiczna firmy - Opracowanie typowo teoretyczne z zagadnień opisujących podstawy analizy finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zawiera opis takich elementów: pojęcie i rodzaje analiz, źródła informacji...
  Liczba stron: 38

 • Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego słodycze. Rozważane jest podjęcie współpracy z jedną z trzech firm. Zyski z...
  Liczba stron: 8

 • Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące bilansu, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wynik...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa, decyzje inwestycyjne, struktura aktywów, strumienie pieniężne, decyzje finansowe, pojęcie inwestycji i ich...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Ankieta - Ankieta w badaniach marketingowych to narzędzie badawcze wykorzystywane do zbierania danych od respondentów w celu zrozumienia ich opinii, preferencji, zachowań i potrzeb związanych z produktem,... (1 stron A4)
 • Hedge funds - Są prywatnymi funduszami inwestycyjnymi, funkcjonującymi w oparciu o umowy inwestycyjne pomiędzy funduszem a inwestorami. zarządzający funduszem nie są związani żadnymi ograniczeniami dotyczącymi konstrukcji i koncentracji... (0.5 stron A4)
 • Proces stosowania bencbmarkingu - Składa się z pięciu etapów: 1) zidentyfikowania porównywanych zmiennych, 2) zidentyfikowania firm wzorcowych, 3) zebrania informacji, 4) określenia tuki efektywności i pożądanego poziomu osiągnięć, 5) określenia planu działania i sposobu... (0.2 stron A4)
 • Public relations firmy - Nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp. Public relatione określa tę działalność jako „planowane i... (0.4 stron A4)
 • Cele promocji w marketingu - Kolejnym krokiem w tworzeniu programu promocyjnego jest określenie celu (celów), jakie stawia się działaniom promocyjnym w przedsiębiorstwie. Powinna być zachowana hierarchia celów. Najpierw określa się... (1.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii