Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

operacje repo | GATT | budżet JST | korporacje transnarodowe | marketing miasta | krzywa Laffera | krzywa popytu | zachowanie konsumenta | łańcuch dostaw | activity based costing | controlling w przedsiębiorstwie | wskaźniki finansowe |

DAGMAR


  • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
    Liczba stron: 22Nowe artykuły: Artykuł 42 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 95 na topie