Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

finanse gminy | model Portera | Adam Smith | marketing usług medycznych | wykłady z finansów publicznych | planowanie zasobów przedsiębiorstwa | przywództwo | europejski system walutowy | dochody i wydatki budżetu państwa | model du Ponta | metody portfelowe | selekcja |

Diagram ishikawy


  • Diagram Ishikawy - Skład opracowania: Kaoru Ishikawa - informacje o współtwórcy kół jakości (grup roboczych), istota i zastosowanie Diagramu Ishikawy, podstawowe cechy i...
    Liczba stron: 4

  • Analiza FMEA i diagram Ishikawy - Wynikowa tabela z analizy możliwych błędów i ich skutków metodą FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Wybrano 7 potencjalnych niezgodności,...
    Liczba stron: 2Nowe artykuły: Artykuł 14 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 64 na studia