Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza finansowa | prognozowanie | komunikacja w organizacji | wsakźniki du Ponta | mix marketingowy | konkurencja | transformacja gospodarcza w Polsce | model Portera |

DMAIC


  • Six Sigma - referat - Skład pracy: definicja i omówienie metody Six Sigma, fazy procesu, zdefiniowanie elemntów DMAIC (Define, Measurement, Analyze, Improvement, Control), korzyści z...
    Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

  • Historia Audi począwszy od Horch & Cie Motorenwagen-Werke A.G. - Firma Audi ma swoje korzenie w założonej w 1899 roku w Zwickau w Niemczech firmie Horch & Cie Motorenwagen - Werke A.G. August Horch, założyciel... (3.8 stron A4)
  • Koszty całkowite - wzór - Na koszty całkowite w krótkim okresie składają się: koszty stałe (KS) i koszty zmienne(KZ). Czyli: KC = KS + KZ (0.1 stron A4)
  • Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny) - Występuje tutaj sytuacja, w której osoba zmuszona jest dokonywać wyborów w obszarze celów, postaw i zachowań, co może prowadzić do powstawania stanów wewnętrznego napięcia i... (0.4 stron A4)
  • Formuła miksyminu (maximinu) - W pierwszym etapie postępowania polega na wyborze dla danego rozpatrywanego wariantu takiego scenariusza, który charakteryzuje się najniekorzystniejszymi wskaźnikami efektywności, czyli najniższym ich poziomem. W drugim... (0.2 stron A4)
  • Jakie wybrać formy promocji i jak zaprojektować jej efektywny przekaz? - Po określeniu adresatów i ustaleniu celu promocji, nadawca musi skonstruować efektywny przekaz. Budowa programu promocyjnego produktu, którym jest niematerialna usługa jest zadaniem trudnym. Jeśli chodzi o... (2.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii