Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

geografia ekonomiczna | mikrootoczenie | linia budżetowa | TQM | misja przedsiębiorstwa | psychologia | GPW | zarządzanie jakością | renta | home banking | misja | plan marketinfowy |

Coaching


  • Szkolenia pracowników - referat - Skład pracy: determinanty skutecznej edukacji pracowników, etapy planowania proces edukacji pracowniczej, cechy efektywnego kształcenia, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, rodzaje i...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów (definicja treningu potencjału kierowniczego, definicja coachingu, monitoringu, sponsoringu), korzyści płynące z doskonalenia zasobów ludzkich,...
    Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

  • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
    Liczba stron: 27Nowe artykuły: Artykuł 22 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 67 przeczytany 688 razy