Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

eurosystem logistyczny | cykl życia marki | finansowanie przedsiębiorstw | psychologia zarządzania | polityka cenowa | hipoteza | dochody i wydatki JST | przykładowy model ekonometryczny | dochody budżetu państwa | formuła 4P | analiza ryzyka | wydatki budżetu państwa |

DCF


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 35 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 114 na studia