Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
test istotności parametrów strukturalnych | ocenianie pracowników | zarządzanie produkacją | metoda Kanban | kompetencje | dochód narodowy | decyzje konsumenta na rynku | strategia marki |

Dług publiczny


 • Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce - Skład pracy: definicja deficytu budżetowego, rodzaje deficytów, źródła powstania, finansowanie, źródła finansowania DB w Polsce (1989-1998), wielkość deficytu a zjednoczenie...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
  Liczba stron: 10

 • Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - Skład pracy: definicja historii myśli ekonomicznej i jej znaczenie, prawo rynku Saya, teoria interwencjonizmu państwowego Johna Maynarda Keynesa, metodologiczne założenia...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Rola banku centralnego - referat - Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego w latach dziewięćdziesiątych, definicja i cechy banku centralnego, role i...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) - Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych, a w niej między innymi: pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych, przedsiębiorstwa publiczne, funkcje...
  Liczba stron: 15

 • Wydatki publiczne - Skład pracy: ogólna charakterystyka budżetu państwa, funkcje budżetu szczebla centralnego i lokalnego (funkcja fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna), wydatki publiczne - zależność,...
  Liczba stron: 17 - ✅Przypisy

 • Analiza SWOT powiatu - Przykładowa analiza SWOT przeprowadzona dla powiatu, której podstawą jest określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Elementy pracy...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Biznes plan hotelu - Biznes plan ten zawiera: prosty plan marketingowy wraz z obrazową analizą rynku, analizę SWOT (analiza silnych i słabych strony, szans...
  Liczba stron: 14

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy system podatkowy to jeden z najważniejszych elementów w gospodarce. - Poziom... (0.5 stron A4)
 • Deficyt budżetowy - Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia w dochodach. Deficyt budżetowy dotyczy jednego... (0.2 stron A4)
 • Dług państwa - Może być: • Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie tylko wartości nabytych obligacji; zadłużenie wynikające z... (0.2 stron A4)
 • Pozytywne i negatywne skutki ingerencji państwa w gospodarce rynkowej - A więc: POZYTYWNE: - Zapobiega powstawaniu negatywnych skutków działania mechanizmów rynkowych - Wpływa na poprawę środowiska naturalnego - Wpływa na bardziej równomierny rozwój poszczególnych regionów - Może stabilizować gospodarkę –... (0.8 stron A4)
 • Korzyści z bycia asertywnym - Osoba asertywna szanuje siebie i innych. Podczas komunikowania się z drugą osobą spójnie przekazuje sygnały werbalne i niewerbalne. Potrafi reklamować wadliwy towar w sklepie, zwrócić... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii