Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
inflacja | prezentacje z zarządzania | prywatyzacja kapitałowa | prezentacje z mikroekonomii | wskaźniki operacyjne | wykłady z zarządzania strategicznego | merchandising | podstawy logistyki |

Coaching


 • Szkolenia pracowników - referat - Skład pracy: determinanty skutecznej edukacji pracowników, etapy planowania proces edukacji pracowniczej, cechy efektywnego kształcenia, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, rodzaje i...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów (definicja treningu potencjału kierowniczego, definicja coachingu, monitoringu, sponsoringu), korzyści płynące z doskonalenia zasobów ludzkich,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
  Liczba stron: 27

Krótkie informacje z Kompendium

 • Korzyści - zalety coachingu - Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) – osiągnięcie pełnego potencjału przez ciągłe uczenie się – zdobywanie nowych umiejętności... (0.4 stron A4)
 • Coaching wspierający - Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na swoich stanowiskach i przygotowują się... (0.1 stron A4)
 • Coaching bezpośredni - Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to w tym ujęciu wprowadzenie w... (0.1 stron A4)
 • Definicja coachingu - Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i pomocy w osiąganiu celów, do... (0.2 stron A4)
 • Coaching - definicja, SMART, rodzaje coachingu, Mentoring - Dzisiaj wyruszamy w fascynującą podróż po świecie coachingu. To dziedzina, która oferuje nie tylko wsparcie w osiąganiu celów, ale także umożliwia głębsze zrozumienie siebie i... (3.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii