Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wskaźniki płynności finansowej | doskonalenie kadr | wycena przedsiębiorstwa | John Maynard Keynes | rentowność kapitału własnego | teoria potrzeb | zarządzanie produkcją | zarządzanie logistyczne | analiza wskaźnikowa | badania ankietowe | ubezpieczenia społeczne | style kierowania |

Credit scoring


  • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
    Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Elektroniczne karty bankowe - Skład opracowania to historia i charakterystyka elektronicznych kart bankowych: karty identyfikacyjne (ID Card), bankomatowe (ATM Card, Cash Card), płatnicze (Payment...
    Liczba stron: 5