Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
niewidzialna ręka rynku | transformacja gospodarcza w Polsce | korporacje transnarodowe | macierz ADL | misja przedsiębiorstwa | bankowość internetowa | analiza konkurencji | ściągi z zarządzania |

CRM


 • CRM - Customer Relationship Management - Teoretyczne opracowanie omawiające Customer Relationship Management (CRM) i customer care, a w nim między innymi: definicja CRM, wymagania, historia, korzyści...
  Liczba stron: 13

 • Lojalność wobec marki - Skład opracowania: pojęcie marki, pojęcie (przywiązania) lojalności wobec marki, pozorna i prawdziwa lojalność, sytuacje wysokiego i niskiego zaangażowania, redukcja ryzyka...
  Liczba stron: 7

 • CRM - Customer Relationship Management - Skład opracowania: istota i geneza CRM, korzyści z wdrożenia systemu, funkcjonalność, rodzaje systemów CRM i ich charakterystyka (operacyjny, analityczny, kontaktowy)....
  Liczba stron: 4 - ✅Przypisy

 • CRM - referat - Skład pracy: definicja CRM (zarządzanie kontaktami z klientem/klientami), koncepcja (schemat graficzny), moduły CRM w firmie, korzyści z wdrożenia, eCRM (Electronic...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • 3 strategie Portera - strategia minimalnych kosztów, zróżnicowania i koncentracji - Porter wyróżnił trzy podstawowe strategie rynkowe: minimalnych kosztów, zróżnicowania oraz koncentracji. Aby zbudować przewagę konkurencyjną według Portera firma może albo zaproponować odbiorcy niższe niż konkurencja... (2.8 stron A4)
 • Model PESTEL - czym jest i jakie grupy czynników analizuje? - Model PESTEL to narzędzie analityczne, które służy do analizy otoczenia przedsiębiorstwa czyli czynników zewnętrznych mogących wpłynąć na jego działalność. Słowo Pestel jest akronimem sześciu czynników,... (1.4 stron A4)
 • Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to zasoby ekonomiczne. Zasoby ekonomiczne dzieli się na kategorie: - ziemia – wszystkie... (0.9 stron A4)
 • Modele zarządzania gospodarką komunalną - W zależności od realizowanych funkcji i stopnia zaangażowania gminy w zakres działalności komunalnej wyodrębnić można trzy zasadnicze modele zarządzania gospodarką komunalną: • model samowystarczalny • model rynkowy •... (2.2 stron A4)
 • Znaczenia marki - Najlepsze marki oznaczają gwarancję jakości. Marka jest jednak o wiele bardziej skomplikowanym symbolem. Może posiadać aż sześć znaczeń: 1. cechy 2. korzyści 3. wartości 4. kultura 5. osobowość 6. użytkownik (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii