Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza sektora | prognoza sprzedaży | operacje bankowe | cena równowagi | kontrolowanie | analiza XYZ | rachunkowość | historia gospodarcza |

Delegowanie uprawnień


 • Kompetencje menedżerskie - Skład opracowania: w tym krótkim opracowaniu omówione zostały kompetencje menedżera, a wśród nich: kompetencje osobiste tzw. interpersonalne (samoświadomość, kierowanie stresem...
  Liczba stron: 3

 • Test z podstaw zarządzania - 44 pytania testowe - 44 pytania testowe z podstaw zarządzania. Każde z pytań z 4 odpowiedziami do wyboru. Pytania dotyczą takich tematów jak np.:...
  Liczba stron: 4

 • Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji - Zbiór zagadnień i definicji z podstaw zarządzania i organizacji, a w nich m.in.: definicja i podstawowe funkcje zarządzania wg Fayola,...
  Liczba stron: 31

Krótkie informacje z Kompendium

 • Decentralizacja zarządzania - Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest delegowanie uprawnień, sprowadzające się do upoważnienia podwładnego do podejmowania określonych... (0.3 stron A4)
 • Delegowanie kompetencji (uprawnień) - Zasady delegowania kompetencji (uprawnień) 1. Kompetencje funkcjonalne korespondują bezpośrednio z celami (zadaniami) firmy i są sposobem uporządkowania oraz rozgraniczenia zakresów działania i odpowiedzialności wyodrębnionych podmiotów organizacyjnych... (3.6 stron A4)
 • Własność - Jest to zbiór efektywnie wykorzystywanych uprawnień czy praw własności, jakimi dany właściciel dysponuje w odniesieniu do określonego obiektu własnosci. Składają się na to dwa podzbiory uprawnień: ... (0.6 stron A4)
 • Decentralizacja i centralizacja - Definicje: Decentralizacja – systematyczna delegowanie władzy w ramach jednej organizacji na niższe szczeble organizacji. Centralizacja – skupienie władzy i autorytetu formalnego w rękach kierowników wyższego szczebla.... (0.3 stron A4)
 • Autokrata surowy - Jest zdecydowanie apodyktyczny, lecz sprawiedliwy w stosowaniu swych zasad. Jest pryncypialny, działa w myśl przyjętych sztywnych reguł. Nie deleguje swych uprawnień, lecz stara się trzymać... (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii