Top strony
Wyszukiwarka serwisu
metoda scenariuszowa | globalizacja | system logistyczny | marketing polityczny | ilościowa teoria pieniądza | hipoteza | operacje otwartego rynku | prognozowanie gospodarcze | bilans | strategia sprzedaży | rodzaje spółek | podejmowanie decyzji |

DAGMAR


  • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
    Liczba stron: 22