Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

potrzeby człowieka | spedycja | rachunek kosztów | strategia konkurencji Portera | prywatyzacja przedsiębiorstw | diagram ishikawy | NBP | analiza branży | organizowanie | próba | finanse międzynarodowe | mierniki wzrostu gospodarczego |

Credit scoring


  • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
    Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Elektroniczne karty bankowe - Skład opracowania to historia i charakterystyka elektronicznych kart bankowych: karty identyfikacyjne (ID Card), bankomatowe (ATM Card, Cash Card), płatnicze (Payment...
    Liczba stron: 5Nowe artykuły: Artykuł 71 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 78 na topie