Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
formuła 4P | miary klasyczne | ekonomiczna wartość dodana | papiery wartościowe | podstawy psychologii | mikrootoczenie | zadania z makroekonomii | zarządzanie marketingowe |

Corporate idenity


 • Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy usługowej - Praca składa się z omówienia m.in. takich zagadnień jak: pojęcie, istota public relations (PR) oraz 3 jego aspekty, działania PR,...
  Liczba stron: 26 - ✅Przypisy

 • Public relations - opracowanie - Skład opracowania: definicja public relations (zewnętrzne i wewnętrzne), praktyka PR, grupy celi oraz cele strategiczne i operacyjne PR, wizerunek (image)...
  Liczba stron: 22

 • Strategiczna karta wyników (Balanced scorecard) - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której omówiono zagadnienia związane ze strategiczną kartą wyników (Balanced scorecard), a w nich m.in.: definicja...
  Liczba stron: 23

 • Budowanie marki produktu - Skład opracowania: definicja marki, decyzja o jej nadaniu, korzyści ze stosowania marki (dla konsumenta, oraz producenta / sprzedawcy), nazwa marki...
  Liczba stron: 21

 • Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach - Skład opracowania: geneza i definicja marketingu politycznego oraz dwa obszary jego funkcjonowania, kanały komunikacji, organizacja sztabu wyborczego i jego...
  Liczba stron: 19

 • Zagadnienia z marketingu międzynarodowego - Zagadnienia z marketingu międzynarodowego omówione na zasadzie pytanie - odpowiedź, a w nich m.in.: rozwój koncepcji marketingowej, stopnie internacjonalizacji przedsiębiorstwa,...
  Liczba stron: 16

Krótkie informacje z Kompendium

 • Corporate governance - To nadzór korporacyjny, system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków kontraktowych pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie korporacji (akcjonariuszy,... (0.2 stron A4)
 • Corporate identity czyli system identyfikacji wizualnej - Corporate identity to grupa ściśle zdefiniowanych, powiązanych ze sobą elementów (logo i inne elementy graficzne, kolorystyka, typografia, slogany, itp.) mająca za zadanie tworzyć unikalną tożsamość... (0.9 stron A4)
 • Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa - Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć: Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity) to suma elementów, które pozwalają zidentyfikować przedsiębiorstwo, wyróżnić spośród innych firm konkurencyjnych. Wizerunek przedsiębiorstwa/firmy (Corporate image) jest... (0.8 stron A4)
 • Marki własne pod koniec lat 90 - Były to m.in.: Marki sieciowe (store brands, korporacyjne, corporate brands), na których widnieje logo detalisty, a kolory opakowań są tożsame z kolorami firmowymi; Marki prywatne (własne, private... (0.3 stron A4)
 • Corporate identity - Corporate identity czyli tożsamość korporacyjna, odnosi się do sposobu, w jaki firma prezentuje się na zewnątrz, buduje swój wizerunek i komunikuje swoje wartości oraz osobowość... (2.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii