Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
programowanie liniowe | emocje | prognoza sprzedaży | transformacja systemowa w Polsce | model motywowania | geografia gospodarcza | uchwalanie budżetu gminy | metody projekcyjne |

Diagram ishikawy


  • Diagram Ishikawy - Skład opracowania: Kaoru Ishikawa - informacje o współtwórcy kół jakości (grup roboczych), istota i zastosowanie Diagramu Ishikawy, podstawowe cechy i...
    Liczba stron: 4

  • Analiza FMEA i diagram Ishikawy - Wynikowa tabela z analizy możliwych błędów i ich skutków metodą FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Wybrano 7 potencjalnych niezgodności,...
    Liczba stron: 2

Krótkie informacje z Kompendium

  • Zasady tworzenia diagramu Ishikawy - Najpierw definiujemy problem nurtujący dane przedsiębiorstwa, można tego dokonać, np. poprzez przeprowadzenie burzy mózgów lub też stosując analizy Pareto. Następnie prowadzimy strzałkę wskazującą nasz problem,... (0.8 stron A4)
  • Narzędzia TQM - To: Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli jakości, które są stosowane w celu zapobiegania... (0.3 stron A4)
  • Zastosowanie wykresu Pareto-Lorenza - Wykresy Pareto-Lorenza pokazują jasno, w którym kierunku należy podejmować działania naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, a także co należy pomijać, na czym zbędnie się nie... (1.1 stron A4)
  • Zasada Pareto (80/20) - Twórcą zasady Pareto był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto, włoski ekonomista i socjolog. Był współtwórcą tzw. lozańskiej szkoły w ekonomii. Od 1893 roku był on... (2.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii