Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wpływ reklamy | historia myśli ekonomicznej | zarządzanie wiedzą | organizowanie | negocjacje w biznesie | analiza rentowności | zadania z rozwiązaniami | socjometria | podstawy statystyki | marketing usług medycznych | zachowanie konsumenta | EAN |

Coaching


  • Szkolenia pracowników - referat - Skład pracy: determinanty skutecznej edukacji pracowników, etapy planowania proces edukacji pracowniczej, cechy efektywnego kształcenia, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, rodzaje i...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów (definicja treningu potencjału kierowniczego, definicja coachingu, monitoringu, sponsoringu), korzyści płynące z doskonalenia zasobów ludzkich,...
    Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

  • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
    Liczba stron: 27Nowe artykuły: Artykuł 34 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 55 na topie