Top strony
Wyszukiwarka serwisu
obsługa klienta | zdolność kredytowa | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | traktat z Maastricht | wartość pieniądza w czasie | cykl życia projektu | odchylenie standardowe | six sigma | GPW | strategia sprzedaży | marka produktu | funkcja trendu |

Credit scoring


  • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
    Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Elektroniczne karty bankowe - Skład opracowania to historia i charakterystyka elektronicznych kart bankowych: karty identyfikacyjne (ID Card), bankomatowe (ATM Card, Cash Card), płatnicze (Payment...
    Liczba stron: 5