Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
metody amortyzacji | outsourcing | cykl życia marki | komunikacja werbalna | psychologia społeczna | kapitał pracujący | użyteczność | weryfikacja istotności parametrów modelu |

Credit scoring


 • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Elektroniczne karty bankowe - Skład opracowania to historia i charakterystyka elektronicznych kart bankowych: karty identyfikacyjne (ID Card), bankomatowe (ATM Card, Cash Card), płatnicze (Payment...
  Liczba stron: 5

Krótkie informacje z Kompendium

 • Jak poprawić swój credit scoring? - Credit scoring jest wskaźnikiem wiarygodności finansowej, który określa zdolność kredytobiorcy do spłacenia zobowiązania. Dobry wynik credit scoringu jest istotnym czynnikiem, jeśli chcesz ubiegać się o... (1.1 stron A4)
 • Algorytm genetyczny - w ocenie zdolności kredytowej Credit Scoring - Funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym... (0.1 stron A4)
 • Scoring behawioralny - Scoring behawioralny to technika oceniając, która pozwala kredytodawcy podjąć trafną decyzję dotyczącą stałego klienta poprzez prognozowanie jego przyszłych wyników działalności. Jest szeroko rozpowszechniony przy wyznaczaniu... (0.9 stron A4)
 • Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej (credit scoring) - Jednym z zasadniczych sposobów ograniczania ryzyka kredytowego jest rzetelne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i stosownie do uzyskanych wyników podejmowanie właściwych decyzji kredytowych. Warunkiem udzielenia kredytu... (1.6 stron A4)
 • Co to jest credit scoring - Credit scoring został stworzony w 1950 roku przez Billa Faira i Earla Isaaca, twórców Fair Isaac Corporation (FICO). Celem było stworzenie łatwego sposobu oceny ryzyka... (2.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii